Obr. Kotúčová brzda Chassis Brakes International. Zo závodu v Angrers ich odchádza denne približne 25 000.

Výrobu kotúčových bŕzd v závode v Angers zabezpečujú štyri úplne automatizované výrobné linky a tri robotické bunky. Linky pozostávajú z 20 až 30 modulov, z ktorých každý je určený pre špecifický montážny úkon. Prevádzka je konfigurovaná podľa požiadaviek zákazníka na jednotlivé typy bŕzd, čo znamená, že jednotlivé moduly strojných zariadení sa podľa potreby nahrádzajú, presúvajú alebo pridávajú. Aby sa zabezpečila bezproblémová a efektívna zmena na novú výrobnú linku alebo typ bŕzd, bolo potrebné vybrať mimoriadne prispôsobiteľný a modulárny riadiaci systém.

Otvorenosť zjednodušila modernizáciu riadiaceho systému

Aby sa podarilo zefektívniť výrobu bŕzd, rozhodlo sa vedenie závodu v Angers kompletne zmodernizovať celý riadiaci systém prevádzky. Amaud Pillet a Guillaume Neveu, manažéri projektu modernizácie PLC v závode v Angers, vysvetlili svoje ciele: „Kľúčovou požiadavkou bolo zabezpečiť, aby nová PLC platforma podporovala existujúce softvérové aplikácie, ktoré boli vyvinuté v Chasis Brakes International. Máme rozsiahle knižnice PLC a HMI objektov a funkcií, ktoré sme potrebovali využívať aj v budúcom riešení,“ uviedol Guillaume Neveu. Veľmi žiadanou bola aj kompatibilita HMI s vývojovou platformou od Indusoft. Spoločnosť takisto chcela prepojiť existujúce zariadenia prepojené zbernicou Interbus a zabezpečiť aj prepojenie na zbernicu PROFIBUS, pretože niektoré strojné zariadenia sú postavené práve na tejto zbernici.

Na základe tejto špecifikácie sa manažéri nakoniec rozhodli zvoliť za svoju platformu riadenia priemyselné PC C6920 od Beckhoff a automatizačný softvér TwinCAT. „Najskôr sme zmodernizovali jednu stanicu Flexline, čo sa ukázalo ako bezproblémové a veľmi jednoduché z hľadiska konfigurácie a prepojenia,“ uviedol Arnaud Pillet. „Jasným prínosom nového riadiaceho systému je 10 až 15%-né zlepšenie času cyklu stroja, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka výnimočnému výpočtovému výkonu C6920,“ dodal Guillaume Neveu.

Riadenie na báze PC zvolené ako PLC štandard

Chasis Brakes International sa rozhodol prejsť na riadiacu platformu Beckhoff v celom závode v Angers. „Touto štandardizáciou sledujeme niekoľko cieľov,“ uviedli odborníci na riadenie v Angers. „Snažili sme sa použiť jednotný programovací softvér ako aj obmedzený počet prvkov, ktoré používame a tým znížiť počet špecializovaného personálu potrebného pre prevádzku a údržbu jednotlivých strojných liniek.“ Vzhľadom na stupeň zložitosti príslušného testovacieho a montážneho systému používa teraz spoločnosť na DIN lište namontované Embedded PC CX5020 a CX8090 od Beckhoff ako doplnok k existujúcemu priemyselnému PC C6920.

Po uvedenej modernizácii riadiaceho systému používa spoločnosť ako primárny komunikačný systém zbernicu EtherCAT. „Používanie tejto zbernice nám umožňuje využívať podstatne širšie spektrum priemyselných zariadení, nakoľko trh s automatizačnou technikou ponúka obrovský rozsah hardvérových komponentov postavených na zbernici EtherCAT,“ uviedol Arnaud Pillet. Prepojenie so zbernicou PROFINET sa dosiahlo použitím riadiaceho terminálu EL6731 alebo zbernicových kariet FC3101, resp. FC3151 cez TwinCAT a to podľa použitej hardvérovej platformy. „Ďalším krokom pre našu spoločnosť je definovanie PLC štandardu pre naše viaceré závody v Poľsku, Číne, Španielsku, Portugalsku, Turecku a Indii,“ uviedol Arnaud Pillet.

Zdroj: PC-based control is the standard for testing and assembly, publikované v PC Control, Beckhoff, April 2015, dostupné 17. 7. 2015 online na http://www.pc-control.net/english/012015/default.htm

www.beckhoff.com/cz