CENIBRA videla potenciál na ďalšie úspory a lepšiu efektivitu získanú presnejším riadením procesov vo výrobe. V spolupráci s Yokogawou z Južnej Ameriky CENIBRA nainštalovala riadiaci systém Exaquantum. Pomocou tohto systému spoločnosť ušetrila v troch základných oblastiach: v používaní oxidu chloričitého, spotrebe paliva a pri pauzách na výrobných linkách. Oxid chloričitý (CIO2) je nevyhnutná, ale drahá chemická prísada potrebná pri bieliacom procese.

Systém Exaquantum analyzoval historické dáta a CENIBRA získala lepší prehľad vzťahov medzi úrovňou CIO2 a kvalitou papiera. Výsledkom toho sa znížila spotreba CIO2 až o 12,8 % a ročne sa ušetrilo 1,2 milióna dolárov a zredukovalo vypúšťanie toxických látok do ovzdušia. Pomocou systému Exaquatum spoločnosť CENIBRA vyčíslila presnejšie energetickú bilanciu svojich výrobných procesov, čo jej umožnilo znížiť mesačnú spotrebu paliva a vypúšťanie emisií CO2 do ovzdušia. Továreň mala problémy s častým blokovaním digestorovej jednotky, čo vyžadovalo zastavenie celého výrobného procesu a vykonať nápravu.

Pomocou získaných údajov a analýzy premenných systémom Exaquatum spoločnosť objavila zdroje problémov a zredukovala problémy pri výrobnom procese. CENIBRA už v minulosti používala distribuované riadiace systémy od Yokogawy. Keď spoločnosť potrebovala systém riadenia podnikových informácií (PIMS) v roku 2002, manažment spoločnosti vybrala Exaquantum od Yokogawy, pretože vyhovoval požiadavkám – 7 500 záznamov a 25 súbežných klientov. Od svojho uvedenia do prevádzky v januári 2004 sa náklady na Exaquantum vrátili niekoľkokrát. V marci roku 2005 CENIBRA rozšírila svoj riadiaci systém Exaquantum na 20 000 záznamov a 41 súbežných klientov.

Zvýšenie bolo potrebné na prispôsobenie regeneračných kotlov, ale aj na plánované zvýšenie výrobnej kapacity. Kľúčovým dôvodom na zvýšenie počtu záznamov bol vývoj doplnkových aplikácií pre historické databázy. Veľkosť výšky závisela od predpokladaných záznamov potrebných na tvorbu kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPIs) pre systémy správy prostriedkov, KIPs pre výrobu a KIPs správy zariadení. Systém Exaquantum umožnil spoločnosti porovnať produktivitu piatich výrobných zmien za dlhé časové obdobie.

V dôsledku toho sú kľúčové ukazovatele výkonnosti nastavené tak, že umožňujú každej výrobnej zmene upravovať svoje výrobné postupy a maximalizovať produktivitu. Medzi hlavné výhody, ktoré systém Exaquantum prináša, patrí lepší manažment a vyhodnocovanie procesných premenných, čím sa zjednodušuje rozhodovanie vo výrobe a vylepšuje plánovanie a tvorba rozpočtu, lepšie informácie o spotrebách energie, čím sa zlepšuje vyhodnocovanie chýb a strát vo výrobe, lepšie vyhodnocovanie dostupnosti výrobnej linky, ktoré identifikuje kľúčové zariadenie a určí, kde by sa malo investovať, lepšie meranie produktivity zmeny, čím sa vyjasní potreba zaúčania operátora a umožňuje nastavanie lepších výrobných štandardov.

www.yokogawa.com