Implenia, najväčšia švajčiarska stavebná spoločnosť, si uvedomuje, že digitalizácia je cesta k úspechu. Stavebná spoločnosť sa spojila so švajčiarskou robotickou spoločnosťou ANYbotics, aby demonštrovali výhody autonómnych automatizovaných robotických inšpekcií na stavenisku vo Werdhölzli vo Švajčiarsku. Výsledky ukázali pozitívny vplyv ANYmal na stavebné predpisy, stavebný manažment, kvalitu a bezpečnosť pracovníkov.

Stavebná spoločnosť so silným zameraním na digitalizáciu

Už 150 rokov stavia Implenia budovy, kancelárske priestory a infraštruktúru v celej Európe. Ich strategický plán je ukotvený v inováciách a zameriava sa na zvyšovanie bezpečnosti, zlepšovanie kvality a rastúcu produktivitu. Stavebná spoločnosť si je vedomá, že budúcnosť stavebníctva je v digitalizácii a etablovala sa ako významný hráč v digitalizovanom stavebníctve. Digitálne riešenia umožňujú lepšie plánovanie a kooperatívne pracovné procesy v stavebných projektoch.

Lepšie riadenie rizík na stavbe

Staveniská sú veľmi zložité, dynamické a potenciálne nebezpečné ekosystémy. Neustály pohyb strojov, materiálov a ľudí predstavuje pre manažérov a pracovníkov veľké výzvy. Pracovníci čelia každý deň rôznym výzvam v oblasti bezpečnosti, efektívnosti a technológií. Staveniská majú vytvorenú vlastnú infraštruktúru. Stavebná spoločnosť riadi digitálne pracovné postupy zamerané na zvyšovanie efektivity a produktivity prostredníctvom prispôsobeného informačného modelu budovy (Building Information Modeling, BIM) a štíhlej výstavby (Lean Construction, LC).

Nové technologické riešenia v stavebníctve

Inšpekčný robot ANYmal umožňuje realizovať množstvo pracovných postupov digitálnej kontroly a spracovania údajov v reálnom čase. Stavebná spoločnosť investovala do inšpekčných robotov, ako je napríklad ANYmal, s cieľom posúdiť súčasné možnosti a výhody budúcich aplikácií. Po vyhodnotení ďalších robotických riešení dostupných na trhu oslovila Implenia spoločnosť ANYbotics, aby preukázala výhody autonómnych automatizovaných robotických inšpekcií. Spoločný projekt sa uskutočnil na ich stavenisku vo Werdhölzli na úplne 3D modelovanom mieste bez papierových plánov.

„Videl som viacero príkladov, o ktorých som si myslel, že nebudú fungovať, keďže sme už predtým mali na stavbe roboty, ktoré nepriniesli očakávané riešenia. Veľmi sa mi páčilo, že ANYmal dokázal obísť rôzne objekty, ktoré boli umiestnené na jeho trase,“ hovorí Yves Serventi, manažér BIM.

Projekt sa zameral na vykonávanie inšpekcií, autonómiu, spoľahlivosť a zber údajov. Robot je vybavený fotografickými, tepelnými a akustickými snímačmi a integrovaným skenerom Leica BLK ARC, ktorý vykonáva 3D laserové skenovanie celého objektu. ANYmal úspešne dokončil svoje úlohy a preukázal, že je schopný autonómne sa pohybovať po stavenisku, prechádzať okolo podporných systémov, schodov, nahromadenej vody a iných prekážok.

Sledovanie pokroku výstavby

Leica BLK ARC je vysoko presný 3D skener, ktorý mapuje rýchlo sa meniace prostredie a vytvára digitálne dvojičky. Ľahko inštalovateľný snímač je bezproblémovo integrovaný do grafického operátorského rozhrania ANYmal. Na konci každého dňa výstavby inšpekčný robot konsoliduje priebeh stavby a odošle aktualizované 3D skeny priamo na server stavebnej spoločnosti.

Robotická inšpekcia v stavebníctve

Stavebná spoločnosť je nadšená pozitívami z hľadiska stavebných predpisov, stavebného manažmentu, úrovne kvality a bezpečnosti pracovníkov, ktoré preukázal autonómny inšpekčný robot ANYmal. Spoločnosť ďalej vidí potenciál pre špeciálne stavebné disciplíny, ako je výstavba tunelov, kde inšpekčný robot zisťuje stav okolia a vykonáva určité úlohy napríklad pri detonácii.

Priebeh digitalizovanej výstavby pomocou ANYmal na stavbe vo Švajčiarsku.

Zdroj: Robotic Progress Scans Enable Digitalization in Construction at Implenia. ANYbotics. [online]. Publikované 13. 9. 2022. Citované 18. 11. 2022. 

-pev-