Spoločnosť prišla s inovatívnym riešením výroby. Výrobný postup skombinovala s robotickým systémom spracovania a balenia rýb a kreviet. Všetky výrobné kroky (oddelenie hlavy, chvosta a odstránenie vnútorností) prebiehajú počas procesu „pick-and-place“, keď robot transportuje produkty z dopravníka priamo do obalu. Tento postup eliminoval množstvo dodatočných manipulačných krokov potrebných na prepojenie jednotlivých spracovacích staníc.

Nový nepretržitý automatizačný systém priniesol minimalizáciu miesta a maximalizáciu výrobnej rýchlosti. Kompaktný systém je jednoducho prístupný zo všetkých strán. Skladá sa zo zásobníka so stúpajúcim dopravníkovým pásom, z vibrujúceho pásu, z robotickej jednotky s plynulým pásom a zo systému strojového spracovania obrazu po celej šírke dopravníkového pásu. Integrované roboty Delta 3, ktorých počet môže byť premenlivý, má prístup k celému dopravníkovému pásu. Čistenie celého systému je jednoduché, lebo všetky komponenty (vrátane robotov) sú z nehrdzavejúcej ocele.

Výrobný proces sa začína v nádrži, kde sa nachádzajú ryby alebo krevety. Stúpajúci dopravníkový pás transportuje výrobky z nádrže na vibračný pás, ktorý ich rozmiestňuje tak, aby pokryli celú šírku dopravníkového pásu. Kamera zaznamenáva polohu každého výrobku na páse a určí jeho dĺžku. Softvérový algoritmus na základe tejto dĺžky vypočíta hmotnosť každého výrobku. Plynulý bežiaci pás prepravuje produkty do pracovného priestoru robota.

Robot vyberá jednotlivé produkty a na spracovanie používa multifunkčný nástroj: rezací nástroj odstraňuje hlavu a chvost, nasávacia časť zase odstraňuje vnútornosti. Na základe informácií z kamery a podľa pohybu pásu systém určí polohu každého výrobku. Modulárny dizajn stroja je založený na automatizačnom riešení PacDrive od ELAU, dcérskej spoločnosti Schneider Electric. Centrálny riadiaci systém s ovládaním pohybu, PLC a robotickými funkciami riadi celú mechatroniku stroja a vykonáva výpočty hmotnosti každého produktu. Roboty komunikujú s riadiacim systémom cez Sercos. Priamo k I/O riadiaceho systému sú pripojené pohony dopravníkových pásov, snímače a aktuátory.

Riadiaca jednotka a strojový systém spracovania obrazu sú pripojené k centrálnemu riadiacemu systému pomocou ethernetu. Rozhranie Secros, napájanie a ostatné signály z motora sú vedené pomocou obojstranne pripojiteľného hybridného kábla. Na začlenenie nového robota do výrobného procesu stačí teda iba jeden kábel (zabezpečujúci elektrické a komunikačné pripojenie).

Riaditeľ vývoja a výskumu v Cabinplant Henning Ingemann Hansen sa domnieva, že pre tento typ strojov existuje medzinárodný trh. „Eliminácia krokov medzi jednotlivými výrobnými procesmi šetrí čas. Podľa našich výpočtov sa investičné náklady na stroj vrátia už do 18 mesiacov.“ Spoločnosť v súčasnosti navrhuje systém na spracovanie sardiniek pre zákazníka v Grécku. Návrh zahŕňa desať P4 robotov s rýchlosťou výroby 400 až 500 výrobkov za minútu. „Výkon bude viac ako 80 plechoviek za minútu,“ dodáva H. I. Hansen. 

www.cabinplant.com