Význam nových technológií dokonale pochopili v rodinnom podniku El Dulze, ktorý pestuje a zásobuje európske trhy hlávkovým šalátom. Závod na spracovanie sa nachádza v San Javier pri Murcii. To, že sa v El Dulze masívne investovalo sa ľahko rozpozná. Nové zariadenia majú moderný dizajn a skôr sa spájajú s technologickým odvetvím ako s poľnohospodárstvom. Implementácia nových postupov prebehli v prevádzkach v San Javier. Vo fáze balenia je v súčasnosti nasadených 68 robotov od spoločnosti Fanuc. Celý systém balenia inštaloval systémový integrátor IT Robotics z Alicante.

Hlávkový šalát, ktorý sa zberá čerstvý, sa dopravuje do závodu v plastových kontajneroch na europaletách. Tieto palety sa premiestňujú k vykladaciemu miestu vybaveným robotom R-2000iB, ktorý vysypáva šalát z kontajnerov na dopravný pás smerujúci k baliacej linke. Podávací pás vyrovnáva hlávky šalátov na dopravnom páse tak, že zaujímajú predurčenú pozíciu a na dopravníku sú ďalej prepravované k rezacím miestam, kde operujú roboty. Každý robot (LR Mate 200iB) vykonáva rovnakú úlohu a senzory na dopravníku navádzajú hlávky šalátov k najbližšej dostupnej stanici.

Hlávky sú pri tom na dopravníku usporiadané podľa veľkosti, pričom pozície koreňových koncov sú skôr náhodné. S pomocou systému strojového videnia sa zisťujú základné parametre zeleniny, ako sú hmotnosť, hrúbka a priemer. Hlávky šalátu, ktoré nespĺňajú stanovenú normu, sú na tomto mieste z ďalšieho spracovania vylúčené. Systém strojového videnia ešte sprostredkováva informáciu o pozícii koreňov a preposiela ju ďalej robotovi, ktorý uchopí hlávku šalátu špeciálnym pneumatickým manipulátorom. Robot potom umiestňuje hlávku do rezacieho stroja, ktorý odstráni korene.

Prostredníctvom ďalšej kontroly, kedy robot drží šalát pod kamerou, sa ubezpečuje, že šalát má stále vyhovujúcu veľkosť. Hlávky, ktoré obstoja v poslednej inšpekcii, sú prepravované k pracovníkovi na robotickej stanici, kde sa vkladajú do plastových debničiek. Plne naložené debničky sa pokladajú späť na dopravník, ktorý ich dopravuje do sekcie balenia. Závod je schopný zabaliť maximálne 550 000 hlávok šalátu za deň. Celý systém je pre El Dulze veľká investícia, považuje sa však za veľký pokrok. „Cítili sme potrebu investície. Samozrejme je niekoľko dôvodov, prečo sme túto investíciu zrealizovali, vo všeobecnosti však išlo o zabezpečenie dobrej kvality a zachovanie konkurencieschopnosti.

Oblasť spracovania bola vždy veľlmi náročná na prácu. Žiaľ v tomto regióne je v priebehu času k dispozícii čoraz menej pracovnej sily a vlastne trpí jeho veľkým nedostatkom. Veľa ­pracovníkov v tomto odvetví pracuje zo zahraničia. Hoci sa požaduje len minimum schopností, mali sme tu neustále problémy s veľkou fluktuáciou pracovnej sily,“ hovorí José Sanchez, obchodný riaditeľ El Dulze. Investíciou do automatizačnej techniky, ktorej účelom bolo odstránenie problémov s nedostatkom pracovnej sily, profitoval El Dulze v mnohých oblastiach. Súčasný objem produkcie by si v období pred investíciou vyžadoval rozšírenie radov pracovníkov o 500 ­zamestancov, čo by ďalej viedlo k problémom s ich riadením z ­dôvodu prítomnosti rôznych národností a rečí.

Všetky tieto potenciálne problémy sa zredukovali o 80% iba stovkou zamestnancov, ktorá zabezpečuje rovnaký objem produkcie. „Vďaka malej miere využitia ľudskej práce sa výrazne zvýšila hygiena a minimalizovali sa škody na finálnom produkte spôsobené nešetrnou manipuláciou. Roboty majú veľký podiel na znížení odpadu z 20 na 5%,“ pokračuje José Sanchez. Cieľ El Dulze je zvýšiť predajné kvóty za oceánom, čo má priamy vplyv aj na celkovú investíciu. Zákazníci španielskeho producenta, veľké maloobchodné podniky, sú teraz oboznámené s vysokou úrovňou investície a stabilne dobrou kvalitou produktov.

Takéto angažovanie sa má veľký vplyv pri získavaní nových zákazníkov. Rozsah inštalácie bol jeden z najdôležitejších faktorov pri rozhodovaní, aká technika sa v tomto projekte použije. „Rozsah ­projektu naznačil, že veľký význam budú mať úzke obchodné vzťahy s dodávateľom robotov. Vedeli sme, že Fanuc Robotics disponuje kvalitnou a spoľahlivou technikou vrátane prvotriednej zákazníckej podpory,“ uvádza Juan Martinez, obchodný riaditeľ IT Robotics. Kľúčovým rozhodnutím bol výber typu robota, keďže práve roboty sú srdcom celého projektu. „Máme veľmi dobré obchodné vzťahy s firmou Fanuc. Už počas prvých rozhovor preukázal Fanuc veľké porozumenie pre rozsah tohto projektu,“ zakončuje Juan Martinez.

www.fanucrobotics.de