Roboty zvýšili kvalitu reproduktorov

Aby dokázala spoločnosť Beyerdynamic zvýšiť produktivitu a zároveň zlepšila kvalitu svojich zvukových zariadení, spolieha sa pri nanášaní povlaku na reproduktorové membrány na spolupracujúce roboty. Kvôli zautomatizovaniu bol proces najprv rozdelený na dve časti, manipuláciu a postrek.
Roboty zvýšili kvalitu reproduktorov

V rámci časti manipulácie robot UR5 s kamerou od spoločnosti Robotiq umiestnenou na zápästí a dvojprstovým uchopovačom Robotiq umiestni zváraný reproduktor slúchadiel na otočný stôl. Robot UR3 s integrovanou striekacou pištoľou vykoná postrek a pokryje membránu rozprašovaním disperzného média. Použitie spolupracujúcich robotov umožnilo zvýšiť produktivitu v tejto časti výrobného procesu o 50 % a súčasne výrazne zlepšiť kvalitu.

Výzva

Beyerdynamics má dlhoročnú tradíciu, pričom ťažiskovo vyrába v Nemecku. Spoločnosť bola konfrontovaná s výzvou zvýšiť produktivitu o 50 % bez toho, aby zanedbala štandardy kvality svojej značky a zachovala si rovnakú kapacitu v súvislosti s výrobnými zdrojmi. To však nie je ľahké v prípade mimoriadne citlivých pracovných krokov, ktoré sa tradične vykonávajú ručne bez ohrozenia stability procesu. Napríklad membrány reproduktorov musia byť zdokonalené v jednom bode výrobnej sekvencie tak, že sa potiahnu disperzným médiom.

Až do fázy automatizácie boli za tento proces zodpovední traja zamestnanci, ktorí naniesli médium na membránu ručne štetcom. „Samozrejme je nemožné, aby ľudia rovnomerne natierali počas dlhého časového obdobia. V istom momente je jeden štetec hrubší a iný tenší. Preto naše membrány vykazovali silné výkyvy v súvislosti s ich kvalitou,“ hovorí Jörg Lang, výrobný inžinier v Beyerdynamic.

Riešenie

Po tom, ako sa roboty UR dlhodobo osvedčili v Beyerdynamics v aplikáciách kontroly kvality, rozhodla sa spoločnosť použiť odskúšané a otestované spolupracujúce roboty v oblasti výroby. Aktuálne dva spolupracujúce roboty UR3 a UR5 od Universal Robots podporujú zamestnancov v nanášaní membrán reprosústav. Zamestnanec umiestni zváraný reproduktor slúchadiel na preddefinovanú oblasť v rámci zorného poľa kamery integrovanej do ramena robota.

Pomocou kamery a dvojprstového uchopovača Robotiq rameno robota UR5 zdvihne reproduktor a umiestni ho na rotačný stôl. UR3 s integrovanou striekacou pištoľou potom vykoná postrek a pokruje membránu aplikáciou disperzného média. UR5 potom používa uchopovaciu jednotku Robotiq na umiestnenie takto upraveného reproduktora na zásobník, ktorý, len čo je úplne naložený obrobkami, je pomocou ďalšieho robota premiestnený na určené miesto.

Použitie robotov v tejto časti výrobného procesu zvýšilo produktivitu o 50 % a súčasne zlepšilo kvalitu výrobkov. Okrem bezkonkurenčného pomeru cena/výkon bol Peter Härtel, vedúci strategických činností a kvality v Beyerdynamic, obzvlášť ohromený jednoduchosťou použitia a kompatibilitou robotických ramien: „Vďaka intuitívnemu ovládaciemu rozhraniu sa naši zamestnanci dokážu rýchlo naučiť ovládať robot. Kamera a uchopovač od Robotiq boli tiež rýchlo nainštalované a bez problémov použiteľné vďaka prehľadnému softvéru a programovaciemu prostrediu.

Bez hladkého prepojenia typu ‚pripoj a pracuj‘ medzi robotickými ramenami UR a doplnkov od Robotiq by sme náš pilotný projekt nemohli vôbec zrealizovať.“
V rámci prebiehajúceho štvorročného plánu Beyerdynamic plánuje postupne implementovať ďalšie spolupracujúce roboty do iných výrobných procesov, aby ďalej podporovali svojich zamestnancov.

www.universal-robots.sk