V projekte sa nevyhodnocovali len čisto elektromobily a hybridné vozidlá, ale aj celý reťazec od distribučných transformátorov cez nabíjacie stanice až po kolesá áut. Úsilie a vynaložená námaha sa Rotterdamu vyplatili. Aktivity, ktoré nasledovali po testoch, viedli k nárastu využívania elektromobilov obyvateľmi Rotterdamu, k zlepšeniu kvality ovzdušia a zefektívneniu neustále sa rozrastajúcej infraštruktúry pre elektromobily.

Rotterdam je najväčší námorný prístav Európy a piaty najväčší na svete. Jeho rozloha a obrovský objem prichádzajúceho a odchádzajúceho tovaru predstavujú veľkú výzvu pre dopravu a logistiku. Dokmi prístavu prechádza ročne 450 milión ton tovaru, ktorého prevažná časť je ďalej distribuovaná do ostatných krajín Európy.

Súčasťou prístupu Rotterdamu k trvalej udržateľnosti a klíme je ambiciózna stratégia vytvárania nových investícií a pracovných miest. Dôležitú rolu v tomto zohráva Rotterdamská klimatická iniciatíva (RCI) – partnerstvo medzi mestom Rotterdam, prístavom, agentúrou životného prostredia Rijnmond a asociáciou Deltalinqs reprezentujúcu súkromný sektor v prístave.

Filozofia Rotterdamu je založená na troch hlavných princípoch – čisté používanie, čisté vozidlá a čisté palivo. Podpora elektromobilov prostredníctvom programu Rotterdam Electric sa považovala za kľúčový prvok tejto filozofie z hľadiska zlepšenia trvalo udržateľnej mobility a dopravy v meste.

V akcii

Cieľom programu Rotterdam Electric je podpora a rýchlejší rozvoj trhu elektromobilov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v Rotterdame sústredili na nasledovné oblasti:

  • Modernizácia vlastnej automobilovej flotily o hybridné a čisto elektrické vozidlá
  • Podpora predaja elektrobicyklov a elektroskútrov
  • Výstavba nabíjacej infraštruktúry k podpore využívania elektrodopravy
  • Predstavenie inovatívnych projektov k zvýšeniu záujmu trhu o elektrodopravu

Na preskúmanie pozitívneho dopadu elektromobilov na životné prostredie inicioval Rotterdam osobitný testovací program, ktorý počas 12 mesiacov monitoroval 75 elektromobilov a 129 nabíjacích staníc. Výsledky ukázali, že elektromobily znížili emisie CO2 o 67% a prachu o 20%. Rotterdam navyše v spolupráci s rôznymi verejnými a súkromnými partnermi testoval elektrické smetiarske autá, autobusy, roznáškové dodávky a uskutočnil program na zdieľanie elektromobilov. Mesto tiež podporuje závod na výrobu elektroskútrov (ESFA), ktoré vo svojej flotile dopravných prostriedkov samo využíva. Z výsledkov testov sa Rotterdam pustil do tvorby plánu výstavby nabíjacej infraštruktúry, ktorá sa týkala troch rôznych oblastí – súkromného majetku, verejného majetku a viacposchodových parkovacích domov.

Súkromný majetok

Organizácie alebo ľudia, ktorí chcú mať nabíjaciu stanicu na svojom vlastnom pozemku, majú nárok na dotáciu do výšky 1000 € na výstavbu stanice a inštalačné náklady. Pokiaľ využívajú zelenú energiu (biomasa, vietor, slnko), mesto zaplatí do výšky 450 € náklady na nabíjanie v priebehu prvého roka.

Verejný majetok

Pokiaľ majiteľ elektromobilu nemôže mať nabíjaciu stanicu na svojom pozemku, mesto nainštaluje verejnú dobíjaciu stanicu do vzdialenosti 250 metrov od jeho domu alebo miesta, kde pracuje. Ak sa takéto miesto nachádza v parkovacej zóne, Rotterdam zaplatí v priebehu prvého roka výdavky na parkovné max. do výšky 678 €.

Viacposchodové parkovacie domy

Rotterdam vytvoril manuál, ktorý má pomôcť majiteľom parkovísk inštalovať nabíjacie stanice v ich objektoch.
Mesto tiež prevádzkuje centrum elektromobility, ktoré poskytuje informácie o dotáciách, nabíjacích systémoch, poisťovacích schémach a lízingu a umožňuje návštevníkom absolvovať testovacie jazdy v elektromobiloch.

Výsledky

Úsilie Rotterdamu sa vyplatilo. Zvýšil sa počet ľudí používajúcich elektromobily, zlepšila sa kvalita ovzdušia a infraštruktúra pre elektromobily sa rozrastá. V roku 2013 najazdili Rotterdamčania v elektromobiloch 2 110 399 kilometrov, čo je akoby sa každý týždeň prešlo okolo celej zemegule. Nárast využívania elektromobilov v roku 2013 vyústil do redukcie CO2 o 311 ton, NOx o 538 kg a prachu o 2,3 kg v porovnaní s rokom 2012.

Na začiatku roka 2014 sa v Rotterdame nachádzalo už cez 800 nabíjacích staníc (skok o 700% od roku 2012). Do konca roka by toto číslo malo narásť dokonca na 1250. Mesto naďalej plánuje rozširovať svoju flotilu elektromobilov o ďalšie vozidlá. V súčasnosti vlastní mesto cez 100 elektromobilov, od skútrov a dvojkolesových Segwayov až po malé elektrické a hybridné dodávky a smetiarske vozy. Mesto si stanovilo cieľ dosiahnuť 25% podiel elektromobilov alebo hybridných automobilov vo svojom vozovom parku do konca roka 2014.

Výzvy a možnosti

Výsledkom dôsledného a integrovaného plánovania a testovania je v Rotterdame úspešné vytvorenie jednej z najväčších sietí nabíjacích staníc na svete. Podľa popredných predstaviteľov mesta sa to dá dosiahnuť len tým, že má človek otvorenú myseľ v kombinácii s úzkou pracovnou spoluprácou s ostatnými subjektmi ako sú súkromné spoločnosti, korporácie a výrobcovia elektromobilov.

„Jedna vec bola jasná hneď od začiatku. Bez prísľubu poriadneho ekonomického modelu by elektromobily neboli schopné prežiť novú formu dopravy. Namiesto priameho vloženia veľkého balíka financií sme sa radšej sústredili na hľadanie možností podpory lokálnych a národných podnikateľov, ktorí by sa vďaka tomu aktivizovali. Inovatívne projekty sú natoľko vitálne, že dokážu na trhu vytvoriť nové riešenia. Dôležitá je takisto komunikácia. Základom úspechu veľkých investícií do nových rozvojových oblastí budúcnosti je jasná a zmysluplná komunikácia s verejnosťou,“ hovorí Lutske Lindeman z programu Rotterdam Electric.

Rotterdam to skombinoval s víziou, ktorá obsahovala viac ako len výstavbu siete nabíjacích staníc. Inými slovami, bolo potrebné, aby išiel niekto príkladom, alebo ako to Rotterdam prezentuje sloganom – byť dobrý a hovoriť o tom. Preto sa mesto pustilo do testovania a aktuálne tvoria štvrtinu vozového parku elektromobily. „Pokiaľ neukážete, že v to sám veríte, nemôžete očakávať, že sa na novom trhu angažujú investori,“ dodáva Lutske Lindeman.

www.eltis.org