Rozšírená realita a aditívna tlač pomohli pri vývoji priemyselného ventilu

Projekt LCR 4.0 vznikol v regióne mesta Liverpool. Jeho cieľom je podpora malých a stredných podnikov pri objavovaní možností Priemyslu 4.0 a ich využití v reálnej praxi. Spoločnosť Heap and Partners je výrobcom a distribútorom širokého spektra priemyselných ventilov, prevádzkových meracích prístrojov a súvisiaceho vybavenia pre petrochemický, plynárenský, chemický a farmaceutický priemysel či energetiku. Pri výrobe jedného zo svojich ventilov využila možnosti 3D tlače a rozšírenej reality.
Rozšírená realita a aditívna tlač pomohli pri vývoji priemyselného ventilu

Ako výrobca produktov a riešení na riadenie a reguláciu prietoku ponúka Heap & Partners svojim zákazníkom technickú podporu pri tvorbe aplikácií a poskytuje kompletné portfólio ventilov podľa individuálnych požiadaviek.

Spoločnosť sa rozhodla preskúmať možnosti aditívnej tlače so zameraním na zlepšenie existujúcich 3D modelov a zručností pri tvorbe CAD údajov, aby sa pokúsili vytvoriť ekvivalent ventilu pomocou 3D tlače. Takto vyrobený ventil možno použiť ako poklad pri rozhodovaní o ďalších investíciách a smerovaní návrhu a výroby ventilov. Heap & Partners si navyše chcela odskúšať aj aplikáciu rozšírenej reality, ktorá používateľom umožňuje preskúmať procesy a komponenty vnútri ventilov, ktoré spoločnosť dodáva na trh.

K tejto výzve sa pridalo aj Virtual Engineering Centre and Science Technology Facilities Council’s (STFC) Hartree Centre. Univerzitné technologické stredisko STFC nadviazalo úzku spoluprácu s vývojovým tímom Heap & Partners pri kontrole a príprave existujúcich podkladov CAD a ich doplnení na vytvorenie veľkého ventilu 3D tlačou. Technologické stredisko definovalo pohyblivé časti a funkcionalitu 3D tlače, ako aj vytvorenie zmenšeného 3D prototypu ventilu. Centrum virtuálnych technológií STFC následne vytvorilo program rozšírenej reality postavený na iOS s využitím štandardných priemyselných nástrojov a podľa nákresov CAD dodaných od Heap & Partners.

Spolupráca v budúcnosti

Centrum virtuálnych technológií vytvorilo aplikáciu rozšírenej reality na základe komerčne dostupných a pre priemysel štandardizovaných softvérových nástrojov. Heap & Partners dodala kópiu softvérového modelu ventilu na vývoj demonštračného produktu do podoby komerčného produktu. Uvedený projekt preukázal, ako možno existujúce technické prostriedky a skúsenosti rýchlo a ľahko prepojiť s technológiami Priemyslu 4.0. Už v priebehu niekoľkých dní od začatia projektu si Heap & Partners vyskúšala aplikáciu rozšírenej reality na obchodnej výstave v Aberdeene a tiež investovala do nákupu 3D tlačiarne, ktorú plánujú využiť na vývojové práce aj pri realizácii objednávok vrátane technológií rýchleho prototypovania.

Výsledky

Tím STFC zaoberajúci sa aditívnou výrobou vyvinul po úprave veľkosti vnútorných priestorov, pretínajúcich a prekrývajúcich sa povrchov model ventilu tak, aby sa zabezpečila jeho hladká výroba. Počas tejto fázy odborníci z STFC poskytli množstvo skúseností, ako možno model CAD využiť pri zabezpečení 3D tlače. Výsledkom bol ventil vyrobený aditívnou technológiou – jeden z najväčších produktov, ktoré boli v Univerzitnom technologickom centre kedy vytlačené.

Centrum virtuálnych technológií úspešne vyvinulo aplikáciu rozšírenej reality, ktorá spolupracuje s ventilom vyrobeným aditívnou tlačou. Aplikáciu bežiacu na tablete teraz môže Heap & Partners využiť pri marketingu a komunikácii so zákazníkmi či už v údržbe, alebo zaškoľovaní. Aplikácia využíva ako spúšťač QR kód alebo rozpoznávanie objektov, na základe čoho ponúkne röntgenový pohľad na vnútorné fungovanie ventilu. Vyznačením komponentov ventilu získa používateľ prehľad o ich funkčnosti a technických údajoch, čo mu pomáha získať viac znalostí o fungovaní ventilu.

Zdroj: www.lcr4.uk