Úloha

V Třineckých železárnach potrebovali vyriešiť problém s neefektívnym zberom hodnôt v rámci monitoringu výroby (condition monitoring), konkrétne s meraním teploty vo výrobných halách. V minulosti mali tieto merania na starosti vyčlenení elektronici, ktorí na vopred určených miestach vždy zaznamenali aktuálnu teplotu a pokračovali ďalej. Po skončení meraní na všetkých stanovištiach ručne zadali všetky hodnoty do tabuľky v Exceli.

Meranie trvalo vždy zhruba pol hodinu, pričom sa vykonávalo tri krát denne (raz počas každej smeny) a zbytočne odoberalo odborným pracovníkom čas na iné činnosti. Vedenie Třineckých železáren dáva dôraz na redukciu takýchto neefektívnych pracovných činností a preto sa rozhodlo osloviť spoločnosť FOXON, aby im pomohla so zberom údajov.

Riešenie

Po zvážení niekoľkých možností sa dodávateľ spolu so zákazníkom nakoniec zhodol na použití bezdrôtových snímačov Monnit. Hľadalo sa totiž riešenie, ktoré nie je závislé na pripojení k internetu a ktoré nebude mať problém s dosahom. Výrobná hala má totiž kovovú konštrukciu a sú v nej zariadenia, ktoré by mohli dosah snímačov rušiť. Snímače boli v rámci riešenia skombinované s IoT bránou CloudGate, ktorá umožňuje spracovanie údajov nielen vo vlastnom cloudovom systéme, ale aj v aplikáciách tretích strán, alebo cez SDK knižnicu v softvéri zákazníka.

Údaje tak môžu zostať len vo vnútri závodu, čo bolo tiež jednou z podmienok projektu. S touto bránou možno veľmi jednoducho spárovať aj nové snímače a riešenie je tak ľahko rozšíriteľné do budúcna, ak by sa železiarne rozhodli merať viacej hodnôt. Prehľadnú vizualizáciu aktuálnych a historických nameraných hodnôt má zákazník jednoducho prístupnú v softvéri FIOT, ktorý navyše umožňuje aj nastavenie limitov pre alarmové hlásenia, mennú identifikáciu a členenie jednotlivých snímačov a napr. aj export do Excelu. (obr. vo Fotogalérii na konci článku).

Realizácia

Od dodávky snímačov prebehla realizácia v priebehu dvoch dní – jeden deň sa priamo u zákazníka vytipovali meracie miesta a elektronické snímače namontovali. Druhý deň prišli technici spoločnosti FOXON, ktorí nainštalovali a spustili softvér a sprevádzkovali komunikáciu s bránou. Počas jedného popoludnia bolo všetko funkčné. Aktuálne je v závode nasadených desať snímačov teploty, ktoré zbierajú požadované hodnoty. Navyše boli v rámci projektu na skúšku umiestnené do výrobných prevádzok aj snímače pre meranie tlaku, vlhkosti a vibrácií, tri snímače s prúdovými cievkami pre meranie spotrieb elektrickej energie a dva snímače pre počítanie motohodín a mazacích cyklov. Celý projekt sa vzhľadom k ušetreným hodinám práce miestnych elektronikov zaplatí už za necelý rok a pol.

„Dostali sme od našich elektronikov vrelé poďakovanie za zasadenie tohto riešenia. Manuálne meranie teploty bolo neefektívne a uberalo čas potrebný pre iné odborné činnosti,“ konštatuje Ing. Ondřej Slováček, vedúci oddelenia servisu riadiacich systémov.

Výhody riešenia

  • sebestačnosť používateľa pri inštalácii prvkov
  • modulárny systém možno podľa potreby meniť, rozširovať či presúvať
  • možnosť otestovať na menšom projekte a následne prejsť ku komplexnému riešeniu monitorovania stavu