Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) je indická štátom kontrolovaná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Bombaji. Spoločnosť prevádzkuje dve veľké rafinérie v Bombaji a Koči a jej kľúčové oblasti zahŕňajú služby v oblasti palív, LPG plynu, automobilových mazív a leteckých pohonných látok.

BPCL zamestnáva viac ako 20 000 ľudí, väčšinu z nich priamo zamestnáva spoločnosť, ostatných posielajú pracovné agentúry. Sledovanie pracovníkov a zaopatrenie zabezpečeného prístupu do rafinérií je dôležité a nebolo to vždy ľahké. Spoločnosť skúmala rôzne metódy identifikácie pracovníkov, ale nemohla nájsť takú, ktorá by fungovala rýchlo a spoľahlivo. Preukazy totožnosti s biometrickými údajmi sa ukázali ako drahé a ľahko sa strácali, zároveň kontrola každého zamestnanca trvalo príliš dlho, čo je hlavný faktor, keďže tisíce ľudí vstupujú cez 48 turniketov každú hodinu. Podobne rozpoznávanie odtlačkov prstov malo vysokú poruchovosť, najmä kvôli poveternostným podmienkam a nahromadenému prachu.

„Rýchlosť je podstatná, pretože v špičke musíme skontrolovať a spracovať až 18 000 ľudí za hodinu. Skúšali sme aj rozpoznávanie odtlačkov prstov, ale jeho poruchovosť sa v monzúnovom období zvyšuje,“ vysvetľuje Haridas, hlavný bezpečnostný pracovník spoločnosti Bharat Petroleum. „Venoval som dostatočne dlhý čas hľadaniu alternatív vrátane systému rozpoznávania dúhovky a geometrie rúk, ale vždy existovala možnosť klonovania alebo duplikácie.“

Ďalším problémom bolo zabezpečenie toho, aby pracovníci, ktorí boli na čiernej listine, nemali prístup do závodu. Schopnosť prepojiť biometrické údaje s celofiremnou databázou, aby bolo možné automaticky blokovať vstup, bola preto kľúčovou hybnou silou projektu. Spoločnosť BPCL na čele s Haridasom si nakoniec vybrala ako dodávateľa riešenia Fujitsu. Pred samotnou implementáciou kľúčoví zamestnanci rafinérie navštívili aj niekoľko existujúcich zákazníkov, ktorí ho presvedčili, že produkt Fujitsu PalmSecure je správne riešenie. „Chceli sme integrovaný systém, ktorý by poskytoval riadenie prístupu s pridanými informáciami na presné riadenie toho, kto môže prichádzať a odchádzať,“ dodáva Haridas. „Naše návštevy zákazníkov spoločnosti Fujitsu potvrdili, že navrhované riešenie spĺňa všetky naše kritériá.“

Technológia PalmSecure od spoločnosti Fujitsu je autentifikačný systém, ktorý využíva biometrickú technológiu založenú na identifikácii osôb podľa obrazu krvného riečiska. Pretože žily sú umiestnené vnútri ľudského tela a majú množstvo rozlišovacích znakov, pokusy o falšovanie identity sú mimoriadne ťažké, čo poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti. Navyše obraz krvného riečiska v dlani je úplne jednoznačný a unikátny pre každú osobu.

Zariadenie prostredníctvom infračerveného žiarenia zachytí obraz žíl v dlani človeka. Odkysličený hemoglobín v dlani žily absorbuje tieto infračervené lúče, čím sa zníži rýchlosť odrazu. Žily sa na obraze objavia ako čierny vzor. Tento vzor žíl sa potom overí podľa vopred zaregistrovaného vzoru na autentifikáciu jednotlivca.

Overenie prostredníctvom technológie PalmSecure je bezkontaktné, čiže neinvazívne a hygienické. Jeho pokročilý overovací algoritmus poskytuje vysokú úroveň presnosti a všestrannosti.
„Technológia snímania žíl na dlani je bezkontaktná metóda identifikácie založená na krvnom obehu, to znamená, že ju nemôžete duplikovať,“ hovorí Haridas. „Chceli sme tiež pridať ďalší ID faktor pre vyššiu bezpečnosť. PIN kódy nie sú vhodné pre niektorých našich pracovníkov, preto sme technológiu snímania žíl skombinovali s kartou obsahujúcou čiarový kód, čím sme dosiahli maximálnu dvojfaktorovú bezpečnosť.“

Nový systém používania čiarových kódov a PalmSecure zaručuje, že do rafinérií môžu vstúpiť iba vybraní zamestnanci v konkrétnom čase. Overenie každého pracovníka a jeho prístupu trvá iba tri sekundy, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces kontroly množstva ľudí.

Ďalej možno PalmSecure nakonfigurovať tak, aby povoľoval vstup definovanému počtu pracovníkov z pracovnej agentúry, ktorá ich pre daný deň pošle do rafinérie pracovať. „Máme uzavreté dohody o prevzatí stanoveného počtu pracovníkov od každého dodávateľa, resp. pracovnej agentúry. Teraz, keď sa tento limit dosiahne, iným pracovníkom sa prístup neudelí,“ hovorí Haridas. „Zároveň ak bol pracovník zaradený na čiernu listinu na inom pracovisku, bude to v systéme zaznamenané a prístup bude automaticky zablokovaný.“

Zdroj: Case Study: Bharat Petroleum. Fujitsu. [online]. Citované 19. 1. 2021. Dostupné na: https://www.fujitsu.com/se/Images/CS_2015Nov_Bharat_Petroleum_eng_v.1.pdf