Tlakové nádoby, rotačné striekacie stroje a vstrekovacie zariadenia od spoločnosti Velco sa používajú vo vysokých peciach, oceliarňach či zlievarniach. Špeciálne stroje sú vybavené funkciou diaľkového monitorovania, čo v prípade poruchy umožňuje prevádzkovateľom získať rýchlu technickú podporu. Pretože predchádzajúce riešenie už nedokázalo spĺňať najnovšie požiadavky, spoločnosť Velco hľadala cloudové riešenie, ktoré by umožňovalo vzdialený prístup na celom svete cez počítač alebo inteligentný telefón. Po výberovom procese bolo vybrané cloudové riešenie spoločnosti Turck, pretože ako jediné dokázalo vyhovieť všetkým požiadavkám.

Rozvoj koncepcií Priemyslu 4.0 má určitú podobnosť s pádom rímskej ríše: nikto presne nevie, kedy sa to všetko začalo. Aj keď možno povedať, kedy si tento výraz získal popularitu, všetky významné míľniky možno identifikovať iba spätne. Spoločnosť Velco Gesellschaft für Förder-, Spritz- und Silo-Anlagen mbH so sídlom v nemeckom Velberte sa tiež ohliadla za vývojom svojich strojov a tvrdí, že s konceptmi Priemyslu 4.0 začala už v deväťdesiatych rokoch, keď svoje výrobky vybavila modulmi diaľkového monitorovania. Spoločnosť Velco napriek tomu tvrdí, že je tradičnou spoločnosťou, ktorá sa drží nohami pevne na zemi a uprednostňuje dobrý dojem ponúkaním výhod svojim zákazníkom.

„Aj ako tradičná spoločnosť s plne vyvinutou technológiou sa musíme zaoberať inovatívnymi trendmi na svetovom trhu, najmä pokiaľ ide o komunikáciu so strojmi, a tak budovať spokojnosť zákazníkov s našimi službami,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Velco Christian Wolf. Zdôrazňuje skutočnosť, že priamy prístup a digitalizácia sa veľmi dobre dopĺňajú, pokiaľ sa zamerajú na skutočné výhody pre zákazníka.

Stroje Velco renovujú žiaruvzdorné betónové vrstvy v peciach oceliarní a zlievarní

To si spoločnosť dala ako jeden z cieľov, keď integrovala cloudové monitorovanie strojov. Prevádzkovatelia oceliarní na celom svete používajú stroje Velco na striekanie svojich vysokých pecí, panví alebo kanálov žiaruvzdorným betónom. Vrstva špeciálneho betónu je namáhaná a poškodzovaná troskou a teplom a musí sa pravidelne obnovovať. Prevádzkovatelia vysokých pecí na to používajú striekací stroj na žiaruvzdorné betóny alebo outsourcing týchto špeciálnych opráv u výrobcov a spracovateľov žiaruvzdorných materiálov.

Lietanie do Abú Zabí na obnovenie činnosti potrubia

Poskytovateľov služieb a strojov v oblasti žiaruvzdorných betónov nájdete nielen v Duisburgu alebo Salzgitteri, ale napríklad aj v Abú Zabí alebo v Indii. „Zákazník chce vedieť, či stroj pracuje alebo nie a či pracuje správne a požadujú aj podporu pri vzdialenej údržbe,“ vysvetľuje Klaus Küster, vedúci oddelenia elektrotechniky v spoločnosti Velco. To bol pôvodný cieľ. Spoločnosti investujú veľa pracovného času a cestovných nákladov, aby mohli technici lietať po celom svete, niekedy len preto, aby zistili, že operátor nedokáže odhaliť drobné poruchy a opraviť ich. Modul diaľkového monitorovania bol navrhnutý tak, aby eliminoval tieto druhy nadmerných servisných volaní pre náhodne upchaté napájacie vedenia alebo stlačenie núdzových tlačidiel a súčasne pomáhal pri odstraňovaní skutočných porúch. Prvé moduly diaľkového monitorovania postavené v deväťdesiatych rokoch mali obmedzený rozsah funkcií a na niektorých miestach sa náklady vymkli spod kontroly, pretože riešenie založené na GSM posielalo neustále SMS, pričom každá správa niečo stála, aj keď nebola k dispozícii sieť. Kvalita pripojenia bola tiež často neuspokojivá.

Turck Cloud ponúka vynikajúcu používateľskú prívetivosť

V roku 2018 preto Velco hľadalo moderné riešenie vzdialenej údržby, pomocou ktorého by mohlo nielen prezerať údaje o stroji, ale aj umožňovať prístup k strojom. „Vylúčili sme hlavných dodávateľov cloudu, pretože neponúkali žiadne riešenia špecifické pre dané odvetvie. Nakoniec sme potrebovali riešenie, ktoré by mohlo fungovať aj v extrémnom prostredí, ako sú oceliarne,“ vysvetľuje základné požiadavky elektrotechnik spoločnosti Velco Michael Sundmacher. Po výberovom procese Turck Cloud Solutions vynikal svojou používateľskou prívetivosťou: „Turck Cloud na nás urobil dojem tým, že prehľadávač umožnil jediným kliknutím získať prehľad o všetkých strojoch alebo pohyb medzi jednotlivými strojmi. Akékoľvek zaznamenávanie adries je zbytočné a obsluha je možná aj z inteligentného telefónu, čím poskytuje priamy prístup k všetkým údajom pre akékoľvek zariadenie. To potvrdzujú aj naši zákazníci, a preto sme si vybrali riešenie Turck, “vysvetľuje rozhodnutie spoločnosti Velco M. Sundmacher. „Kľúčovou výhodou je skutočnosť, že dokážeme pristupovať k ovládaču stroja priamo cez počítač alebo inteligentný telefón a dokonca ho ovládať pomocou protokolu Modbus. Iné riešenia to neponúkajú,“ dodáva K. Küster.

Informačný panel Click and happy

Pracovníci zákazníka vyvolajú obrazovku Velco cloudu a uvidia ich stroje uvedené v navigačnom okne. Mapa v zobrazení Google Maps označuje polohu jednotlivých strojov. Ak zamestnanec klikne na jednu z položiek v zozname, informačný panel poskytuje jasný prehľad o všetkých relevantných údajoch. Okrem niektorých analógových hodnôt, ako je tlak vody alebo hladina materiálu, existujú aj digitálne ukazovatele, napríklad prevádzkový stav alebo stav tlačidla núdzového zastavenia. Používateľ môže vidieť aj počítadlo prevádzkových hodín a ďalšie číselné ukazovatele. Túto informačnú obrazovku si môžu veľmi ľahko zostaviť samotní používatelia – stačí pár kliknutí, a to bez znalosti programovania. „Je to naozaj pekná ukážka aplikácie typu klikni a raduj sa,“ sumarizuje M. Sundmacher. Používatelia môžu tiež vytvárať svoje vlastné alarmové správy prostredníctvom SMS alebo e-mailu pre rôznych používateľov.

Ak je to dôležité pri riešení problémov, dokáže koncový používateľ pomocou informačnej obrazovky tiež diaľkovo ovládať stroje Velco. Technici podpory vidia na svojom počítači, či možno vylúčiť najmenšie poruchy, ako napríklad „chýbajúci prívod vody“ alebo „stlačené tlačidlo núdzového zastavenia“. Vďaka doplňujúcim údajom sú schopní účinne podporiť ďalšie riešenie problémov.

„Turck Cloud na nás urobil dojem tým, že prehľadávač umožnil jediným kliknutím získať prehľad o všetkých strojoch alebo prepínať sa medzi jednotlivými strojmi. Akékoľvek zaznamenávanie adries nie je potrebné a obsluhu možno vykonať aj z inteligentného telefónu, čo poskytuje priamy prístup k všetkým údajom pre akékoľvek zariadenie.“
   
Michael Sundmacher, Velco

Možnosť automatického objednávania materiálu

Mnohé novinky sa javia ako ľadovec. Očakávaný efekt a výhody tvoria iba jeho vrchol. Väčšina prevádzkových scenárov a vedľajších výhod sa prejaví až pri každodennom používaní. Transparentnosť je ďalším vítaným vedľajším efektom cloudu. Najmä používatelia žiaruvzdorného betónu chcú vidieť, ako dlho je stroj v prevádzke. Podľa zmluvy sú zákazníci povinní kúpiť si špeciálny betón konkrétneho výrobcu. Ak sa hodnoty spotreby betónu nezhodujú s prevádzkovou dobou stroja, koncový zákazník môže predpokladať, že bol použitý iný materiál.
Cloudové riešenie tiež otvára nové modely predaja pre výrobcov žiaruvzdorných betónov. Dnes sú schopní ponúknuť a fakturovať službu podľa skutočného využitia. Je to podobné ako v súčasnosti bežné použitie tlačiarní, ktoré sa zriedka kupujú na konkrétnu pracovnú úlohu. Skôr sa objednávajú ako kompletný balík služieb vrátane spotrebného materiálu a údržby.

Záznam nameraných hodnôt zjednodušuje riešenie problémov

Pracovníci podpory často čelia problému, že k mnohým chybám dochádza iba zriedka a náhodne. Riešenie problémov potom môže trvať veľa času a niekedy je to stresujúce. V týchto prípadoch bude systém zaznamenávať príslušné namerané hodnoty za definované obdobie a uloží ich do súboru CSV. Technická podpora spoločnosti Velco tak dokáže v budúcnosti ľahšie identifikovať miesto porúch. Cez spomínané rozhranie by sa neskôr mohli použiť dokonca aj algoritmy na prediktívnu údržbu. To ukazuje, ako úzko sú prepojené najnovšie trendy v automatizácii. Cloudové riešenia zjednodušujú monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu, nie sú však pre ne nevyhnutnými požiadavkami.

Cloudové pripojenie dokonca aj na stroje tretích strán

Vráťme sa späť ku každodenným výzvam. Niektorí zákazníci chcú tiež využiť Velco cloud na integráciu strojov iných výrobcov do vzdialenej údržby. Na to používa Turck webovú programovateľnú bránu EDGE, ktorú možno vďaka veľkému množstvu rozhraní a podporovaných protokolov ľahko integrovať do existujúcich systémov s radičmi iných výrobcov a ktorá prenáša údaje stroja do cloudu. Navyše tento prenos funguje obojsmerne. Používatelia a zákazníci tak môžu na cloudovej informačnej obrazovke prezerať, monitorovať a diaľkovo ovládať všetky stroje.

Priradenie rolí a práv jednotlivých používateľov

Niektorí používatelia sú si vedomí rizík, ale aj výhod spojených s diaľkovým ovládaním. Spoločnosť Turck preto od samého začiatku prikladá prvoradý význam bezpečnosti údajov a komunikácie. Správa úloh a práv umožňuje vlastníkovi stroja určiť, ktorí používatelia sa môžu pohybovať v cloude a s akými právami. Pre každý stroj a používateľa možno definovať rôzne úrovne autorizácie, od základných práv na čítanie cez autorizáciu zápisu až po práva správcu. Komunikácia medzi cloudovou bránou TCG20 spoločnosti Turck a cloudovým serverom je tiež šifrovaná prostredníctvom vlastného cloudového protokolu Kolibri, ktorý spĺňa najnovší štandard prenosu dát na webe (TLS 1.3, AES256).

Vďaka mobilnej komunikácii nie je prístup k podnikovej sieti potrebný

Zodpovední IT manažéri zriedka umožňujú prístup do podnikovej siete, a to aj vtedy, keď sa používa šifrovanie. S riešením Turck to nie je problém, pretože TCG20 dokáže nadviazať spojenie s cloudom aj prostredníctvom mobilnej siete. Takto sa vždy zabezpečí mobilný prístup k strojom bez ohľadu na to, kde budú vo svete v budúcnosti inštalované. Finančné investície do dátovej komunikácie prostredníctvom mobilných sietí sú zvládnuteľné. „Dnes používame celkom bežné SIM karty špecifické pre jednotlivé krajiny a všetko funguje. Finančné riziko je zanedbateľné,“ vysvetľuje M. Sundmacher. TCG20 je napriek tomu k dispozícii s wi-fi rozhraním aj s flexibilným kombinovaným zariadením s wi-fi a mobilnou komunikáciou. Verziu wi-fi často používajú najmä zákazníci, ktorí chcú mať cloudové služby umiestnené „lokálne“, t. j. na svojich interných serveroch.

Záver

Prehľad o stave všetkých strojov je pre Velco skutočnou výhodou a silným argumentom predaja v porovnaní s konkurenciou. Takto to funguje s mega trendmi. Všetci hráči by chceli svojim zákazníkom ponúknuť lepší produkt. V prípade spoločnosti Velco to bol optimálny vzdialený prístup k strojom. Každá spoločnosť sa vďaka týmto trendom postupne mení a využíva čoraz väčší počet inovácií. Aj keď nikto nevie presne povedať, kedy sa to celé začalo – pre spoločnosť Velco bolo spustenie jej cloudu míľnikom na ceste k Priemyslu 4.0.

www.turck.de
www.marpex.sk