Spoločnosť Zhejiang Natural Gas čelila pred inštaláciou nového systému Wonderware mnohým problémom, čo ju viedlo k centralizácii monitorovania meracích zariadení, procesov a potrubia. Nový SCADA systém obsluhe zároveň ponúkol aj lepší systémový prístup a vizualizáciu výrobných procesov. Personál závodu mohol po jeho inštalácii prispôsobovať systémové nastavenia v reálnom čase a analyzovať výsledné dáta použitím historických grafov výkonného SQL servera IndustrialSQL.

Obsluha môže ťažiť aj z nezávislého prístupu k jednotlivým PLC. Navyše sa pri použití architektúry ArchestrA predpokladajú značné úspory pri výrobe a údržbe. Systémový integrátor HollySys spolupracoval pri integrácii riadiaceho systému, ktorá zahŕňala inštaláciu Wonderware Industrial Application servera, vizualizačného softvéru InTouch, servera IndustrialSQL s historickými grafmi a nástroja ActiveFactory, ktorý slúži na tvorbu reportov a analýzu klientov. Softvér monitoruje a riadi operácie celého systému potrubia, monitoruje meracie zariadenia (snímače tlaku, teploty a prietoku), vstupno-výstupné hodnoty motorov, meničov frekvencie a špeciálne zariadenia pomocou protokolu Modbus. Systém zároveň vykonáva výpočty prietokov a dodávok plynu.

Wonderware Industrial Application Server, ktorý je postavený na softvérovej architektúre ArchestrA, bol inteligentnou voľbou na centralizáciu potrubných systémov, pretože využíva jednoduché drag&drop metódy na vytváranie objektov (čerpadiel, ventilov a komunikačných zariadení) alebo celého závodu. Každý objekt môže byť niekoľkokrát replikovaný a po replikácii si ponecháva výrobné atribúty (históriu výkonnosti, vstupno-výstupné charakteristiky a ostatné požiadavky). Medzi najdôležitejšie patrí bezpečnostný modul servera Industrial Application poskytujúci bezpečnosť už na úrovni dátových elementov, čo je nesmierne cenné pri ochrane systému.

Spoločnosť Zhejiang Natural Gas investovala aj do softvéru portálu Wonderware SuiteVoyager, ktorý pomáha zabezpečovať prístup do štatistických reportov, informácií o alarmoch a iných dát uložených v historickom serveri IndustrialSQL. Kým personál závodu ocení model prevádzky na Industrial Application serveri, ktorý pomáha v lepšej organizácii každej stanice konzistentným spôsobom pomocou šablón, programátori zas využijú skripty Microsoft.NET, čím môžu pri nízkych nákladoch do systému ľahko pridávať ďalšie funkcionality. Je to možné vďaka tomu, že architektúra ArchestrA je postavená na platforme. NET.

Pomocou architektúry ArchestrA ušetrí Zhejiang značné množstvo času a finančných prostriedkov, pretože táto architektúra poskytuje distribuované aplikácie pre celý systém potrubia. „Wonderware Industrial Application server nám jednoducho umožňuje rozšíriť náš SCADA systém pri ďalšom rozširovaní potrubia“, povedal Qian Jiren, technický projektový manažér. Pomocou nového SCADA softvéru Wonderware môže spoločnosť Zhejiang Natural Gas nepretržite rozširovať svoj potrubný systém ďalšie desaťročie bez dodatočných nákladov na riadenie.

www.wonderware.com