Analýza predpokladá zmeny v dopyte a zmeny v rýchlosti adaptácie medzi aplikáciami, regiónmi a technológiami, pričom v sektore s oblečením je vidieť spomalenie rastu. Faktom však zostáva, že v rámci celého trhu je naďalej vidieť silný potenciál. Vedúci výskumu, Michael Liard poznamenáva, že „najrýchlejšie rastúcou aplikáciou do roku 2016 bude hlavne sledovanie produktov v dodávateľských reťazcoch, kde ABI Research odhaduje nárast o 37%.“

Túto stúpajúcu tendenciu pripisujú zvýšenému dopytu po pasívnych UHF systémoch na podporu 

  • označovania retailového oblečenia v USA, Európe a na ďalších trhoch
  • označovanie farmaceutických výrobkov v Kórei kvôli štátnej kontrole
  • označovanie vína a tabakových výrobkov v Číne proti falšovaniu
  • označovanie ostatných spotrebiteľných predmetov, vrátane kozmetiky a spotrebnej elektroniky

„Najrýchlejšie rastúcim segmentom v našej predpovedi na ďalších päť rokov (v zostupnom poradí), sú maloobchodné spotrebiteľské produkty, zdravotníctvo a iné komerčné služby“, dodáva Liard.

Presnejšie povedané, RFID aplikácie je možné rozdeliť na „tradičné“ a „modernizačné“. V prvej skupine sú prístupové systémy, označovanie zvierat, automobilový priemysel a elektronické doklady. Do druhej kategórie patrí správa majetku, manipulácia s batožinou, sledovanie a zabezpečenie nákladov, bezkontaktný predaj, sledovanie polohy v reálnom čase, riadenie dodávateľského reťazca a predaj lístkov. Ročná miera rastu v rokoch 2011 – 2016 pre moderné aplikácie by mala byť dvojnásobne vyššia ako u tradičných aplikácií. Celú analýzu vrátane najnovšej segmentácie RFID trhu, prognóz, rozsiahlych údajov o predaných RFID, rozdelenie podľa technológie, aplikácie a trhu nájdete na www.abiresearch.com.