Miroslav Krupa, vedúci riadenia značky ŠKODA AUTO, vysvetľuje: „V tomto pilotnom projekte využívame technológiu rozšírenej reality. Chceme využiť jej potenciál na ďalšie zefektívnenie údržby a servisu našich strojov a zariadení a ešte viac minimalizovať potenciál chýb. Vďaka týmto okuliarom majú technici všetky potrebné informácie priamo pred sebou a môžu sa plne sústrediť na vykonávanú činnosť. Okuliare HoloLens tak uľahčujú našim zamestnancom prácu a zvyšujú bezpečnosť. Tento nástroj umožňuje flexibilne si vymieňať informácie s kolegami v iných lokalitách alebo v rôznych časových pásmach. Navyše, okuliare dodávajú každodennej práci atraktívne interaktívne prvky a inšpirujú tak mladých kandidátov k výberu technickej profesie.“

Oddelenie Centrálneho technického servisu ŠKODA AUTO FabLab v rámci aktuálneho pilotného projektu testuje použitie technológie rozšírenej reality pri údržbe systémov. Počas videohovorov môžu technici pomocou okuliarov HoloLens sprostredkovať svoj pohľad na stroj a priamo sa poradiť s kolegami, ktorí nie sú na mieste. Okuliare možno použiť aj na prenos technickej dokumentácie a ďalších pracovných materiálov ostatným partnerom.

AR okuliare možno rovnako využiť na zobrazenie hologramov príručiek, kontrolných zoznamov alebo pokynov počas technickej údržby. Potom čo zamestnanci naskenujú QR kód na príslušnom stroji, uložené dokumenty ich interaktívne prevedú krok za krokom údržbárskymi prácami s fotografiami a videami.

„Projekt je stále v pilotnej fáze. V rámci spolupráce s používateľmi naprieč firmou máme vyskúšané prínosy jednotlivých testovacích scenárov. Od minulého roku prebieha zavádzanie tohto projektu do štandardnej infraštruktúry ŠKODA AUTO. Tu očakávame termín spustenia od polovice tohto roku. Následne bude možné pilotné projekty, ako je vzdialená podpora a interaktívne kontrolné záznamy, začať jednoducho rozširovať do celej firmy,“ hovorí Zuzana Kubíková, PR manažérka ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o.

Spracované podľa tlačovej správy spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

-pev-