Separovanie odpadu či na Slovensku nedávno spustené zálohovanie PET fliaš tiež tomuto trendu pomáhajú, problémom tradičnej mechanickej recyklácie je však postupná degradácia materiálu. Výsledné plastové vločky tak možno pre ďalšiu výrobu použiť len približne dva- až trikrát. Riešenie ponúka nová kompaktná linka na recykláciu a zhodnocovanie plastov chemicko-termickými procesmi, ktorú vybudovala slovenská spoločnosť Eurex Energy podnikateľa Vladimíra Danišku po niekoľkých rokoch intenzívneho výskumu a vývoja v oblasti spracovania odpadov.

Výsledným produktom zo slovenskej linky Eurex Energy môžu byť certifikované druhotné palivá vhodné ako náhrada palív z fosílnych zdrojov, napríklad do kogeneračných jednotiek. Časť neskondenzovateľných plynov slúži aj na procesný ohrev, vďaka čomu významne klesá spotreba energie z vonkajších zdrojov.

Pomohli špecialisti a technológie spoločnosti Siemens

Chemickí a strojárski inžinieri spolu s odborníkmi spoločnosti Siemens na priemyselnú automatizáciu strávili dlhé mesiace výskumom, vývojom a úpravou technológie pre chemickú recykláciu odpadových plastov termickými procesmi tak, aby by bola čo najviac ekologická, automatizovaná a efektívna.

Výsledkom ich úsilia je kompaktná linka postavená na unikátnom trojfázovom procese. V prvej, mechanicko-termickej fáze, sa vstupný odpad vhodne upraví a zbaví väčšiny vody či iných znečisťujúcich látok. Recyklovať možno všetky polyetylénové (PE) a polypropylénové (PP) plasty v akomkoľvek pomere, a to aj s miernym znečistením až do 5 % ich celkovej hmotnosti.

Systém vyvinutý Eurex Energy má oproti obdobným riešeniam viaceré výhody. Prvou sú extrémne kompaktné rozmery. Celá technológia sa zmestí na plochu iba 150 m2 a má výšku iba 6 metrov, vďaka čomu ju možno inštalovať výrazne vyššiemu počtu zákazníkov ako je tomu pri konkurenčných linkách. Okrem odoberania ťažkých uhľovodíkov a tuhých látok ako sú kameň, piesok, sklo či hlina navyše linka dokáže eliminovať znečisťujúce látky z plynnej fázy mokrou vypierkou a suchou filtráciou.

Kľúčoví partneri unikátneho projektu

Pri výskume a vývoji technológie pre kontinuálnu chemickú recykláciu plastov termickými procesmi zohrali kľúčovú rolu partneri Eurex Energy, spoločnosti Chemosvit Group a Siemens.
Skupina Chemosvit je ideálna na nasadenie pilotnej linky Eurex Energy, pretože produkuje veľký objem odpadu a spotrebúva množstvo energie. Do skupiny patrí aj firma Chemosvit Strojchem, ktorá sa venuje strojárskej výrobe a bude zodpovedná za produkciu liniek na chemickú recykláciu plastov pre ďalších zákazníkov z celého sveta.

Druhým kľúčovým partnerom je Siemens, ktorý linke dodáva riadiace systémy zabezpečujúce jej autonómnosť: „Pri zavádzaní automatizácie a digitalizácie pre tento typ technológie je dôležité používať moderné riadiace systémy, ktoré obsahujú knižnice a bloky nutné pre riadenie kontinuálnych chemických procesov, majú dlhú životnosť a garantovanú dlhodobú podporu. Všetky tieto kritéria spĺňa systém Siemens Simatic PCS 7, ktorý je riadiacim centrom linky,“ hovorí Marián Filka z oddelenia Digital Industries v Siemense.
Simatic PCS 7 má rozsiahle možnosti ukladania a trendovania procesných dát. Získané dáta sa dajú použiť na optimalizáciu prevádzky, vrátane spotreby energií. Recyklačná linka Eurex Energy používa aj ďalšie produkty a technológie Siemens – snímače Sitrans pre meranie prietokov, teplôt či tlakov a tenzometre Siwarex pre váženie zmesí počas výroby. Súčasťou sú aj frekvenčné meniče a pohony Sinamics a komponenty Scalance či Sinema pre vzdialenú správu a diagnostiku linky.

Tím slovenského Siemensu pre Eurex Energy zabezpečil aj širokú podporu a školenia pred projektovými prácami k riadiacemu systému Simatic PCS a procesným prístrojom Sitrans, a takisto v ďalších fázach projektu – pri nábehu, programovaní a oživovaní riadiaceho systému.

Nové príležitosti sa otvárajú aj dcérskej spoločnosti Chemosvit Strojchem. „Ročne dokážeme vyprodukovať desiatky liniek na kontinuálnu recykláciu plastov pre zákazníkov Eurex Energy z celého sveta,“ hovorí Martin Ľach, člen predstavenstva skupiny Chemosvit. Nemusí ísť pritom iba o priemyselné podniky zo zahraničia, ale aj menšie či väčšie mestá a obce zo Slovenska.

Spracované podľa tlačovej správy spoločnosti Siemens, s.r.o..

-tog-