Linka Marel Pork Deboning v Snellmane obsahuje hlavnú rezaciu stanicu s automatickým vážením, vykosťovacou a rezacou časťou a s vážiacimi a triediacimi jednotkami. Riadiaci softvér umožňuje monitorovanie a kontrolu kvality a poskytuje úplný prehľad celej výroby s podrobnými výpismi o priepustnosti, kvalite a výkone.

Táto linka na spracovanie bravčového mäsa v Snellmane zahŕňa od roku 2006 všetko od prvotného rozrezania až do finálneho porciovania a balenia do obalov. Vykosťovacia a rezacia linka poskytuje informácie o výkone rezania a o každom prechádzajúcom kuse. Monitorovací softvér spracúva všetky potrebné informácie na úplné riadenie procesov a poskytuje spätnú väzbu o tom, ako môže byť upravený výkon. Na začiatku výrobného procesu sa nachádza píla s čítačkou štítkov, kde sa skenuje prichádzajúci zabitý dobytok.

Na jeho výstupe sa vážia všetky časti. Výkon a priepustnosť sa zvýšila po použití 36 pracovných staníc na vykosťovacej liniek, čím sa objem výroby zvýšil o 10 %. Každý operátor má svoje pracovné miesto vybavené ergonomickým pracovným stolom a košmi na produkty a odrezky. Jednotlivé produkty sú odvážené a načítané do systému. Operátor pri práci dostáva informácie o každom prichádzajúcom kuse na svoj terminál. Mäso sa následne automaticky presúva na odkostenie a do ďalšej časti linky. Odpadá teda manuálne zdvíhanie a presúvanie produktov a operátori sú tak zbavení fyzickej práce. Každý operátor na linke je monitorovaný individuálne, čo pomohlo pri implementácii nového systému osobného hodnotenia.

Na riadenie odkosťovania sa používa softvér MPS Production Control. Na svojich pracovných staniciach sa operátori prihlasujú pomocou terminálu. Terminál zobrazuje, aké výrobky sa z prichádzajúcich kusov vyrábajú, a zároveň grafickým znázornením sprevádza operátorov celým procesom odkosťovania a balenia. Výrobky sa pred prechodom linkou a potom odvážia na ďalšie porovnanie. Po vykostení operátor presunie produkt na dopravníkový pás, ktorý ho prenesie do triediacich a baliacich staníc.

Systém vykonáva automatické triedenie do zásobníkov rozdelených podľa miesta určenia. Výrobná linka je monitorovaná v reálnom čase pomocou už spomínaného MPS softvéru. Táto technológia umožňuje úplnú kontrolu nad výrobou, kvalitou a výkonom s reálnou spätnou väzbou zo všetkých výrobných operácií. Pomocou tohto nástroja majú vedúci pracovníci okamžitý prístup aj k informáciám o jednotlivých pracovníkoch.

Nová linka Marel je sofistikovaný systém,“ hovorí Staffal Snellman, riaditeľ Snellmanu v Jakobstade. „Linka s bravčovým mäsom začala dobre a časom sa stále zlepšuje. Dizajn pracovných priestorov a vykosťovacej linky je dobrý, s výkonom som spokojný.“ Linka pomáha znižovať odpad a zlepšuje využitie vysoko cenených položiek. Okrem toho ponúka lepšiu ergonomickú konfiguráciu s vyššou kvalitou kontroly, pričom manažment môže riadiť operácie na linke ešte lepšie a rýchlejšie.

www.marel.com