Solárne panely v cloude

Hybridné solárne elektrárne využívajú priemyselný internet vecí vo forme vzdialenej správy na báze cloudu. Pomocou služby Netbiter Remote Management môže spoločnosť Enerwhere, dodávateľ energie v Dubaji, sledovať svoje hybridné energetické systémy 24/7.
Solárne panely v cloude

Online prístup neumožňuje Enerwhere len udržiavať údržbu na minime, poskytuje im tiež prístup k výrobe energie a spotrebe paliva v reálnom čase, čo umožňuje okamžitý výpočet účinnosti generátorov. Na miestach s väčším množstvom slnečného svitu, ako je Blízky východ, Afrika a Latinská Amerika, je dnes slnečná energia najefektívnejším zdrojom energie. Nová a inovatívna technológia využívajúca energiu zo slnka už dlhodobo prekonáva fosílne palivá z hľadiska energetickej účinnosti aj nákladov. V uvedených regiónoch je dnes slnečná energia o 20 – 30 % lacnejšia ako energia z dieselových generátorov.

Dodávateľ energie v Dubaji Enerwhere ponúka hybridné riešenie, ktoré kombinuje solárne zariadenia s naftovými generátormi. Solárne zariadenia sa používajú v maximálnej možnej miere, keď je slnko na oblohe a naftové generátory dodávajú energiu, len keď to je nevyhnutné. To predstavuje veľmi spoľahlivý a nákladovo efektívny zdroj energie. Zákazníci spoločnosti Enerewhere sú rôznorodí: staveniská, dočasné bývanie, výrobné závody, prevádzky na ťažbu ropy a plynu a pod. Dokonca celé ostrovy sa spoliehajú na hybridné elektrárne spoločnosti Enerwhere. Títo zákazníci získajú kompletné energetické riešenie – Enerwhere nainštaluje všetky potrebné zariadenia na dodávku energie a zákazník jednoducho zaplatí účet s dobrým pocitom, pretože vie, že maximum energie pochádza z obnoviteľnej slnečnej energie.

Dôležité online riadenie

Ako dodávateľ energie musí spoločnosť Enerwhere zabezpečiť, aby ich zariadenie bolo v prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni a aby bolo možné dodávať energiu kedykoľvek. No ako pritom zabezpečiť trvalú údržbu zariadení, prípadne ako viete, koľko energie spotrebuje každý zákazník? Na vyriešenie tohto problému našiel Enerwhere riešenie v podobe Netbiter Remote Management od spoločnosti HMS Industrial Networks. „Najprv sme sa dostali do kontaktu s Netbiterom prostredníctvom spoločnosti DEIF, ktorá nám dodáva ovládacie panely pre naše agregáty Caterpillar,“ hovorí Hassan Shamma, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Enerwhere. „Pozreli sme sa na niekoľko rôznych systémov, ale ocenili sme skutočnosť, že Netbiter bol kompletným riešením vrátane komunikačných brán, ktoré sa pripájajú k zariadeniu, ako aj online monitorovacieho systému založeného na cloude. Tiež sa nám páčila skutočnosť, že existuje rozhranie na programovanie aplikácie (API), ktoré by sme mohli použiť na integráciu Netbitera do nášho obchodného systému na výpočet úspory paliva.“

„S Netbiterom sa môžeme pripojiť na čokoľvek a získať prehľad a štatistiku online.“

Hassan Shamma, prevádzkový riaditeľ, Enerwhere

Ako to funguje

Keď Enerwhere dodáva svojim zákazníkom hybridné energetické riešenia, pripojí bránu Netbiter k svojej ústredni. Brána Netbiter, ktorá komunikuje s ústredňou cez Modbus, zhromažďuje z hybridného systému údaje o teplote, výške hladiny paliva, spotrebe energie, prevádzkových hodinách atď. Tieto údaje odosiela do cloudovej služby s názvom Netbiter Argos. Ak je k dispozícii internetové pripojenie, údaje sa môžu odosielať prostredníctvom mobilnej siete alebo siete ethernet. Enerwhere sa môže prihlásiť na Netbiter Argos a zobraziť aktuálny stav a spotrebu svojich systémov na www.netbiter.net. Enerwhere tiež využíva senzor Netbiter Tank, ktorý je pripojený k dieselovým nádržiam, pričom poskytuje online prístup k údajom o výške hladiny paliva. „To bol pre nás celkom užitočný nástroj,“ hovorí H. Shamma. „Krádež palív môže byť v týchto typoch aplikácií veľkým problémom a Netbiter nám určite pomohol získať lepší prehľad o našich systémoch a zlepšiť reakčný čas.“

API umožňuje integráciu s obchodným systémom

Prostredníctvom Netbiter API je Enerwhere schopný integrovať živé dáta z terénu do vlastného obchodného systému. To umožnilo získať veľa užitočných informácií z hybridných systémov priamo na stôl a monitory. Takto možno napríklad sledovať denné správy o efektívnosti spotreby palív, dvojtýždenné správy o spotrebe pohonných látok a reporty o zostávajúcom čase na ďalšie doplnenie paliva či obsadenosti vlastnej ne-SQL databázy a realizovať ad-hoc analýzy priamo v programe Excel. „Rozhranie API je naozaj jednoduché a predstavovalo pre nás výnimočnú hodnotu, pretože teraz vidíme presne, koľko energie spotrebuje každý zákazník a ako systém funguje priamo v našom vlastnom systéme,“ hovorí H. Shamma. Keďže čoraz viac zákazníkov hľadá zelené, trvalo udržateľné a cenovo efektívne riešenia, stoja pred Enerwhere žiarivé časy, pričom Netbiter umožňuje poskytovať cenovo ešte efektívnejšie energetické riešenie. „Páči sa mi skutočnosť, že ide o riešenie nezávislé od dodávateľa. S Netbiterom sa môžeme spojiť s čímkoľvek a získať prehľad a štatistiky online, čo má priamy vplyv na našu ziskovosť,“ dopĺňa H. Shamma.

Zdroj: Solar power in the cloud. Prípadová štúdia. HMS Networks Inc. [online]. Citované 23. 4. 2019. Dostupné na: https://ewon.biz/applications/success-stories/solar-power-in-the-cloud.