Solídny odrazový mostík na ďalšie obchodné rokovania

Spoločnosť IAS, Inc., je systémový integrátor, ktorý sa venuje vývoju automatizačných systémov a prináša do praxe najnovšie pokročilé riešenia. Pôsobí v rôznych oblastiach priemyslu, ako je potravinársky, nápojový, automobilový a všeobecne výrobný priemysel. Svojim zákazníkom poskytuje na mieru šité produkty a holistický inžiniersky prístup. Zameriava sa najmä na robotiku, strojové spracovanie obrazu, riadenie pohybu a systémy SCADA.
Solídny odrazový mostík na ďalšie obchodné rokovania

Obr. Potenciál na zlepšenie inžinierskych pracovných postupov aj marketingu vďaka Visual Components (Zdroj: IAS)

Hľadanie riešenia na inteligentnejšiu a rýchlejšiu prácu

„Uvažovali sme o 3D simulačnom softvéri, pretože sa nám pozdávala myšlienka zapracovať fázu koncepcie a návrhu už do našej ponuky pre zákazníkov,“ konštatuje Kyle Weise, hlavný predajca v spoločnosti IAS. K. Weise a jeho tím boli ohromení možnosťami tvorby vysokokvalitnej 2D a 3D interpretácie a simulácie, ktorú dokázalo softvérové riešenie Visual Components, a videli potenciál na zlepšenie inžinierskych pracovných postupov aj marketingu.

Urýchlenie nákupu vďaka Visual Components

IAS začal využívať Visual Components ako nástroj na zrýchlenie reakcie na svoje návrhy. „Najskôr sme tento nástroj používali pre naše predajné aktivity s cieľom zrýchliť fázu koncepčného návrhu a čo najskôr dostať naše návrhy k zákazníkovi,“ vysvetľuje K. Weise. „To nám umožnilo overiť rôzne možnosti rozmiestnenia jednotlivých zariadení, vykonať analýzy dosahu robotov a zistiť, ako budú zmeny vplývať na tok výroby.“

Po istom čase, keď už mali v IAS skúsenosti s používaním Visual Components, K. Weise a jeho tím zistili, že sú schopní prezentovať prínosy aj vďaka 3D simulácii nových výrobných konceptov, čím sa zvýšila ich sebadôvera a posunuli sa aj smerom k novým projektom. K. Weise si spomína na jeden projekt, keď sa im vďaka tomu podarilo získať celú zákazku. „Zákazník nás zavolal do svojej prevádzky, aby sme si pozreli jednu aplikáciu, kde robot odoberal a následne ukladal nejaké diely,“ povedal K. Weise o projekte. Nasledovalo prvotné posúdenie, na základe ktorého IAS vytvorila 3D simuláciu ešte prepojenejšieho a pokročilejšieho pracoviska odoberania a ukladania pomocou robota. „Vytvorili sme 3D PDF koncepciu, kde bol zobrazený plánovaný robot s možnosťou doplnenia o druhý robot na preberanie výrobku a kamerovým systémom na kontrolu tejto činnosti.“ Zákazník bol z toho celého pozitívne prekvapený, ale chcel vedieť, či je toto komplexnejšie riešenie realizovateľné a či ho je IAS schopná aj dodať. K. Weise a jeho tím spolupracovali so zákazníkom na návrhu a zhodnotení rôznych konfigurácií pre nové pracovisko, pričom IAS vytvorila 3D simuláciu pre každý z týchto návrhov. Tento prístup slávil úspech. Po viacerých stretnutiach a úpravách 3D PDF návrhov si zákazník nakoniec zvolil za dodávateľa riešenia IAS. „Celý proces sme zavŕšili objednávkou na dodávku kompletnej linky pozostávajúcej s 12 robotov a 13 kamerových systémov. Visual Components nám pomohol pracovať s každým z vytvorených návrhov a zapojiť do ich prípravy aj technikov zákazníka a zároveň znamenal aj komfort pre pracovníkov vedenia spoločnosti, ktorí mali možnosť vidieť, ako bude celé riešenie pracovať.“

V súčasnosti už IAS využíva Visual Components vo veľkej miere v rámci fáz predaja, koncepčného návrhu, ako aj začiatočnej technickej fázy každého nového projektu. Rýchle spojenie návrhu a plánovaného rozpočtu zo strany zákazníka prináša obidvom stranám solídny odrazový mostík na ďalší priebeh obchodného rokovania a zároveň pomáha udržiavať informácie pre ďalšie fázy projektu, keď sa prechádza k technickým podrobnostiam.

Simulácia robotov, ktorej možno veriť

IAS okrem iného získala istotu, že riešenia, ktoré navrhujú vo Visual Components, budú fungovať tak, ako sú naplánované, čo im dodáva väčšiu istotu pri plnení časového plánu a v schopnosti neprekračovať vyčlenené prostriedky zákazníka. Špecifikácia skúšobných testov na začiatku tohto procesu bola tiež obrovským prínosom pre IAS a ich zákazníkov. „Nielenže nám to pomohlo predchádzať nákladným presunom alebo prepracúvaniu robotických pracovísk v rámci buniek, ale uistilo nás to aj v tom, že roboty, ktoré sme vybrali, sú pre danú aplikáciu naozaj najvhodnejšie,“ konštatuje K. Weise. V rámci Visual Components možno simulovať riešenia s takmer všetkými robotmi od hlavných výrobcov robotov. „Pre zákazníkov, ktorí ešte nemajú interné štandardy v tejto oblasti, môžeme preveriť riešenie s rôznymi robotmi a uvidíme, ktoré sa im najlepšie hodí,“ uzatvára K. Weise.

Zdroj: Bringing the future of Automation View. Case study. Visual Components GmbH. [online]. Publikované 12. 9. 2017. Dostupné na: https://www.visualcomponents.com/insights/case-studies/ias-case-study-future-automation/.

-tog-