Güdel, a. s., je dcérskou spoločnosťou švajčiarskej firmy Güdel Group, globálneho poskytovateľa automatizačnej, lineárnej a pohonnej techniky. Dodáva modulové lineárne systémy, pojazdové dráhy pre roboty, portálové roboty a priemyselné komponenty pre OEM, systémových integrátorov a výrobcov strojov v automobilovom a leteckom priemysle, logistike, ťažkom priemysle či energetike.

Predstavte si, že ako dodávateľ pneumatík musíte zabezpečiť, aby bolo denne dodaných 12 000 pneumatík výrobcovi automobilov včas a v presnom poradí, v akom sa autá montujú na montážnej linke. Ide o technickú a prevádzkovú výzvu, ktorá vyžaduje sofistikovanú logistiku riadenia zásob.

Riešenie, ktoré Güdel navrhol pre zákazníka, zahŕňalo portálový robotický systém automatického skladovania a vyberania ASRS, ktorý dokázal triediť, skladovať a organizovať náhodný prísun pneumatík a pripravovať hotové súpravy pneumatík. Po výrobe dorazia pneumatiky v náhodnom poradí cez podávací dopravník k snímaču čiarových kódov, ktorý načíta čiarový kód pneumatiky a odošle ho systému na správu toku materiálu. Ten rozhoduje, do ktorého zásobníka by pneumatika mala ísť. Pneumatika pohybujúca sa na portálovej linke je následne pomocou zachytávača presmerovaná a umiestnená na existujúci stoh rovnakého typu pneumatiky. Z dôvodu stability je výška stohu obmedzená na maximálne 1,6 m. Do zásobníka sa zmestí až 8 000 pneumatík a až po jeho naplnení sa presúva tovar na prepravu. Hneď ako je kompletná súprava pneumatík dokončená, zverák uchopí pripravený stoh pneumatík a transportuje ho do paletizačnej jednotky. Aby sa dosiahla požadovaná vysoká priechodnosť 12 000 pneumatík za deň, na niekoľkých portálových linkách sa používa niekoľko zverákov. Tie sa pohybujú rýchlosťou až 3,5 metra za sekundu.

Zložitosť a vysoké nároky na spoľahlivosť a priepustnosť vyžadujú použitie výkonného riešenia na plánovanie a simuláciu výroby. So softvérom na 3D simuláciu výroby Visual Components našiel Güdel ideálne riešenie, pomocou ktorého môžu navrhovať, simulovať a overovať svoje navrhnuté systémy.

Premena 2D výkresu na 3D simulačný model

Východiskovým bodom pri plánovaní takéhoto systému je zvyčajne 2D výkres, ktorý bol koordinovaný so zákazníkom. 2D výkres sa importuje do simulačného softvéru, aby poskytol referenčný bod na rozloženie, a 3D návrh riešenia sa navrhne a nakonfiguruje pomocou knižnice s vopred definovanými komponentmi, ako aj špeciálne navrhnutými komponentmi pre vybraný projekt, ako sú lineárne osi, portály a roboty. Vďaka všetkým týmto knižniciam možno výrazne skrátiť čas plánovania a návrhu takýchto systémov.

„Veľkú časť svojho pracovného času venujem tvorbe 3D simulácií. Pomocou Visual Components sme vytvorili podrobnú simuláciu projektu. To nám umožnilo vytvoriť virtuálny systém podľa špecifikácie zákazníka, zbierať štatistiky, sledovať využitie portálových liniek a včas odhaliť potenciálne problémy s výkonom systému,“ povedal J. Camenzind z oddelenia softvérových technológií v spoločnosti Güdel.

Overenie systému spĺňa požiadavky zákazníka

Ako môže Güdel zabezpečiť, aby systém poskytoval to, čo požaduje zákazník? Presne v tom vidí J. Camenzind jednu z hlavných výhod simulačného riešenia: „Vďaka vyhodnoteniu časov cyklov a vyťaženiu portálových liniek sme boli schopní zabezpečiť, aby systém spĺňal požiadavky zákazníka z hľadiska priepustnosti. Simulácia tiež ukázala, že počet zásobovacích priestorov je dostatočný.“

Ďalšou dôležitou výhodou, ktorú si Güdel pri používaní simulačného softvéru uvedomil, je úspora času. „Vďaka definovaným knižniciam je čas vývoja takýchto projektov len zlomkom času potrebného predtým. Pomocou inteligentných komponentov v simulačnom softvéri môžem napríklad jednoducho vizuálne spojiť ložiská, linky, prívody a vývody,“ dodal J. Camenzind.

Zdroj: Güdel Case Study: Deliver just-in-time and just-in-sequence with 3D Simulation. Visual Components. [online]. Publikované 25. 5. 2020. Citované 25. 4. 2024.

-pev-