Podľa Paula Schippera, technika pre automatizáciu, tu ide o veľkú zodpovednosť, kde výpadok prevádzky neprichádza do úvahy. „V minulosti sme sa stretávali s viacerými chybami v sieti PROFIBUS, ktorá bola nasadená na prevzdušňovacej nádrži v jednom z našich systémov úpravy odpadových vôd. Riadenie regulačných ventilov zrazu prestalo fungovať. Celý systém sa odstavil, čo znamenalo, že voda sa prestala prevzdušňovať. Zistili sme, že trvalá udržateľnosť chodu prevádzky je veľmi dôležitá.

Preto sme museli upravovať odpadovú vodu prirodzeným spôsobom: pomocou baktérií a kyslíka. Prevzdušňovacia nádrž obsahuje rôzne kultúry baktérií, ktoré rastú a živia sa odpadom vo vode a následne sa menia na neškodnú hmotu. Aby sme baktériám pomohli, pridávame do vody kyslík. Ak sa stane, že systém zlyhá, prevzdušňovanie nefunguje a baktérie zomrú. Takže poruchy systému nás dostávajú pod riadny tlak.“ Odstávka systému je jednoducho neprijateľná.

Spoľahlivé riešenie

Aby bolo možné v tejto modernej prevádzke úpravne odpadových vôd spoľahlivo prevádzkovať sieť PROFIBUS, a to pri jej najvyššej možnej rýchlosti, obrátil sa Rijnland so žiadosťou o spoluprácu na spoločnosť PROCENTEC. „V takejto situácii je mimoriadne dôležité, aby sa porucha odstránila čo najrýchlejšie,“ vysvetľuje P. Schipper. „To bol dôvod, prečo sme sa obrátili na PROCENTEC. Jeden z ich technikov prišiel priamo do prevádzky a pomocou testera siete ProfiTrace2 otestoval spojitosť celej siete.

Zo získaných osciloskopických obrázkov bolo hneď jasné, že problém sa nachádza na úrovni riadenia dvoch ventilov. Keď sme prišli na určené miesto, príčinou poruchy bol poškodený kábel zbernice PROFIBUS. Z osciloskopických obrázkov, ktoré poskytujú bloky ComBricks, sme dokázali identifikovať aj problémy s elektromagnetickou interferenciou. Zbernicový kábel PROFIBUS nebol nainštalovaný oddelene od kábla hlavného napájania. Skutočnosť, že obidva káble boli pri sebe príliš blízko, spôsobila interferenciu a tá chybu celého systému. Po tejto kontrole sme získali rozsiahlu správu s konkrétnymi odporúčaniami,“ dodáva P. Schipper.

Výsledky

Rijnland okamžite začal hľadať riešenie na predchádzanie podobným chybám v budúcnosti. „Uvažovali sme: radšej byť v bezpečí, ako sa potom musieť ospravedlňovať. Preto sme zakúpili moduly ComBricks od spoločnosti PROCENTEC. Tie boli aktuálne pridané do nášho systému, vďaka čomu dokážeme permanentne monitorovať sieť PROFIBUS. ComBricks boli pripojené do sekcie, ktorá riadi ventilátor a napájanie pre prevzdušňovaciu nádrž. Odvtedy sme už, našťastie, nezaznamenali žiadne poruchy. Celý systém PROFIBUS je teraz podstatne stabilnejší a bezporuchový. Ak by sa predsa len v budúcnosti nejaké chyby vyskytli, budeme už schopní prijať adekvátne opatrenia.

Moduly ComBricks boli navyše použité aj v najnovšom projekte.“ P. Schipper si takisto pochvaľuje servis a služby, ktoré spoločnosť PROCENTEC ponúka. „PROCENTEC je spoľahlivý partner, pretože sú tu vždy pre nás. Spolu s nami pre nás aktívne navrhujú tie najlepšie riešenia. Myslíme si, že je to veľmi dôležité, že tu máme nejakú tretiu stranu, ktorá nám pomáha, takže si môžeme byť istí, že vzniknuté problémy sú posudzované objektívne. Vďaka pomoci odborníkov a dodávke produktov sa náš systém opäť rozbehol so skvelou výkonnosťou,“ neskrýva nadšenie P. Schipper.

Zdroj: Bowne, M.: Apllication Story: Rijnland Water Control. [online]. Citované: 15. 12. 2015. Dostupné na: http://www.procentec.com/cases/rijnland-district-water-control-board/.

-tog-