Prvý kalibrátor MC5 od spoločnosti Beamex si spoločnosť objednala v roku 2005 s cieľom začať vykonávať kalibráciu svojimi vlastnými kapacitami. Následne bol proces kalibrácie delegovaný a outsorcovaný na servisnú spoločnosť. Absolut Company nemala časovo plánované kalibrácie a sledovateľnosť bola obmedzená. Zvykli to robiť tak, že všetkých približne 2 000 prevádzkových prístrojov prešlo kalibráciou počas letnej odstávky.

Ani jedna kalibrácia sa nevykonávala mimo tohto termínu, jedine ak išlo o výskyt výraznejšej odchýlky alebo poruchu prístroja.
Pär Björklund, technik na oddelení automatizácie v spoločnosti Absolut Company, má na starosti riadiace systémy, prevádzkové meracie prístroje a kalibráciu. Spolu so svojimi kolegami bol postavený pred úlohu zlepšenia procesu kalibrácie s vedomím, že nepresnosť v tejto oblasti môže zhoršiť celkovú kvalitu vyrábaného produktu. Zistili, že na splnenie tejto úlohy budú potrebovať kalibrátor s väčšou funkcionalitou a vyššou odolnosťou. V roku 2005 zakúpili prvý kalibrátor MC5 a k nemu v roku 2007 softvér na kalibráciu CMX.

Vlastný proces kalibrácie 

Absolut Company v súčasnosti kalibruje analógové aj digitálne prevádzkové prístroje na meranie teploty, tlaku, prietoku a výšky hladiny. Intervaly kalibrácie pre jednotlivé prístroje boli dohodnuté  s jednotlivými výrobnými oddeleniami. Prístroje sa prehodnocujú raz za rok a v prípade potreby sa aj prestavia. Všetky úlohy s tým spojené vykonávajú technici pomocou kalibrátorov spoločnosti Beamex. „Vďaka procesu kalibrácie vykonávanému vlastnými pracovníkmi  a s pomocou kalibrátora Beamex sa nám podarilo ušetriť veľký objem nákladov. Dosiahli sme krátky čas návratnosti a po niekoľkých rokoch používania kalibrátorov sme získali rozsiahle znalosti, ktoré potrebujeme,“ uviedol Pär Björklund.

Spoločnosť v súčasnosti využíva okrem iných prístrojov spoločnosti Beamex aj kalibrátory pre výbušné prostredie MC5-IS, kalibračný softvér CMX, kalibrátory MC5 s možnosťou komunikácie prostredníctvom HART a Profibus PA  a objednala už aj najnovší model kalibrátora MC6. „Kvalita a presnosť merania sa vďaka kalibrátorom Beamex zvýšila, čo viedlo k vyššej efektívnosti a produktivite na našom oddelení  a v celom výrobnom závode. Sme s kalibrátormi spokojní a tešíme sa už na nový model MC6,“ uviedol Pär Björklund.


Zdroj: Absolut Company upgrades its´ paperless calibration process with Beamex MC6. Beamex Oy Ab. Case Study.