Posledné tri dekády sa spoločnosť ASS Maschinenbau GmbH, z mesta Overath v Severnom Porýní-Vestfálsku, zaoberá výskumom, vývojom a výrobou súčiastok pre robotické chápadlá, ramená a automatizované systémy, ktoré budú schopné pokryť požadovanú kvalitu a presnosť. A hoci celkový proces netrval až tak dlho, už mnoho rokov sú roboty Yaskawa Motoman kľúčovým prvkom v mnohých systémoch spoločnosti ASS.

Zložitá automatizačná úloha

Tak to bolo aj v prípade úlohy z automobilového priemyslu: zadaním bolo presunutie 15 cm dlhej hliníkovej rúrky určenej na chladenie motora, náhodne uloženej v plastovej škatuli, do vopred stanovenej polohy. Mechanická separácia pomocou vibračnej misky alebo manuálne oddelenie na dopravníkovom páse neprichádzalo do úvahy, keďže chceli dosiahnuť vyššiu flexibilitu a lepší cyklický čas. Namiesto toho použili výrobné riešenie, ktoré zaručovalo rýchlosť, používateľskú prívetivosť a spoľahlivosť procesu pri spracúvaní pomerne malých súčiastok.

Onedlho bolo jasné, že táto úloha sa dá riešiť iba pomocou vysokoflexibilného robota. Voľba padla na manipulačný robot Motoman MH5LF v kombinácii s 3D optickým snímacím systémom Shapescan 3D 400 od spoločnosti ISRA a lineárnym pohonom. Manipulátor je vybavený robotickým chápadlom, ktoré vytvorila spoločnosť ASS špeciálne na tento účel.

Kamerový systém nesníma len súčiastky v zásobníku, ale aj polohu robotického chápadla. Len čo dostane robot informácie o polohe a orientácii súčiastky, systém kalibruje pomocou rozhrania chápadlo a súčasne definuje pohyby. V automatizačnom cykle sa potom rameno robota posunie do preddefinovanej polohy, uchopí súčiastku a opäť ju položí na určené miesto. Výmenu zásobníkov zabezpečuje lineárny pohon.

Manipulačný robot Motoman MH5LF

Šesťosový vysokorýchlostný robot Motoman MH5LF bol špeciálne navrhnutý pre robotické aplikácie vyžadujúce vysoký stupeň flexibility. Robot je rovnako vhodný aj na komplexné úlohy, ako je balenie, nakladanie alebo dávkovanie. Zákazník si môže vybrať medzi stropnou inštaláciou, inštaláciou na stenu alebo na zem. Tento robot môže byť navyše vybavený efektívnou riadiacou jednotkou DX200 alebo kompaktným kontrolérom FS100. Thilo Puchert, vedúci automatizácie v ASS, vysvetľuje, prečo sa rozhodli pre tento typ robota: „Štúdia uskutočniteľnosti nás presvedčila, že tento model je na naše účely ideálny.“

V neposlednom rade vyniká robot MH5LF kompaktným a priestorovo úsporným dizajnom, čo mu umožňuje dosiahnuť na malom priestore vysokú výkonovú kapacitu. Robot má nosnosť do 5 kg a opakovanú presnosť 0,03 mm s veľkým pracovným rozsahom až do 160 stupňov v oboch smeroch. Priestorovo úsporný koncept MH5LF sa odrazil aj na ramene robota, ktoré má integrovanú dodávku média a vzduchu, čím sa znižujú zdroje rušenia, zvyšuje sa spoľahlivosť systému a zjednodušuje programovanie.

Flexibilná adaptácia

Jednou z kľúčových priorít spoločnosti ASS je systémová integrácia. Riešeniu zberu zo zásobníka predchádzali všetky fázy vývoja – od štúdie uskutočniteľnosti, dizajnu a projektového plánovania až po integráciu do výrobného prostredia u zákazníka. V ďalších fázach môže byť automatizovaný systém z väčšej časti prispôsobený podľa potrieb zákazníka. Intuitívne používateľské rozhranie umožňuje jednoduchú manipuláciu a individuálne prispôsobenie bez špeciálnych programovacích znalostí.

Záver

Spoločnosť ASS pomocou inteligentnej kombinácie manipulačného robota Motoman MH5LF, kamerového systému ISRA a robotického chápadla uspela pri realizácii flexibilného a efektívneho riešenia zberu zo zásobníka, obzvlášť pri malých súčiastkach. Systém je už dostupný na trhu.