Spolupracujúci robot v náročnom prostredí

Spoločnosť Aircraft Tooling Inc. (ATI) sa rozrástla z opravárenskej dielne zameranej len na komponenty na spoločnosť vykonávajúcu generálne opravy kompletného podvozku a zostavy motora a príslušenstva. Spoločnosť pokračovala v udržiavaní náročných noriem kvality a spracovania a stala sa vysoko uznávanou v celom leteckom priemysle. Hlavným cieľom spoločnosti ATI je obnoviť drahé diely na prvky s novými štandardnými rozmermi a uvoľniť ich s ohľadom na ďalšiu deklarovanú životnosť.
Spolupracujúci robot v náročnom prostredí

Spoločnosť ATI, opravárenské centrum pre letecký priemysel z Texasu, bola prekvapená, keď zistila, že roboty Universal Robots (UR) vydržali vysokú teplotu a drsné prostredie pri striekaní práškovým kovom a plazmovom rozprašovaní. Spolupracujúce roboty fungujú už tri roky bez poškodenia alebo servisných požiadaviek.

Spoločnosť hľadala riešenie na automatizáciu opravárenských činností, ktorá by zahŕňala novú technológiu HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) a plazmové rozprašovanie na súčiastkach podľa požiadaviek leteckého priemyslu. Juan Puente, vedúci oddelenia technológií tepelného rozprašovania v ATI, pôvodne odporučil nákup tradičných priemyselných robotov. No tie, čo našiel, nespĺňali požiadavky spoločnosti ATI. „Náklady boli nehorázne, modely z liatiny, na ktoré sme sa pozerali, boli príliš objemné, nemohli sme ich ľahko presúvať medzi bunkami, boli ťažko programovateľné a všetky potrebovali bezpečnostné oplotenie, ktoré by v našich malých bunkách s technológiou rozstrekovania nefungovalo,“ hovorí.

Riešenie

„Robot UR10 mal požadovaný dosah rozstrekovacej vzdialenosti a cena bola asi polovičná oproti všetkým iným riešeniami, ktoré sme našli ako potenciálne vhodné pre nás. Bol používateľsky veľmi príjemný a prenosný. Vďaka integrovaným bezpečnostným prvkom a funkciám na spoluprácu človek – robot sme ho nemuseli oplotiť,“ vysvetľuje J. Puente. Bol schopný rozbaliť a naprogramovať UR10 len za štyri hodiny.

Hoci J. Puente pripúšťa, že UR10 „si získal ich srdcia“, spoločnosť ATI váhala, či robot pracuje spoľahlivo v extrémne horúcom a prašnom prostredí striekacej kabíny. „Boli sme veľmi prekvapení. Vlastne som si myslel, že to takýto robot nedokáže. Niektoré z týchto práškových povlakov sú z karbidvolfrámu, čiže z tvrdého kovu. Ak presakujú do ložísk robota, obávali sme sa, že ich zničia,“ vysvetľuje. ATI otvorila tesnenia na UR10 a zistila, že ložiská sú neporušené. „Neboli tam žiadne častice, tri roky prevádzky a nič,“ hovorí J. Puente. Dodáva však, že ďalším problémom bol spätný ráz striekacej pištole. No aj s ním si UR10 bravúrne poradil.

Nick Armenta, automatizačný inžinier zo spoločnosti Olympus Controls, distribútor robotov UR pracujúci s ATI, vysvetľuje, že skúsenosti spoločnosti s odolnosťou robota sú bežné: „Veľmi často vidíme, že roboty pracujú v drsnom prostredí, pričom preberajú úlohy, ktoré ľudia nechcú vykonávať,“ hovorí. „Mnohí si myslia, že sú krehké, ale opak je pravdou, je to extrémne odolný robot; má tesnenie proti prachu, je navrhnutý aj na prácu pri vysokej teplote a funguje rovnako dobre v extrémnych aj čistých priestoroch.“ ATI tiež prekvapilo, že roboty UR nevyžadujú žiadnu preventívnu údržbu. „Jediné, čo treba urobiť, je vypnúť robot a pokračovať ďalej,“ vysvetľuje J. Puente a zároveň uvádza, že nemusia platiť za licenčnú alebo servisnú zmluvu. „To bolo naozaj nezvyčajné v porovnaní s inými riešeniami, ktoré sme našli. Pri robote UR to bolo všetko zahrnuté v kúpnej cene.“

www.universal-robots.cz