Giovanni Mondini uviedol v roku 1972 na medzinárodný trh baliarenských technológií inovačne pevnú prepravku (obal) na balenie potravín. Plynula z toho trojnásobná výhoda zjednodušenie logistiky, zvýšenie výrobnej kvality a podstatne dlhšia životnosť obsahu. Od zložitých liniek na výrobu a balenie hotových jedál až po plniace strojné zariadenia zaručuje Mondini jedinečnú kvalitu a spoľahlivosť svojich strojov. Jednou z posledných inovácií je Fresh M.A.P. System, kompletná baliarenská linka na mäso a ryby. Vďaka použitiu nového typu obalu a uzatváracích viečok sú výrobky balené vo vákuu alebo v atmosfére, ktorá výrazne predlžuje životnosť obsahu. Spotrebitelia sa tešia z predĺženej trvanlivosti aj zo skutočnosti, že chuť, vôňa a farba sa nijakým spôsobom nemenia.

Jeden systém, veľa formátov

Výrobcovia potravín čoraz častejšie požadujú prispôsobiteľnejšie riešenia strojových zariadení; je teda dôležité, aby sa v strojovom zariadení dali premeniť nástroje tak rýchlo, ako je to len možné. Novinka EVO 384 ponúka presne tento stupeň flexibility zásobníkový uzatvárací stroj, ktorý dokáže pracovať s rôznymi druhmi formátov baliacich materiálov. Na riadenie servomotorov sa používajú pokročilé servopohony ACOPOSmulti od spoločnosti B + R. Možnosť rekuperácie energie, ktorá zabraňuje premene brzdnej energie na teplo, umožňuje používateľom profitovať z energetickej účinnosti a riešenia šetrného k životnému prostrediu.

Dodržiavanie medzinárodných noriem pre baliarenský priemysel

Softvérové riešenie využívané na riadenie pohybu spĺňa normy PLCopen v súlade s normou IEC 61131-3. Strojné zariadenia navyše spĺňajú aj požiadavky uvedené v smerniciach PackML, ktoré jasne definujú možné stavy strojových zariadení a zmeny, ktorými tieto stavy prechádzajú. Z tohto pohľadu spĺňajú stroje radu EVO 384 najdôležitejšie medzinárodné normy a štandardy relevantné v baliarenskom priemysle.

Používateľsky príjemné operátorské rozhranie

S cieľom splniť požiadavku zákazníka na jednoduchý intuitívny prevádzkový koncept, rozhodol sa Mauro Cocchetti, manažér automatizácie v spoločnosti G. Mondini, zaviesť nový vizualizačný systém na báze PC. Úplne zákaznícky upravený dotykový displej s integrovanou RFID technológiou poskytuje bezpečný prístup do systému. B&R Visual Components pre Windows umožnili jednoduchú integráciu kompletného systému pomoci a pomocníka spracovaného vo formáte PDF. Správa receptúr je podporovaná prislúchajúcimi JPG obrázkami vo vysokom rozlíšení. Zakomponované videosekvencie pomáhajú pri prevádzke aj údržbe. Všetky parametre systému možno ukladať alebo importovať z USB disku vo formáte CSV.

Video a audio súbory možno prehrávať pomocou Windows Media Player a na prezeranie html súborov možno použiť Internet Explorer; obidva tieto programy sú integrované do Runtime Visual Components pre prostredie Windows, ktoré nepotrebuje na svoju prevádzku licenciu. Použitie výkonného priemyselného PC znamená, že na jednej systémovej platforme možno skombinovať rôzne automatizačné úlohy, ako napr. riadenie pohybu či vizualizáciu. Komunikácia medzi ­riadiacim systémom a novým strojovým zariadením EVO 384 sa realizuje pomocou zbernice POWERLINK. Tak môžu výrobcovia potravín profitovať z vysokorýchlostnej výmeny údajov a maximalizovať ich výkon siete v reálnom čase.

Článok bol prvýkrát uverejnený v časopise Automotion, 072011.