Náklad sa na terminál dopravuje po železnici v cisternových vagónoch. Železničná trať k terminálu pojme naraz 100 vagónov. Vykladacie rampy dokážu naraz obsluhovať 74 cisterien. Rampy sú vybavené príslušnými vykladacími zariadeniami a zberným zásobníkom, ktoré sa starajú o celkové prečerpanie obsahu cisterien do skladovacích nádrží, ktorých kapacita je 65 000 m3 nafty a 9 000 m3 ťažkého oleja.

Aplikácia

OJSC IPP neustále investuje do terminálu v snahe udržať sa na modernizačnej vlne. Popri tom sa firma zameriava na zvyšovanie kapacity skladových možností a rekonštrukciu potrubných vedení, ktoré sú v súlade s európskymi ekologickými bezpečnostnými štandardmi. Jedným z nedávnych projektov bola inštalácia vyhrievacích káblov proti zamŕzaniu potrubných rozvodov a nádrží. Návrhom, výrobou a dodávkou poverili nemeckú spoločnosť BARTEC, ktorá implementovala paralelné samoobmedzovacie vyhrievacie káble PSB a HSB. Prvý z nich vyhrieva potrubia technologickej a požiarnej vody, aby nezamrzli, HSB je určený na vyhrievanie potrubí a nádrží určených na skladovanie ropy a paliva pre lode a udržuje ich tak na potrebnej technologickej teplote. Najväčšou výhodou oboch káblov je možnosť ich nasadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzovača teploty, keďže káble sú samoobmedzovacie a neprehrievajú sa. Vďaka tomu bolo možné usporiť náklady na ďalšie komponenty. Dovedna sa na termináli použilo viac ako 22 000 metrov káblov v 870 vyhrievacích sekciách.

Oba typy vyhrievacích káblov majú teplotne závislý odporový prvok medzi dvoma paralelnými medenými vodičmi, ktorý reguluje a obmedzuje tepelný výstup vyhrievacieho kábla v závislosti od okolitej teploty. Regulácia výkonu prebieha automaticky v závislosti od okolitej teploty pozdĺž celej dĺžky kábla. Keď narastá okolitá teplota, tepelný výkon kábla klesá. Táto samoobmedzujúca vlastnosť zabraňuje prehriatiu, aj keď sa káble prekrývajú. Obmedzovač teploty preto nie je potrebný ani v zónach s nebezpečenstvom výbuchu, ako je terminál v Novorossijsku. Vďaka paralelnému napájaniu môžu mať káble ľubovoľnú dĺžku podľa potreby. Táto vlastnosť výrazne zjednodušuje projektové plánovanie a inštaláciu. Vyhrievací kábel sa v súlade s lokálnymi požiadavkami nastriháva priamo na mieste aplikácie na konkrétnu dĺžku. V prípade poškodenia kábla netreba nahradiť celý vyhrievací okruh, ale len poškodenú časť. Vonkajší ochranný plášť vyrobený z fluorpolyméru alebo z polyolefinu chráni vnútorné medené pletivo pred koróziou a vplyvom chemikálií. Medené pletivo slúži ako uzemnenie podľa VDE 0100 a zároveň zvyšuje mechanickú stabilitu kábla. Pod pletivom sa nachádzajú dva syntetické ochranné plášte, ktoré sa starajú o elektrickú izoláciu. Vnútro oboch plášťov je tepelne zatavené s vyhrievacím elementom.

Vybavenie súvisiace s vyhrievaním musí byť tiež certifikované na použitie do výbušného prostredia. Z tohto dôvodu sa na pripojenie vyhrievacieho kábla použili systém PLEXO, technológia Heat Shrink Ex a súpravy pre chladné prostredie. PLEXO, prvý plug-in systém pripojenia pre vyhrievacie káble použiteľný do výbušného prostredia, umožňuje výrazné skrátenie času inštalácie a zníženie nákladov. Údržbu po prípadných budúcich modifikáciách vyhrievacieho okruhu možno vykonať oveľa efektívnejšie. Systém pripojenia je vhodný pre samoobmedzovacie paralelné vyhrievacie káble. Káble a napájací vodič sú pripojené prostredníctvom bezpečnostných pružín vytvárajúcich požadovaný tlak, vďaka čomu odpadá potreba akéhokoľvek rozmotávania alebo pretáčania. Sofistikovaný systém tesnenia ponúka bezpečnú a spoľahlivú ochranu pred nepriaznivým počasím. Flexibilita systému umožňuje priame pripojenie vyhrievacieho kábla na prívodné vedenie alebo rozvodnú skrinku pre výbušné prostredie. Dva podobné vyhrievacie káble môžu byť navzájom prepojené splice svorkou. Zväzok káblov môže byť zakončený plug-in kontaktmi na prípadné rozšírenie vyhrievacieho okruhu v budúcnosti. Technológia Heat Shrink Ex je spoľahlivá technika pripájania vyhrievacích káblov. Princíp je jednoduchý. Po odstránení vyhrievacej pásky sa cez napájacie vodiče pretiahnu izolačné zmršťovacie bužírky a nasadí sa na ne pretočené ochranné pletivo a ukončovacie kryty. Základným pravidlo je, že vyhrievací kábel sa pripája svorkami do prepojovacej skrinky, ktorá disponuje zvýšenou bezpečnostnou ochrannou triedou alebo ochrannou triedou tlakového zapuzdrenia. Koniec vyhrievacieho okruhu je tiež uzavretý zmršťovacími bužírkami. Na pripojenie samoobmedzovacích vyhrievacích káblov do rozvádzačovej skrine sa použila súprava pre chladné prostredie. Jednoduchá montáž s použitou silikónovou technológiou za studena ponúka pripojenie a ukončenie v jednom balíku. Je to malé, priestorovo a finančne úsporné riešenie.

Súčasťou aplikácie káblov bolo aj sedem riadiacich systémov a rozvádzačov. Systém na reguláciu priebehu teploty je založený na ruských regulátoroch OWEN, čo sú plne programovateľné zariadenia pre automatizačné úlohy. Softvér na dotykových paneloch v prevádzke navrhla a dodala ruská pobočka materskej firmy BARTEC.

www.bartec.de

-bb-