Kontrakty na výstavbu a plánovanie rozdelil hlavný investor, spoločnosť Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH do niekoľkých veľkých tendrov. Jeden z tendrov pod označením GU XII zahŕňal kompletnú kabeláž areálu vrátane inštalácie 22 trafostaníc na dodávku elektrickej energie pre všetky elementárne prevádzky, ako sú riadiaca veža, letiskový hasičský zbor a dátové centrum. Tender GU XII nakoniec získalo konzorcium firiem Areva a v Berlíne sídliaca spoločnosť Elpro GmbH. Súkromná firma Elpro je zodpovedná za rozvádzače nízkeho napätia v ôsmich z 22 energetických staníc. Spektrum úloh obsahuje všetky pracovné etapy pre 41 sekcií výkonových ističov a ­vypínačov a 40 sekcií výkonových spínačov – od inžinieringu cez vyhotovenie až po montáž, uvedenie do prevádzky a servis. Nároky na ­letisku sú extrémne vysoké. V podkladoch pre tender sa napr. špecifikuje ­izolovanie rozvodní a odolnosť proti skratu až do 100 kA po prípojnicu.

Starostlivo plánovaný rozvod prúdu

Delené rozvodne ponúkajú vysokú mieru bezpečnosti. Nebezpečenstvo kontaktu s časťami pod napätím je tým prakticky vylúčené – počas inštalácie a uvádzania do prevádzky, ako aj pri neskoršej následnej údržbe. Elpro realizovalo spôsob delenia rozvodní prostredníctvom nízkonapäťového rozvádzačového systému Ri4Power od spoločnosti Rittal. Bázou preň je elitný rozvádzač TS 8 s modulárnym vybavením funkčných priestorov na vnútorné delenie od úrovne 2 až po 4.Spoľahlivosť a bezpečnosť systému Ri4Power sa testovala v externých laboratóriách prostredníctvom zariadení mnohých renomovaných výrobcov.

Ukázalo sa, že veľkou výhodou modulárneho TS 8 je jeho široká ponuka príslušenstva, od osvetlenia rozvádzačov až po klimatizáciu. Na výber sú prípojnice Maxi-PLS a Flat-PLS. Elpro sa v ­projekte pre letisko rozhodlo pre Maxi-PLS, pretože tento variant je vhodný pre rozvádzače v oblasti vysokého napätia. Prípojnice Maxi-PLS majú kvadratický prierez s drážkami T na všetkých štyroch stranách. Systémy pripojenia si tak vystačia bez nákladného mechanického spracovania. Kvôli rozsiahlemu areálu letiska bolo potrebných množstvo paralelných káblov pripojených na rozvádzače. Prostredníctvom Maxi-PLS sa táto úloha zvládla kompaktne, s ­prehľadom a časovo efektívne.

Vysokú efektivitu docielila spoločnosť Elpro aj vďaka použitiu ­počítačom podporovaného projektovania prostredníctvom softvéru Power Engineering od Rittalu. Tento softvér dokáže úzko spolupracovať so systémom CAE firmy Elpro. Konfigurácia rozvádzačov tak mohla prebiehať komfortne za počítačom v príjemnom používateľskom rozhraní. Príslušné zoznamy dielov sa generovali automaticky. Rozvádzače sa uviedli do prevádzky podľa plánu v prvej polovici roka 2010. Vďaka úzkej kooperácii v rámci konzorcia GU XII prebiehal projekt úplne bez problémov. „Pomohla tomu aj špičková technika Ri4Power,“ uvádza projektový manažér Elpro Martin Kopf.

www.rittal.de