Štandardizácia a vyššia efektívnosť spracovateľa obilnín

Spoločnosť Viterra spolupracuje s farmármi v celej Kanade, aby každý rok mohla predávať a distribuovať milióny ton obilia, olejnatých semien a strukovín.
Štandardizácia a vyššia efektívnosť spracovateľa obilnín

Viac ako 100 rokov poľnohospodárskej výnimočnosti

Keď farmári spolupracujú so spoločnosťou Viterra, stávajú sa súčasťou tradície, ktorá siaha cez celé storočie. Súčasťou tejto tradície je aj dlhodobý vzťah s hardvérovými a softvérovými produktmi spoločnosti Schneider Electric.

Ďalší krok k efektívnosti výroby

„Rýchlosť a presnosť našich prevádzok na spracovanie obilnín je niečo, na čo sme veľmi hrdí. Je to niečo, na čom môj tím neustále pracuje. Od našich prevádzok veľa vyžadujeme, preto musia byť efektívne,“ hovorí Paul Bourlon, manažér automatizačných služieb. Efektívnosť spoločnosti Viterra a následný rast kanadského priemyslu spracovania obilnín boli dôvodmi modernizácie systému po tom, čo P. Bourlon spozoroval nesprávne fungujúcu výrobu v jednej z prevádzok. „V tejto prevádzke sme išli na doraz a vedeli sme, že musíme nájsť niečo iné, čo má dostatočnú kapacitu a schopnosť rozširovania. Voľba padla na riešenia Wonderware,“ povedal P. Bourlon.

Schneider Electric – od hardvéru po softvér

Po dlhoročnom využívaní produktov Schneider Electric, ako PLC, prevádzkových meracích prístrojov, frekvenčných meničov a pohonov a rôznych iných elektrických zariadení, P. Bourlon uznal, že ak treba zabezpečiť rasť prevádzky, bude to vyžadovať komplexné spektrum funkcionalít, nastavenia rôznych vlastností, šablón a investícií; treba vybrať taký systém, ktorý možno opakovateľne využiť v rámci 85 prevádzok. Na základe dlhoročného partnerstva so spoločnosťou Schneider Electric nemal spracovateľ obilia najmenší problém zveriť túto výzvu riešeniam Wonderware.

Maximalizácia portfólia Wonderware

„So Schneider Electric sa poznáme už veľa rokov – od riešení na riadenie pohonov vo výkonovej časti našich prevádzok až po senzory, frekvenčné meniče a PLC,“ povedal P. Bourlon. Viterra si vyžiadala od Wonderware PacWest štúdiu, aby pochopila, ako dosiahnuť maximálny prínos z portfólia softvéru Wonderware a ako využiť možnosti znovupoužitia procesov v ich prevádzkach. Spolupráca bola postavená na vzťahu dôvery a dlhodobej histórii s regionálnymi predajcami Wonderware. „Už sme boli oboznámení s procesmi v niektorých prevádzkach, všetci považovali Wonderware System Platform za dokonalé riešenie pre to, čo chce Viterra dosiahnuť,“ uviedol Les Day, finančný riaditeľ v spoločnosti Wonderware PacWest.

Začiatok so systémovou platformou

Prepojenie hardvéru spoločnosti Schneider Electric so softvérom Wonderware je úplne prirodzené. Schopnosť migrovať a opätovne používať funkčnosť bez ohľadu na veľkosť prevádzky boli rozhodujúcimi vlastnosťami pre úspech systému a to je presne to, pre čo bola systémová platforma vytvorená. „Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre Wonderware System Platform, je jej opakovateľnosť a to, že práca s ňou je na spôsob Lega,“ konštatuje P. Bourlon. Systémová platforma poskytuje kompletnú funkčnosť, ktorú veľká prevádzka vyžaduje, ale v plne škálovateľnom balíku.

Centralizovaný zdroj informácií pre akčný prehľad

Systémová platforma je integrovaná zjednocujúca platforma, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou podnikových procesov a systémov. Slúži ako jediný zdroj akčných informácií, ktoré môžu využívať operátori, technici aj podnikoví obchodníci. System Platform poskytuje Viterre základňu na bezpečné, geograficky rozmiestnené aplikácie SCADA, integráciu riadiacich systémov pre celý podnik a možnosť pripojiteľnosti prevádzok zariadenia a vzdialených inteligentných senzorov do úrovne podniku. Riešenie vyvinuté spoločnosťou Viterra optimalizuje vývojový cyklus a celkovú činnosť prevádzky. Program vo forme funkčných blokov bol vyvinutý tak, aby poskytoval štandardné objekty v porovnaní s kontrolou zariadenia. Rovnaká filozofia bola zrealizovaná v rámci aplikácie systémovej platformy. Obidva tieto prístupy prinášajú opätovne použiteľný, konzistentný a efektívny výsledok.

Jeden štandardizovaný systém na viacerých prevádzkach

Vďaka viacerým fúziám a akvizíciám pozostáva Viterra z viacerých spoločností. To však prinieslo veľké rozdiely v nainštalovaných systémoch. Jednou z úloh, ktorými sa spoločnosť Viterra zaoberá, je integrácia týchto rôznych systémov od rôznych výrobcov nachádzajúcich sa vo viacerých prevádzkach do jedného štandardizovaného riešenia. Viterra je geograficky rozmanitá, s mnohými prevádzkami na rôznych miestach, ale všetky majú fungovať veľmi podobne. Štandardizáciou svojich systémov vo všetkých lokalitách môže spoločnosť Viterra pracovať s maximálnou kapacitou systému, čo nakoniec vyústilo do vyššej efektívnosti.

Škálovateľnosť a rozšíriteľnosť na spoločnej platforme

Škálovateľnosť umožnila rozmiestnenie silných funkcií v prevádzkach rôznych veľkostí za prijateľnú cenu, poskytujúc podniku kľúčové informácie umožňujúce prevádzkam maximalizovať produktivitu pomocou spoločnej platformy. Architektúra pozostáva z riadiacej vrstvy, na ktorej sa nachádzajú PLC, prevádzkové prístroje, inteligentné pohony a štartéry od Schneider Electric. Potom je tu riadiaca vrstva na úrovni prevádzky, kde existuje HMI a nadradené riadenie. V rámci tejto vrstvy sú servery Wonderware virtualizované pomocou metodiky studenej zálohy.

Využitie prevádzkových údajov so softvérom Historian

Zber informácií z PLC a senzorov Schneider Electric umožňuje spoločnosti Viterra oveľa komplexnejšie vyšetrenie pri odstraňovaní problémov. To je z veľkej časti zásluha Wonderware Historian. Tento softvér umožňuje zhromažďovať a interpretovať rozsiahle údaje (big data) z rôznych geografických lokalít, aby dokázala Viterra nájsť príležitosť na vyššiu efektivitu. „Pracuje dané zariadenie s plánovanou kapacitou? Kde potrebujeme investovať náš kapitál? Prečo daná prevádzka pracuje tak, ako pracuje? Historian posiela informácie späť do podnikového informačného systému, aby vedenie mohlo prijímať lepšie rozhodnutia. Takto budú schopní zefektívniť činnosť našej spoločnosti,“ konštatuje P. Bourlon.

Tým, že Historian umožní spoločnosti Viterra vytvoriť úplný obraz o rôznych aspektoch procesov, ktoré ovplyvňujú výnosy, pomáha jednotlivým prevádzkam pochopiť, čo treba vylepšiť. V skutočnosti údaje získavané z Historian prinášajú výhody v celej spoločnosti Viterra.

 • Prevádzky dokážu zachytiť časové údaje o vyťažení zariadení a skombinovať ich s transakčnými údajmi na vytvorenie obrazoviek s informáciami o výrobe.
 • Viterra dokáže zaznamenávať údaje o teplote pri sledovaní nebezpečenstva, ktoré môže vzniknúť pri veľkých rotačných zariadeniach, ako sú pásové dopravníky a pomocné výťahy, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
 • Úroveň pochopenia o tom, čo sa aktuálne deje a čo sa v minulosti dialo v prevádzkach, nebola nikdy vyššia.
 • Historické údaje poskytujú údržbárom významný nástroj na riešenie problémov z hľadiska pochopenia toho, čo sa stalo pred narušením procesu alebo zlyhania zariadenia a ako zabrániť tomu, aby sa takýto stav opakoval.
 • Po pochopení toho, čo sa stalo v minulosti, možno prijať adekvátne rozhodnutia s cieľom predchádzať odstávkam, čím sa zlepší kvalita výrobku a celkový výkon.
 • Historické zaznamenávanie kľúčových informácií môže teraz pomôcť pri prepájaní zariadení s navrhovanou kapacitou, aby sa dosiahla efektívnosť, ktorú má prevádzka plniť z hľadiska celkového finančného výsledku podniku.

Preklenutie medzery medzi IT a OT

Historian spolu s Wonderware System Platform umožňuje zdieľanie informácií medzi prevádzkou (OT) a informačnými oddeleniami (IT), aby získali prehľad o efektívnosti zariadení, pričom z hľadiska prevádzok zostáva výzvou maximalizácia výkonnosti.

Štandardizácia výnimočnosti operátora

V minulosti ovplyvňovali skúsenosti operátora výrobu v danej prevádzke. Systémová platforma zmierňuje túto závislosť tak, aby zostala výroba bezporuchová. „Do nového systému sme umiestnili ‚najlepšieho operátora‘, takže bez ohľadu na skúsenosti operátora, či má šedivé vlasy alebo je nováčik, prevádzka funguje tak, ako má,“ konštatuje P. Bourlon. V minulosti by každá lokalita mala svoju vlastnú krivku učenia sa, ktorá mala za následok jej rozkolísanie vždy, keď prichádzal nový operátor. To už ale neplatí.

To je veľa zrna…

Efektívnosť prepravy sa tiež zlepšila. Viterra teraz konzistentne nakladá 90 – 100 ton železničných vozňov s presnosťou do 100 kg, ktorú si stanovila ako svoj cieľ. Dosiahla sa aj úspora 45 – 60 sekúnd z každého auta, čo je významná časť času, keď zoberieme do úvahy desiatky tisíc ton spracovaných zŕn v prevádzkach každý rok. A ako sa hovorí, čas sú peniaze. Ďalšie prínosy boli:

 • 80 % zníženie času vývoja,
 • 60 % zníženie času nečinnosti medzi nakládkou železničných vozňov,
 • eliminácia preťaženia zariadení prostredníctvom správneho riadenia zaťaženia. Zníženie preťaženia z viacerých výskytov v rámci procesu nakladania na nulu
 • odstránenie času na prípravu tréningu,
 • možnosť opakovaného nakladanie rovnakej zmesi produktu z vagóna do vagóna, čo predtým nebolo možné z dôvodu chýbajúcich meracích prístrojov a riadenia

Napredovanie so spoločnosťami Schneider Electric a Wonderware

Keď prišli prvé výsledky v jednej z prevádzok spoločnosti Viterra, spoločnosť sa rozhodla, že je čas na implementáciu spoľahlivého SCADA s náležitou kapacitou, rozsahom a rozšíriteľnosťou s cieľom štandardizovať procesy vo viacerých prevádzkach. Dlhoročná znalosť PLC Schneider Electric bola základom toho, aby sa Wonderware System Platform stala pre Viterru jednoduchou voľbou.

Od momentu prepojenia s hardvérom spoločnosti Schneider Electric sa podarilo funkčnosť, možnosti veľkých prevádzok a geograficky rozložené nadradené riadenie skrátiť zo štyroch mesiacov na štyri týždne. Navyše jeho prirodzená integrácia s Wonderware Historian prináša vedeniu spoločnosti Viterra aktuálne údaje a dôležitú podporu pri rozhodovaní o zlepšovaní vo všetkých svojich činnostiach.

Škálovateľnosť systémovej platformy navyše umožnila rozmiestniť funkčnosť v mnohých, rôzne veľkých prevádzkach za rozumnú cenu. Podniku to prinieslo kľúčové informácie, ktoré umožňujú prevádzkam maximalizovať produktivitu pomocou spoločnej platformy. Optimalizáciou využitia technických podnikových prostriedkov, vylepšovaním prevádzkových procesov a posilnením pracovnej sily s cieľom zvýšenia jej efektívnosti pomohli Schneider Electric a Wonderware spoločnosti Viterra stať sa svetovým lídrom v oblasti spracovania obilnín.

Zdroj: Viterra relies on Schneider Electric hardware and software as part of its overall plan to operate at a rate that can satisfy the world’s ever-increasing demand for food. Success Story. Schneider Electric. [online]. Publikované 11. 5. 2017.