Štandardizácia značenia priniesla novú úroveň efektívnosti

Spoločnosť Siemens nasadila riešenie označovania „ako službu“, ktorej dodávateľom bola NiceLabel LMS. Riešenie dokáže v reálnom čase označovať produkty vo vysoko automatizovanom výrobnom a logistickom prostredí.
Štandardizácia značenia priniesla novú úroveň efektívnosti

Úloha

Oddelenie dodávky služieb pre výrobnú prevádzku v rámci spoločnosti Siemens malo jednoznačne stanovené ciele. Oddelenie je zodpovedné za nasadzovanie informačných technológií pre všetky výrobné systémy, infraštruktúry a architektúru, ktoré umožňujú spoločnosti Siemens vyrábať produkty naprieč ich všetkými výrobnými podnikmi. Ich cieľom je poskytovať IT systémy a služby, ktoré sú maximálne štandardizované a účinné a ktoré využívajú najlepšie skúsenosti. Tak získavajú istotu, že veci bežia najlepšie, ako sa len dá.

Rôznorodé prostredie vytvára prekážky využitia najlepších skúseností

Jednou z oblastí, kde sa spoločnosť Siemens snažila o štandardizáciu, bola tlač označovacích etikiet na vyžiadanie v rámci jednotlivých závodov. Avšak prostredie, ktoré existovalo v tom čase v spoločnosti Siemens, robilo z tejto úlohy veľkú výzvu. „Pred piatimi rokmi bolo nastavenie označovania veľmi heterogénne a zložité,“ hovorí Leon McDonnell, manažér dodávky služieb v rámci výrobnej prevádzky divízie riadenia pohonov. „Rozmýšľali sme o všetkých našich výrobných závodoch zameraných na výrobu komponentov na riadenie pohonov a zistili sme, že len v našom hlavnom výrobnom závode sme používali tri rôzne riešenia systémov označovania. Zo širšieho pohľadu sme našli celkom päť či šesť riešení na tlač etikiet.“ Niektoré z nich boli komerčne dostupné, niektoré boli vyvinuté lokálne a len od špecifických dodávateľov. Využitie najlepších skúseností tak nebolo na programe dňa, pretože každý zo závodov mal svoje riešenie. Okrem toho sa v každom závode nachádzalo široké spektrum kancelárskych tlačiarní a tlačiarní etikiet.

Výzva v podobe viacjazyčných etikiet

Vzhľadom na to, že Siemens je medzinárodne pôsobiacou spoločnosťou, potrebuje generovať etikety v rôznych jazykoch. Pôvodné riešenie označovania nedokázalo konzistentne pracovať s čínskymi znakmi. V niektorých prípadoch museli návrhári vyriešiť túto situáciu zmenou čínskych písmen na obrázky. Takto museli uchovávať cca 250 obrázkov, čo maximálne sťažovalo vykonávanie požadovaných zmien.

NiceLabel ponúkol jednotné riešenie spĺňajúce všetky potreby

Aby sa podarilo dosiahnuť požadovanú úroveň štandardizácie a flexibility, potrebovala spoločnosť Siemens nasadiť centralizovanú platformu na výrobu a tlač etikiet, ktorú by bolo možné nasadiť vo všetkých závodoch. Preto sa rozhodli nasadiť systém na správu prípravy a tlače etikiet od spoločnosti NiceLabel a prepojiť ho so svojimi systémami PLM, MES a ERP. Tak sa začala štandardizácia prípravy a výroby etikiet pre výrobné závody zamerané na riadenie pohonov. Podarilo sa to aj vďaka možnosti centralizovanej správy všetkých aktivít súvisiacich s týmito procesmi, ktoré umožňoval nový systém od NiceLabel.

Riešenie od NiceLabel beží na privátnom cloude spoločnosti Siemens. Na jednom serveri beží Document Management System (DMS) od NiceLabel a na niekoľkých ďalších serveroch beží celý prepojovací systém NiceLabel. Niektoré závody, ktoré majú slabšie internetové pripojenie, ako napr. v Číne, majú decentralizované výrobné servery a z času na čas sa synchronizujú s centralizovaným riešením.

Návrhári etikiet pomáhajú obchodníkom

Všetky etikety, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s účtovnými dokladmi, ako napr. etikety na identifikáciu produktu, sa v prvom kroku navrhujú v systéme CAD NX Design a ukladajú sa v systéme PLM Teamcenter, obidve riešenia od spoločnosti Siemens. Počas návrhu sa tiež generuje súbor XML, ktorý sa importuje do vývojového prostredia etikiet NiceLabel. To znamená, že 70 % práce súvisiacej s návrhom etikety sa vykoná ešte pred tým, ako sa začne návrh priamo v systéme NiceLabel. Všetky iné etikety, ktoré nesúvisia s účtovnými dokladmi, od začiatku navrhujú obchodníci pomocou vývojového prostredia NiceLabel. Intuitívnosť rozhrania vývojového prostredia znamená, že obchodníci dokážu etikety navrhovať a meniť bez pomoci odborníkov na IT. Šablóny etikiet dokážu zároveň distribuovať do všetkých príslušných výrobných závodov.

IRIS: Označovanie ako služba

Len čo sa ukázali prínosy tejto štandardizácie, rozhodla sa spoločnosť Siemens ponúkať novú službu nazvanú IRIS, ktorej základom bolo riešenie NiceLabel LMS, aj svojim ďalším obchodným jednotkám. „Aktuálne sa služba využíva už v 22 výrobných závodoch v štyroch rôznych obchodných jednotkách v šiestich krajinách Európy a v Číne,“ konštatuje Michael Buchmann, architekt riešenia IRIS.

Zdroj: Siemens standardizes labeling across its global factories to drive new levels of efficiency. Case Study. [online]. Citované 18. 5. 2018. Dostupné na: https://www.nicelabel.com/solutions/case-studies.