Podobne ako pri inom ovocí, aj jeho vlastnosti, ako sú veľkosť, hmotnosť, farba, poškodenie šupky, resp. dužiny, určujú kvalitu a tým cenu koncového produktu. Pri datliach hrajú popri veľkosti  a hmotnosti dôležitú úlohu farba a povrchové vlastnosti. Nezriedka sa stáva, že sa šupka oddeľuje od dužiny a pod vplyvom vlhkosti vzduchu a cukornatosti plodu tvorí bubliny. Tie síce nemajú žiaden vplyv na chuť datle, z estetických dôvodov však znižujú ich hodnotu.

Dve izraelské firmy angažujúce sa v strojárskom priemysle, Com-N-Sense a Lugo Engineering, vyvinuli vo vzájomnej spolupráci automatické testovacie a triediace zariadenie datlí, ktoré opticky kontroluje každý jeden plod a zaraďuje ho do zodpovedajúcej kvalitatívnej kategórie.

Prvá výzva už pred kontrolou – podávanie datlí

Datle sa nespracovávajú ľahko. V porovnaní s iným ovocím sú malé, avšak s výraznými rozdielmi vo veľkosti. Okrem toho sú lepkavé a hneď po zbere vytvárajú zlepené hrudy,“ hovorí Lirian Shahar, obchodný riaditeľ Com-N-Sense. Pred samotnou kontrolou ich preto treba pred vstupom do systému náležite usporiadať.

Na oddelenie zlepených datlí vymysleli Com-N-Sense a Lugo inovatívny patent. Voľné plody sú privádzané do vibrujúceho podávača, ktorého povrch žliabku má tvar písmena V. Vibráciami sa jednotlivé plody od seba oddeľujú a radia sa do žliabku jeden za druhým. Odtiaľ putujú na dopravník zložený z dvoch paralelných polyesterových laniek, medzi ktoré sa datle umiestňujú. Predchádza sa tak pohybu datlí počas presunu a procesu kontroly. Štyri paralelné dopravníky privádzajú datle ku kontrolným staniciam rýchlosťou šesť datlí za sekundu. Systém je tak schopný skontrolovať 24 datlí za sekundu.

Systém strojového videnia zachytí 1 400 plodov za minútu

Každý dopravník prechádza kontrolnou stanicou zloženou zo spúšťacieho senzora, digitálnej kamery a osvetlenia. Nad dopravníkom sú umiestnené štyri farebné kamery Prosilica GC1290C od firmy Allied Vision Technologies. Každá kamera je pripojená na svetelný zdroj s priemerom 10 cm, poskytujúci rovnomerné osvetlenie datlí. To je mimoriadne dôležité, pretože vyhodnocovací proces je založený na analýze farby. Kamera spolu s osvetlením sa spúšťa pri každom prechádzajúcom plode prostredníctvom svetelného senzora.
AVT Prosilica GC1290C je kompaktná a odolná digitálna kamera s rozhraním GigE Vision. Osadená je vysoko citlivým farebným senzorom od Sony (ICX445) a využíva technológiu Sony EXview HAD CCD vyznačujúcu sa znamenitou kvalitou záberov. Prosilica GC1290C je schopná poskytnúť 32 obrázkov za sekundu pri plnom rozlíšení 1,2 Mpix.

Triedenie ďatlí

Zaznamenané zábery sa prenášajú z kamery na nadradený počítač prostredníctvom gigabitového ethernetového rozhrania (GigE Vision). V počítači sa zábery analyzujú špeciálnym softvérom vytvoreným presne na mieru tejto aplikácie spoločnosťou Com-N-Sense, ktorá pri jeho programovaní využila elementy OpenCV. „V prvom kroku sa datľa najskôr odlíši od pozadia. Dosiahne sa to vďaka veľkému farebnému kontrastu medzi svetlozelenými polyesterovými lankami a červenohnedými datľami,“ vysvetľuje Lirian Shahar. RGB dáta sa následne konvertujú do HSI farebnej schémy a prechádzajú farebnou analýzou. Bubliny na povrchu šupky sa potom objavia vo forme svetlejších farebných tónov. Týmto postupom možno určiť počet, veľkosť a formu bublín.

Datle za istou hranicou vykazujúce príliš veľa bublín sa z ďalšieho procesu spracovania vylúčia prostredníctvom stlačeného vzduchu. V závislosti od požiadaviek zákazníka na kvalitu je možné výberové kritériá individuálne definovať, resp. stanoviť rôzne kategórie (plody na ďalšie priemyselné spracovanie, pre maloobchod atď.)

Nová funkcionalita – meranie vlhkosti

Systém od Com-N-Sense a Lugo Engineering sa medzičasom v Izraeli úspešne prevádzkuje v praxi a jeho tvorcovia ho ďalej zdokonaľujú. Lirian Shanhar chce zabudovať novú funkcionalitu, a teda stanovenie obsahu vlhkosti v plodoch. S týmto cieľom treba počas merania každú datľu odvážiť. „Z obrazových dát vieme odhadnúť rozmery datle a tým vypočítať jej objem. Z pomeru medzi objemom a hmotnosťou možno extrapolovať obsah vlhkosti, čiže aká šťavnatá je každá datľa. To je dôležitý kvalitatívny parameter pre našich zákazníkov, ktorý si vedia zistiť s prichádzajúcou generáciou systému.

Triedenie ďatlí 2

Spracovanie obrazu umožňuje automatické triedenie ovocia a zeleniny

Prírodné produkty ako jablká a paradajky nie sú štandardizované, každý kus sa odlišuje od druhého v tvare, stupni zrelosti, optických parametroch, hmotnosti a preliačinách na povrchu. Čím presnejšie sa tieto kvalitatívne vlastnosti určia, tým ideálnejšie sa dokáže predať celá úroda. Ceny sa totiž líšia naprieč celým spektrom trhu – od gurmánov cez diskontné reťazce až po spracovateľský priemysel. Preto je v najlepšom záujme producentov, aby sa každá kvalitatívna trieda predala za adekvátnu cenu tomu správnemu odberateľovi.

Allied Vision Technologies dlhé roky dodáva do celého sveta svoje zariadenia na triedenie ovocia a zeleniny. Pomocou takýchto systémov sa každý jeden kus premeria a skontroluje a následne zaradí do zodpovedajúcej kategórie. S výkonnými digitálnymi kamerami a softvérom na spracovanie obrazu možno v okamihu určiť mnohé kvalitatívne parametre plodu – veľkosť, tvar, farbu, prítomnosť stopky a listov, fľaky na šupke, preliačiny a pod. Šikovnou aplikáciou zrkadla dokáže jediná kamera zhotoviť 360° panoramatický záber jablka pre potreby plynulej kontroly. Nasadením infračervenej kamery sa dokonca dajú rozpoznať vlastnosti, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, napr. obsah vody, resp. koncentrácia vody v plode. Tie naznačujú stupeň zrelosti a zviditeľňujú možné preliačiny na povrchu, ktoré inak konvenčná kamera nie je schopná zaregistrovať.

www.alliedvisiontec.com