Od svojho založenia v roku 1953 sa z tohto pôvodne rodinného podniku stala nadnárodná korporácia, ktorá je tvorená celkom 84 spoločnosťami z 19 krajín s takmer 9 500 zamestnancami. VDL Wientjes Emmen je jej súčasťou od roku 2005. VDL Wientjes Emmen je všestranne zameraný výrobca termosetov a termoplastov. Sila spoločnosti tkvie v aplikácii najnovších technológií v oblasti surovín a ich spracovania, v kombinácii rôznych výrobných postupov a v skladaní produktov, čo umožňuje vytvárať jednoduché, ale
i najzložitejšie plastové komponenty.

VDL Wientjes Emmen využíva v priebehu procesu výroby polyesterových dosiek z materiálu SMC (Sheet Moulding Compound) SCADA/HMI systém Reliance 4. Ten umožňuje vizualizovať všetky ventily a motory, ale aj teplotu, hustotu a ďalšie veličiny. Polyesterové dosky sú z kompozitného termosetického materiálu s obsahom polyesterových živíc a skleného vlákna. Holanďania tieto dosky vyrábajú na použitie vo svojej vlastnej lisovni a pre spoločnosti tretích strán. Mnoho rokov odborných znalostí využíva firma pri výrobe širokej škály špecifických receptúr. Medzi predmety vyrábané z SMC patria napr. poštové schránky či odpadkové koše.

Vzhľadom na silu, chemickú a teplotnú odolnosť je materiál SMC vhodný predovšetkým pre výrobky, na ktoré sú kladené vysoké nároky. Jeho kvalitu potvrdzuje i skutočnosť, že ani po mnohoročnom použití vo vonkajšom prostredí s vysokým stupňom ultrafialového žiarenia nestrácajú jeho mechanické vlastnosti na kvalite. Výrobky z materiálu SMC nevyžadujú údržbu a sú odolné proti nárazu, poškriabaniu, vyblednutiu, zmene teploty a korózii. Pomocou špeciálnych prísad možno dosiahnuť aj vysoký stupeň ohňovzdornosti a minimálne emisie odpadových plynov.

Riadiaci systém

Výroba SMC dosiek prebieha na dvoch nezávislých výrobných linkách (linka 1, linka 2). Proces výroby sa začína na linke 1. Polyesterová živica je vháňaná do miešacieho stroja s objemom 5 000 litrov, kde sa zmieša s niekoľkými pridanými surovinami (tekutinami alebo práškami). Informácie o požadovaných pomeroch sú obsiahnuté v receptúrach definovaných v systéme SCADA/HMI a načítané PLC automatom Hitachi, ktorý vykonáva celý proces. VDL Wientjes má v systéme Reliance vytvorené desiatky receptúr pre všetky svoje produkty a môže v ňom takisto vizualizovať jednotlivé fázy procesu.

Samotná výroba prebieha na druhej výrobnej linke. Výsledným produktom je polyesterová doska zo živíc, sklenených vlákien, z farbív, plniacich látok a prísad. Živicová zmes (kaša), ktorá bola vytvorená na prvej linke, je čerpaná zo zásobnej nádrže prúdovou trubicou a následne premiešaná s farbivom a oxidom horečnatým (MgO). Množstvo pridaného MgO je zachytené pomocou grafu a zobrazené na obrazovke.

Kaša sa potom nanáša na fóliu, kde sa do nej pridávajú sklenené vlákna (ich dĺžka a množstvo sa môžu líšiť v závislosti od požadovaných vlastností a od tvaru výrobku). V ďalšom kroku je pridaná a fóliou zakrytá druhá vrstva živicovej zmesi. Nakoniec je celá doska impregnovaná. Pred jej spracovaním je nutné, aby za riadených podmienok dozrela.

www.reliance.cz