Kvalita výrobkov tohto typu je prvoradá a poruchy sú nemysliteľné. Keďže je dnešná doba čoraz viac zameraná na bezpečnosť, dopyt po ich produktoch rastie. Zvýšenie výrobnej kapacity prináša tlak na dátové centrá, kde je dostupnosť a kontinuita podnikania kľúčovými vlastnosťami. Ak pripojenie zlyhá, celá výroba sa zastaví. "Dátové centrá CEIA neslúžia len nášmu hlavnému sídlu a výrobným závodom, ale tiež mobilným pracovníkom, vzdialeným pobočkám a dcérskym spoločnostiam nachádzajúcim sa v celej Európe a v Spojených štátoch," hovorí Luca Manneschi, vedúci IT oddelenia v CEIA.

Riešenie

Spoločnosť sa rozhodla vytvoriť vysoko pružné, súkromné cloud riešenie. Medzi hlavné požiadavky patrila vylepšená integrácia dátových centier do siete, centralizované riadenie a nižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO). CEIA sa rozhodovala medzi množstvom dodávateľov a nakoniec sa rozhodla využiť architektúru Cisco® Unified Computing System ™ (UCS ®), kvôli schopnosti zotavenia po havárii, tesnej integrácii s virtualizačným softvérom VMware a zjednodušenej správe.

"Našou hlavnou úlohou je zaviesť, udržiavať a optimalizovať služby," hovorí L.Mannaschi. "CISCO IT infraštruktúra, ktorá nám umožňuje sústrediť sa na tieto činnosti, bola pre nás obrovská výhoda. "Implementáciu riešenia zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou GruppoINIT, CISCO partnerom z Perugie. L.Manneschi dodáva: "Pri nasadzovaní systémov bolo pre nás dôležité spolupracovať s kvalifikovanou lokálnou spoločnosťou s dostatočným technickým zázemím. Spolupráca s GruppoINIT bola na veľmi vysokej úrovni a komunikácia prebiehala okamžite.“

Dve dátové centrá spoločnosti sú do kruhu prepojené 10Gbps ethernetovou sieťou tak, aby vytvorili active-active konfiguráciu. V projekte používajú operačný systém NetApp Data ONTAP 8 kvôli replikácii dát v reálnom čase. Spoločnosť nasadila do obidvoch prevádzok šesť UCS B200 M3 Blade serverov, každý vybavený E5-2650 procesormi Intel® Xeon®. Medzi úložnými jednotkami a dátovými centrami sa používa optické 8Gbps pripojenie. Dátové centrá obsahujú aj HP diskové jednotky pracujúce na operačnom systéme LeftHand.

Kvôli škálovateľnosti a spoľahlivosti nasadili GruppoINIT a Cisco systém NetApp Metro Cluster s UCS servermi, ktoré zabezpečujú nepretržitú dostupnosť a transparentné zotavenie zlyhania bez straty dát. "V UCS architektúre je každý komponent redundantný a preto je táto architektúra veľmi spoľahlivá," komentuje L.Mannaschi. "Na virtualizáciu sme použili infraštruktúru VMware s virtuálnymi servermi bežiacimi naprieč dvoma dátovými centrami, aby sa zaistila ochrana pred zlyhaním celej prevádzky."

Výsledky

Nová infraštruktúra pomáha zaistiť kontinuitu podnikania s vysokou spoľahlivosť, jednoduchšou správou a rýchlym nasadením servera. CEIA zaznamenala takmer 100% zlepšenie v čase nasadenia servera spolu s 50% nárastom účinnosti serverov.
"Čas na prijatie bezpečnostných aktualizácii, migrácie systémov a podobných záležitostí sa zlepšila asi o 50%. O rovnaké číslo stúpla aj produktivita IT tímu. Škálovateľnosť stúpla na závratných 80% a dátové centrá teraz dokážu zvládať o 60% vyššie nárazové dopyty,“ dodáva L.Manneschi.

Výzva
zlepšenie obchodnej kontinuity
zvýšenie škálovateľnosti infraštruktúry
Riešenie
Cisco Unified Computing System (UCS)
Výsledky
škálovateľnosť stúpla o 80% a maxiálny výkon o 60%
čas na implementáciu nových serverov klesol o 100%
produktivita IT tímu stúpla o 50%

Vďaka virtualizácii klesli o 50% aj náklady na energie, kúrenie a chladenie. „UCS systém je kompletne optimalizovaný pre virtuálne prostredie,“ hovorí L.Mannaschi. "Centralizovaná správa a profily služieb garantujú extrémne rýchle nasadenie nových virtuálnych serverov a riešení pre naše staré a nové výzvy. Teraz sa napríklad nemusíme obávať, ktorý Blade server si vyberieme a aké špecifikácie bude mať."

Ďalšie kroky

Projekt splnil súčasné požiadavky spoločnosti na dátové centrá a dokonca ponúkol dostatok voľnej kapacity na správu záložných systémov v pohotovostnom režime. "Pred tým sme spravovali a udržiavali mnoho rôznej IT techniky s rôznymi rozhraniami od rôznych dodávateľov," uzatvára L.Manneschi. "Teraz je všetko racionalizované a získali sme vysokú úroveň podpory a efektívnej správy nákladov od jedného dodávateľa."

www.cisco.com