V minulosti mohol operátor umiestniť sud alebo iný kontajner na podlahovú váhu a následne ho naplniť do požadovanej úrovne. Aby sa vždy stihli dodávky k zákazníkom a aby nikdy nebolo v obale menej, ako sa objednalo, boli kontajnery často „preplnené“. Napr. pri obaloch, kde malo byť 25 kg chemikálií, dostal zákazník navyše 1 a niekedy až 2 kg chemikálií navyše. Prepĺňanie bolo ešte viditeľnejšie pri menších obaloch – 4-litrových fľašiach, kde často dochádzalo až k 10 % „bonusu“ pre zákazníka.

Ďalším problémom bolo, že ak sa pri plniacom zásobníku vyskytovali porozlievané chemikálie alebo ak boli úniky chemikálií, musela firma v súlade so zmluvou o integrovanom riadení znečistenia zaplatiť náklady na manipuláciu s nebezpečným odpadom. Spoločnosť Avery Wigh-Tronix nainštalovala a naprogramovala svoj indikátor Evolution E1110 na riadenie čerpadla a výstupu z ­plniacich zásobníkov na základe informácií o nameranej hmotnosti z podlažných váh. Tento čiastočne automatizovaný systém znížil prepĺňanie produktov a zlepšil firemné ukazovatele. Zároveň to operátorom umožnilo sústrediť sa na aktivity a činnosti s vyššou pridanou hodnotou.

Vlastnosti indikátora Evolution E1100:

 • možnosť náhrady PLC za jednoduchší, spoľahlivejší systém,
 • dokáže si uchovať 10 receptúr, každú s 10 krokmi,
 • možnosť uložiť 100 PLU pre jednotlivé prísady,
 • veľký čitateľný LED displej,
 • krytie IP67,
 • sériový a ethernetový port,
 • možnosť dokúpiť pripojenie na zbernicu.

„Prechod od ručného plnenia k poloautomatizovanému znamenal v našom procese balenia veľké zlepšenie. Zlepšilo to náš zisk a umožnilo zmysluplnejšie využívať našu pracovnú silu. Všetko, čo musia operátori teraz urobiť, je stlačenie tlačidla a už nepotrebujú sledovať proces plnenia obalov. V súčasnosti máme v našich prevádzkach vo výrobnom závode v Newbridge, County Kildare ­nasadených sedem takýchto systémov,“ uviedol manažér technického oddelenia spoločnosti Schlötter Don Chaplin.

Prínosy:

 • zníženie prepĺňania produktov,
 • zlepšenie zisku z procesu miešania chemikálií o 5 %,
 • predchádzanie nákladným zásahom pri rozliatych chemikáliách,
 • efektívnejšie využitie pracovnej sily.

Zdroj:Weighing technology reduces product giveaway by 5%, Case Study, Avery Weigh-Tronix, 2010, dostupné online 15. 10. 2012