hrysler si na vývoj takého systému prizval spoločnosť VI Engineering, ktorá zhodnotila svoje dlhoročné skúsenosti s používaním softvéru LabView. Výhodou tohto softvérového nástroja od National Instruments je hlavne jednoduché a rýchle programovanie systémov na zber dát. Systémová komunikácia s riadiacim počítačom prebieha cez 100Base-T Ethernet.

Všetky testovacie úlohy vykonáva počítač pomocou naprogramovaných príkazov. TCP/IP protokol je síce spoľahlivý, ale závislý od kvality pripojenia. Vývojári preto postavili TCP/IP server na príjem riadiacich príkazov z hlavného počítača. Hlavný počítač sa následne pomocou TCP/IP socketu pripájal k serveru a vystupoval ako TCP/IP klient. Po prijatí testovacích príkazov mal TCP/IP server za úlohu získať dáta a následne poslal späť do riadiaceho počítača správu, ktorá obsahovala testovacie výsledky a chybové alebo stavové informácie.

Príjem dát prebiehal zo 150 digitálnych a analógových kanálov a jeho prenosová rýchlosť bola 20 Hz. Na prenos použili radšej UDP protokol, ktorý má v porovnaní s TCP/IP protokolom vyššiu prenosovú rýchlosť. Príkazy určené na riadenie systému zberu dát vyvinula spoločnosť Chrysler. Riadiaci počítač spracúva príkazy a získava z testovacieho systému stavové informácie, analógové a digitálne údaje, poprípade chybové hlásenia.

Okrem zberu a prenos dát dokáže riadiaci počítač nastaviť príjem dát len z určeného kanála alebo z kombinácie kanálov. Navrhnutý príkazový interpret číta a analyzuje príkazy a zároveň kontroluje ich syntax. V prípade detekcie chyby v syntaxi sa do riadiaceho počítača odosiela chybové hlásenie. Všetky chybové a stavové hlásenia, ktoré vznikli počas testovania, sa ukladajú a v prípade potreby sa dajú odoslať do riadiaceho počítača. Spoločnosť VI Engineering vybrala na zber analógových a digitálnych signálov kartu PCI-MIO-16XE-10 a SCXI moduly. Úpravu signálu mali na starosti moduly 5B v spolupráci s SCXI modulmi. Spracovanie výstupov z 32 termočlenov a z 32 ďalších analógových výstupov zabezpečovali dva moduly SCXI 1100.

Tri moduly SCXI 1124 poskytli 18 kanálov analógových výstupných signálov. Moduly SCXI 1163R a SCXI 1162HV sa použili na 32 digitálnych vstupov a výstupov. Získané dáta sa posielajú prenosovou rýchlosťou 20 Hz. Pri niektorých kanáloch sa signály menia častejšie, a preto muselo byť monitorovanie presnejšie. VI Engineering vyvinul softvér, ktorý na vybrané analógové vstupné kanály používa väčšiu rýchlosť, kým ostatné vstupy používajú základnú rýchlosť. V aplikácii prebiehajú súčasne štyri procesy – DAQ VI (VI – virtuálny nástroj), TCP/IP VI, UPD VI a Display VI. DAQ a UPD sú náročné nielen na výpočtový výkon, ale závisia aj od času.

Nemôžu prebiehať s časovým oneskorením, pretože meracie zariadenia v skúšobnej komore závisia od získaných testovacích dát a musia sa prenášať v reálnom čase. V aplikácii sa z toho dôvodu používa „multithreading“, vlastnosť LabView 5.0, kde sú samostatné procesy rozdelené do rôznych vlákien. Aj keď je test úplne pod kontrolou testovacích príkazov prijatých zo vzdialeného hlavného počítača, používatelia majú možnosť spúšťať ručne test údržby a diagnostiky na lokálnom počítači. Softvér poskytuje používateľom funkciu plného spustenia testovacieho systému manuálne v lokálnom systéme zberu dát, ako aj možnosť zmeny testovacích parametrov a preferencií.

Ďalšou z výhod softvéru je sieťová diagnostická konzola, ktorá slúži na testovanie sieťového pripojenia a na testovanie hlavičiek v príkazoch. Pre lepšiu bezpečnosť poskytuje softvér viacúrovňové prístupové práva pre používateľov. Používatelia s rôznymi prístupovými právami môžu mať rozdielny prístup v lokálnom testovacom systéme zberu dát. Sofistikovaný prístupový manažér umožňuje administrátorom upravovať prístupové mená a heslá používateľov.

Spoločnosť VI Engineering vyvinula systém zberu dát na testovanie vozidiel, ktoré musia spĺňať emisné normy stanovené Agentúrou pre ochranu životného prostredia v USA pomocou LabView 5.0, dátových PCI meracích kariet a SCXI modulov. Operácie zberu dát sú úplne pod kontrolou vzdialeného riadiaceho počítača pripojeného na ethernet. Korporácia Chrysler získala odolný a ľahko modifikovateľný systém za minimálny čas a minimálne náklady.

www.vieng.com