Zdvojnásobenie prepravnej kapacity

Mercian vlastní v Japonsku šesť výrobných závodov. Závod Fujisawa, ktorý sa nachádza v najväčšej spotrebiteľskej oblasti v Japonsku, tvorí jadro výroby. Vyrába sa tu okolo 60% všetkých alkoholických nápojov. Distribučné centrum Fujisawa dokáže uskladniť viac ako 500,000 debien a 700 druhov vína a alkoholických nápojov, ktorá vyrába závod Fujisawa. Na základe skladových a prepravných príkazov z logistického centra a z objednávkového centra Eastern Japan, sú výrobky zasielané na paletách do piatich vzdialených skladov. Následne sa výrobky prepravia do 30 prekladových miest, a tým dosiahne čas donášky maximálne jeden deň. V minulosti boli výrobky uložené na viacerých miestach v distribučnom centre Kawasaki a v mnohých prenajatých skladoch. Vysoké nájomné a vysoké interné náklady na dopravu, preplnenie v dôsledku rozdielnych skladovacích miest a zvýšenie manuálnej práce pri príprave malých zásielok robilo spoločnosti veľké starosti. Nové centrum Fujisawa, ktoré v sebe spája výrobné a baliace linky postavili z viacerých dôvodov:

  1. zníženie nákladov na logistiku, centralizácia zásob a zavedenie automatického skladovacieho a vyhľadávacieho systému,
  2. riadenie výrobných špičiek (dvojnásobný objem prepravy za rovnaký čas),
  3. garantovaná flexibilita vyrobeného množstva, typu a zmien doručovacích systémov.

Nový automatizovaný systém s najnovšími technológiami znížil dobu rozbehu prepravy na polovicu a celková automatizácia zberu tovaru dosiahla 26000 kusov za deň. Špeciálnou vlastnosťou centra je výkonový AS/RS a celková automatizácia zberu „od palety k palete“ s použitím najmodernejších robotov na druhom poschodí.

V minulosti sa väčšina prípadov prepravy realizovala „rozpaletizovaním“ zásielky na jednotlivé debny, ktoré sa potom uložili do vyrovnávacieho skladu, podobne ako v prípade ukladania pomocou AS/RS. Po prijatí prepravných žiadostí sa debny vybrali z vyrovnávacieho skladu a znova poukladali na paletu. Kombináciou paletovacieho systému AS/RS a robotov dosiahli v novom centre jednoduchý a ekonomický systém.

Celková automatizácia

Na druhom poschodí sa nachádza 22 S/R strojov po obidvoch stranách linky s celkovou kapacitou 9636 paliet. Vysokokapacitné S/R a zdvojené AS/RS zabezpečili nepretržitú prevádzku bez akýchkoľvek prestojov a chýb. Pre manipuláciu s nákladov vytvoril okruh vysokorýchlostných prekladových vozidiel s kapacitou až 1300 paliet za hodinu. 28 vysokorýchlostných transportných vozidiel (STV – Sorting Transfer Vehicle) slúži na kľúčové úlohy – výber, triedenie a vkladanie.

V mieste výberu sa nachádza novo vyvinutý zmiešaný simulátor zaťaženia, ktorý automaticky vytvára paletizačné príkazy pre objednaný tovar. Na základe výsledkov vyberie skladovací a vyhľadávací systém požadovanú paletku. Šesť robotov potom vyberie produkty z palety a pripraví prepravné palety pre každú expedičnú destináciu. Prvý poschodie slúži ako zvyčajný sklad a nachádza sa tam manipulačná plocha prepravy. Na jednej strane je umiestnených 16 parkovacích zón pre kamióny. Tieto zóny sa používajú na rýchle nakladanie tovaru a v špičke dokážu zvládnuť až 140 kamiónov denne.

www.daifuku.com