Spoločnosť KPN Green Energy Solutions sa špecializuje na dodávky stavieb a prevádzok na kľúč v oblasti energetiky využívajúcej obnoviteľné zdroje. „V priebehu posledných rokov sme v Thajsku zrealizovali veľký počet projektov,“ konštatuje Pipat Thanthanase, výkonný riaditeľ a generálny manažér. „Naše služby pokrývajú inžinierske fázy prostredníctvom verejného obstarávania komponentov, cez výstavbu a inštaláciu, až po uvedenie do prevádzky a údržbu.“

Malé elektrárne nielen že vyrábajú energiu bez škodlivých emisií uhlíka, ale zároveň zlepšujú dodávky elektrickej energie vo vidieckych oblastiach. Jedna z takýchto elektrární, ktorú prevádzkuje KPN Green Energy Solutions, je umiestnená v provincii Kamphaeng Phet na severe krajiny, kde závod Sahagreen Forest dodáva celkový elektrický výkon 7,5 MW a to najmä z kôry a odpadu pri spracovaní eukalyptových stromov.

„Pri výstavbe tejto elektrárne sme vystupovali v úlohe EPC kontraktora a zabezpečovali sme inštaláciu turbíny, generátora a celého elektrického systému,“ uvádza P. Thanthanase. Keď došlo na tému návrhu meracích prístrojov, KPM Green Energy Solutions sa spolieha na Endress+Hauser. Za posledné tri roky objednala táto spoločnosť viac ako 500 prevádzkových meracích prístrojov pre meranie prietoku, výšky hladiny, tlaku a teploty ako aj ďalších systémových komponentov.

Podpora od A po Z

Kvalita a spoľahlivosť meracích prístrojov je dôležitým faktorom. „Avšak rozhodujúcim prvkom pre KPN Green Energy Solution je dobrá podpora, ktorú sme im poskytli od samého začiatku,“ vysvetľuje Suphot Pokpattanakul, výkonný riaditeľ Endress+Hauser Thajsko. Endress+Hauser sa na projekte podieľa od začiatku až dokonca prostredníctvom konzultácií, inžinieringu, školenia a poskytovaním služieb.

Špecialisti tejto spoločnosti na prevádzkové prístroje tak isto podali pomocnú ruku pri výbere a dimenzovaní meracích prístrojov, v ktorých zúročili svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. „Úplne sa spoliehame na znalosti odborníkov Endress+Hauser,“ podčiarkuje P. Thanthanase z KPN Green Energy Solution. „To sa vypláca nielen nám, ale aj našim zákazníkom.“

Zdroj: Sustained partnership, publikované v časopise Changes spoločnosti Endress+Hauser, máj 2015, dostupné 11.1. 2016 online na https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/d6df5c9c6a33/editions/45cd4a2abccf1fa347c4/pages/page/17