Závod v nemeckom Langelsheime je najväčšou a najdiverzifikovanejšou prevádzkou spoločnosti Chemetall Group. Vyrábané spektrum produktov siaha od špeciálnych chemikálií pre povrchové úpravy ­kovov až po ultra čisté kovy a zlúčeniny kovov, ako sú cézium, ­bárium, titán a zirkón. Výrobný závod v Langelsheim má 20 prevádzok rôzneho typu a veľkosti, z ktorých väčšina spadá do pôsobnosti zákona o kontrole emisí (German Federal Emission Control Act).

Identifikácia potenciálneho výbuchu

V súlade s interným dokumentom spoločnosti s názvom „Technická špecifikácia pre riadenie kvality vzduchu“ bola vybudovaná nová spaľovacia pec pre spaľovanie odpadových plynov. Vzhľadom na to, že bezpečnosť je pre Chemetall Group jednou z priorít, bola táto pec vybavená dvomi analyzátormi kyslíka od spoločnosti METTLER TOLEDO, ktorých hlavnou úlohou je identifikovať potenciálne ­nebezpečenstvo výbuchu. Obsah kyslíka vo východzom produkte musí byť vždy pod 1% objemu, čím sa odstráni riziko akéhokoľvek výbuchu či požiaru. Vďaka tomu, že snímače sú v iskrovobezpečnom prevedení, boli nainštalované priamo do dvoch zberacích prípojok. Vďaka spodnej hranici 0,1 objemových percent je možné už v zárodku detegovať každý priesak vzduchu. Ak úroveň kyslíka prekročí vopred stanovenú úroveň, automaticky začne do systému prúdiť dusík, čím sa nekompromisne zamedzí prietok a zaručí bezpečnosť. Nakoľko kyslík by sa do systému mohol dostať len vďaka priesakom na príslušných ventiloch, možno príčinu problému lokalizovať veľmi jednoducho a okamžite možno prijať ochranné opatrenia.

Jednoduchá údržba

V porovnaní s bežnými analytickými metódami vhodnými pre takúto aplikáciu si riešenie spoločnosti METTLER TOLEDO so snímačmi InPro 6800G nevyžaduje žiadnu úpravu vzorky a to napriek teplote v procese okolo 60°C a tlaku -100mbarg. Vďaka tomu sú náklady na inštaláciu a požiadavky na údržbu podstatne nižšie. Kalibrácia elektród sa vykonáva pomocou normálneho vzduchu a je ju možné vykonať v priebehu niekoľkých minút. Odolné prevedenie zaručuje dlhú životnosť a to aj pri náročných priemyselných podmienkach. Systém je veľmi kompaktný a vďaka certifikácii všetkých komponentov do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu ho možno inštalovať priamo do prevádzky. Vysielač je vybavený aj pamäťovou kartou typu flash, ktorá sa využíva pre audity zaznamenaných udalostí, pri ktorých sa zaznamenáva čas, dátum a kalibračné údaje.

Zdroj: Oxygen Measurement in Waste Gas for Effective Explosion Protection, in Best Practice Guide to Process Analytics in the Chemical Industry, Mettler-Toledo AG, 2012