Zvyšovanie výkonu a bezpečnosti

Podmorská ťažba ropy a zemného plynu sa často vykonáva v extrémnom prostredí a ako taká predstavuje tradičné výzvy z hľadiska vŕtania. Tieto vzdialené miesta vo veľmi hlbokej vode vyžadujú, aby ťažké stroje pracovali s obzvlášť vysokou presnosťou s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zaistiť bezpečnosť pracovníkov. Vzhľadom na tieto zradné podmienky je hlavnou prioritou spoločnosti Sapura bezpečnosť ich pracovníkov, ktorá sa neustále monitoruje a optimalizuje.

Držať krok s dopytom

K výzve prispieva aj tlak na rozšírenie prevádzok a uspokojenie dopytu vyvolaného hospodárskym rastom. Dostupnosť technických prostriedkov je kriticky dôležitá z hľadiska podnikania, pretože akýkoľvek neplánovaný výpadok môže zvýšiť náklady pri odstávke celej prevádzky, kým znovu nabehne.

„KEPServerEX je kľúčovým prvkom na našej ceste digitálnej transformácie, ktorá nám poskytuje prevádzkové údaje v reálnom čase potrebné na zlepšenie dostupnosti našich technických prostriedkov. Získali sme novú úroveň prehľadu o zariadeniach v rámci prevádzok umiestnených na mori, vďaka čomu dokážeme robiť informovanejšie obchodné rozhodnutia, ktoré majú pozitívny vplyv na naše ekonomické výsledky a pomáhajú udržiavať našich pracovníkov v bezpečí.“
Nelson Carmelinhovedúci IT oddelenia, Sapura

Lavína údajov

Spoločnosť Sapura generuje približne 90 miliónov terabajtov kritických prevádzkových údajov za deň, ale obmedzená komunikačná infraštruktúra sťažovala zhromažďovanie a indexovanie údajov zo snímačov v reálnom čase. Nedostatočný prehľad o plavidlovom parku postavil spoločnosť Sapura pred výzvu zmodernizovať doterajšie metriky a pracovné postupy, ktoré často viedli k oneskoreniu pri hľadaní najlepších prevádzkových postupov.

Enormný rast

Za štyri roky sa spoločnosť Sapura rozrástla z 24 zamestnancov na zhruba 1 000, čo sťažilo efektívnu komunikáciu. Keď organizácia čelila tomuto enormnému rastu, potreba na zabezpečenie riadneho výcviku a pracovných zručností bola čoraz vyššou prioritou, ktorá by všetkým operátorom umožňovala uspieť v úlohách. Spoločnosť Sapura, ktorá čelí týmto výzvam a zároveň drží krok s dopytom v rámci odvetvia s veľkou konkurenciou, si uvedomila, že cesta digitálnej transformácie by bola jediným spôsobom, ako zostať preferovaným obchodným partnerom u svojich zákazníkov. S cieľom zvýšiť bezpečnosť, inteligenciu, efektívnosť a flexibilitu svojich prevádzok začala spoločnosť hľadať komplexné riešenie pripojenia, ktoré by mohlo ľahko a bezpečne zhromažďovať obrovské množstvo prevádzkových údajov mimo pobrežia a prenášať ich do cloudu na analýzu.

Prístup

S už existujúcou platformou internetu vecí spoločnosť Sapura vyhodnotila niekoľko ponúk, ktoré by sa mohli pripojiť k širokému spektru technológií, snímačov a strojov s cieľom získať lepší prehľad o svojich prevádzkach a vytvárať analýzy potrebné pre tento typ biznisu. Spoločnosť našla ideálne riešenie v podobe Kepware KEPServerEX® – popredné riešenie priemyselnej konektivity od spoločnosti PTC.

KEPServerEX, ktorý podporuje viac ako 150 proprietárnych komunikačných protokolov, je navrhnutý tak, aby pomáhal používateľom zhromažďovať prevádzkové údaje z tisícov senzorov, zariadení a riadiacich systémov v reálnom čase, bezpečne k nim pristupovať a prenášať ich do nadradených analytických softvérových aplikácií. V rámci riešenia KEPServerEX sa spoločnosť Sapura zamerala najmä na pokročilý doplnok, ktorý umožňuje používateľom bezproblémový prenos údajov a iniciovanie procesov IoT priamo na existujúcich platformách. Vďaka výhodám týchto komunikačných ovládačov je spoločnosť Sapura schopná prenášať údaje zo vzdialených strojov v reálnom čase, čo umožňuje monitorovať a analyzovať údaje v jednom jednoduchom zobrazení.

S podporou distribútora Kepware v Brazílii – Exata Sistemas de Automaçao – spoločnosť Sapura vyskúšala KEPServerEX v dvojmesačnom pilotnom projekte a rýchlo si uvedomila, že ľahká implementácia a použitie tohto riešenia je tým dokonalým doplnkom technologického balíka.

Riešenie

Vďaka prístupu k prevádzkovým informáciám v reálnom čase spoločnosť Sapura rozšírila svoje prevádzky tak, aby uspokojili dopyt a zlepšili produktivitu práce, kvalitu a bezpečnosť. Údaje, ktorých prenos v minulosti trval niekoľko hodín, sa teraz získavajú v reálnom čase a poskytujú praktické informácie na identifikáciu najlepších postupov pri využívaní a výkone technických prostriedkov a efektívnosti posádky.

Údaje ako motor procesov

Vďaka novým metrikám výkonnosti spoločnosť výrazne skrátila čas strávený riešením problémov so zariadeniami a znížila neplánované prestoje. KEPServerEX teraz zasiela aktualizácie stavu tlaku, rýchlosti a teploty zo senzorov na svoju platformu IoT v reálnom čase, kde sa tieto informácie potom pridávajú do monitorovacieho panela. Tieto údaje sú porovnávané a sledované, čo umožňuje spoločnosti Sapura odvolávať sa na priemer výkonnosti v priebehu času a poučiť sa z neho. Ak sa zistia anomálie alebo odchýlky, spustia sa hlásenia kritickej sekvencie – hodnotené v intervale od nízko až po vysoko rizikové – a plavidlu sa pošle oznámenie.

Prostredníctvom informačných obrazoviek môže riadiace stredisko pozorovať všetky systémové premenné vrátane toho, ako posádka reaguje na problémy mimo pracoviska, a podľa potreby poskytuje rýchlu spätnú väzbu. Toto podmienené monitorovanie a údržba zvýšili spoľahlivosť technických prostriedkov a minimalizovali riziko potenciálnych katastrofických udalostí, ktorým čelia prevádzky umiestnené na mori.

Bezpečnejšie a efektívnejšie prevádzky

Rýchlejšie zisťovanie problémov výrazne zlepšilo bezpečnosť operátorov a umožnilo efektívnejšiu údržbu strojov. Ak dôjde k prerušeniu, vzdialení operátori dostanú pokyny, ktoré poskytujú prístup k správnym údajom, aby ich mohli účinne viesť postupmi, ktoré pomáhajú pri konkrétnom scenári. Systém tiež monitoruje výrobu, aby zabezpečil súlad s legislatívou a predpismi pre dané odvetvie a činnosti, a upozorňuje pracovníkov, keď sa vyskytnú problémy s ich dodržiavaním.

Ďalšie kroky

Od implementácie KEPServerEX ako komunikačného riešenia spoločnosť Sapura pripojila viac ako 2 000 snímačov na rôznych miestach. Jej cieľom je rozšíriť integráciu na všetky prevádzky a pridať zhruba 8 000 senzorov, aby získala ucelenejší pohľad na svoje prevádzky v reálnom čase. Pokiaľ ide o budúcnosť, spoločnosť má záujem používať tieto údaje na vykonávanie proaktívnej analýzy svojich technických prostriedkov a prijať pokročilejší prístup k riadeniu ich životného cyklu, čo umožňuje digitálne dvojča prevádzkových postupov, ktoré má vlastnosti samoučenia a vlastnej diagnostiky.

Zdroj: Sapura Leverages Real-Time Data from Offshore Sites to Transform its Operations, Enhance Operator Safety, and Improve Efficiency. Prípadová štúdia, PTC. [online]. Dostupné na: https://www.ptc.com/en/case-studies/sapura-leverages-real-time-data.