Výsledky pacientov s podozrením na cievnu mozgovú príhodu hodnotí umelá inteligencia. Systém e-Stroke Suite od spoločnosti Brainomix spustila sieť Svet zdravia vo svojich siedmich nemocniciach, ktoré sú dnes zaradené do národnej siete tzv. stroke centier a majú vysoký počet pacientov s cievnymi mozgovými príhodami. Ide o nemocnice v Michalovciach, Galante, Dunajskej Strede, Žiari nad Hronom, Trebišove, vo Vranove nad Topľou a vo Svidníku.

„Výskyt cievnych mozgových príhod na Slovensku neustále rastie a čoraz viac postihuje nižšie vekové kategórie. Nevyhnutná je včasná a správna diagnostika, ktorá výrazne zvyšuje šance na záchranu pacientov a znižuje stupeň invalidity. Mnohé štatistiky dnes poukazujú na pomerne veľké rozdiely pri posúdení stavu jedného pacienta rôznymi lekármi. Veríme preto, že aj zavedenie tohto systému nám pomôže zvýšiť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí medicínsky riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia Róbert Hill.

Ako umelá inteligencia funguje?

Keď príde pacient s podozrením na cievnu mozgovú príhodu, nemocnica okamžite uskutoční dva CT skeny. Jedným skenom urobí vyšetrenie v oblasti hlavy a druhým dokáže pomocou kontrastných látok vidieť aj mäkké tkanivá, ako sú cievy. Rádiológ CT skeny popíše, neurológ ich následne vyhodnotí a na základe toho navrhne ďalší postup. Niektoré nemocnice však počas nočnej služby rádiológa v budove nemajú a neurológ tak musí na popis čakať.

Dnes každý pacient s podozrením na cievnu mozgovú príhodu prechádza aj systémom e-Stroke Suite, ktorý využíva umelú inteligenciu. Tá dokáže vyhodnotenie skenov poskytnúť lekárovi do jednej minúty, pričom súčasťou popisu snímku je aj presný objem dát, ktoré lekárovi pomáhajú pri zvolení správnej liečby. Systém automaticky vyhodnotí, či sa u pacienta prejavujú známky mozgovej porážky, lekárovi ukáže objem nezvratného poškodenia mozgu, nájde uzávery veľkých ciev či percentuálne vypočíta rozsah poškodeného a kriticky ohrozeného tkaniva.

„Systém e-Stroke Suite pracuje na princípe tzv. neurónových sietí a učí sa podobne ako lekár, ktorý hodnotí snímky mozgu pacienta a vzdeláva sa každým ďalším prípadom. Zásadný rozdiel je však v množstve a kvalite dát, z ktorých sa systém učí. Spoločnosť Brainomix totiž využíva veľké množstvo kvalitných dát z popredných svetových inštitúcií a databáz, u ktorých je stopercentne potvrdená diagnóza,“ vysvetľuje David Balo, manažér pre zdravotnú starostlivosť spoločnosti Brainomix pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko.

Umelá inteligencia poskytuje pri posudzovaní výsledkov pacienta lekárovi druhý názor. „Lekár získa rýchle, komplexné a kvantifikované hodnotenie, ktoré nemožno dosiahnuť manuálnymi metódami,“ zdôraznil D. Balo.

„Systém nie je pre nás rozhodujúci nástroj, ale podporný. Lekára nenahrádza, ale poskytuje mu druhý názor a informácie navyše, ktoré mu pri diagnostike dokážu veľmi pomôcť. Niekedy sa musíte o pacienta v akútnom stave postarať o druhej, o tretej v noci, čo je aj pre lekára vyčerpávajúce. Inokedy zase slúži mladý lekár, ktorý ešte nemá toľko skúseností s rôznymi prípadmi pacientov. Systém ho v tomto dokáže upozorniť na veci, ktoré by si nemusel všimnúť, alebo mu potvrdí jeho rozhodnutie, akým smerom sa má liečba uberať,“ vysvetľuje Oto Petrík, primár neurologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Galanta.

Systém dodáva lekárom e-mailové notifikácie s anonymizovanými skenmi každého pacienta v akútnom stave. Aj mimo služby si tak lekár dokáže sken pozrieť v mobile či tablete a na diaľku s kolegom v nemocnici prekonzultovať ďalšiu liečbu pacienta. Takáto forma telemedicíny predtým možná nebola. Systém zároveň pomáha aj rádiológom dosiahnuť konzistentnú diagnostiku.

Zdroj: Umelá inteligencia v nemocniciach Svet Zdravia: Radí pri pacientoch po cievnej mozgovej príhode. Penta. [online]. Publikované 24. 2. 2020. Citované 27. 10. 2022.

-pev-