Howden rozpoznal príležitosť zlepšiť svoju iniciatívu Data-Driven Advantage

Ešte skôr, ako prišli kvôli pandémii rôzne obmedzenia, si Howden položil otázku: ako môžeme lepšie podporovať našich zákazníkov a posunúť našu organizáciu na vyššiu úroveň? Odpoveďou bola iniciatíva Data-Driven Advantage (DDA; výhoda postavená na údajoch), ktorej cieľom bol lepší servis strojov a zariadení ich koncových zákazníkov. Toto úsilie o digitálnu transformáciu nabralo na obrátkach a bolo podporované viacerými novými technológiami, ako je rozšírená realita a internet vecí (IoT).

Prostredníctvom prepojených produktov a prevádzok vytvorila stratégia DDA jasné konkurenčné výhody pre spoločnosť aj zákazníkov. Po prvé, cieľom tímu DDA bolo poskytnúť zákazníkom lepší prehľad o ich zariadeniach prostredníctvom digitálnych riešení, ktoré podporujú optimalizáciu výkonu. Po druhé, s cieľom zlepšiť schopnosť spoločnosti Howden škálovať odborné znalosti sa tím DDA snažil mobilizovať svoje globálne servisné tímy a zákaznícku podporu rýchlejšie a efektívnejšie. A nakoniec, na uľahčenie prenosu znalostí a urýchlenie procesu predaja sa zaviazali ponúkať podrobné interné školenia a demonštrácie predaja na diaľku.

Iniciatíva DDA zahŕňala ďalšie kľúčové strategické ciele. Napríklad nehody sú vždy v prevádzke veľkým rizikom. Využitie odborníkov na navádzanie technikov procesmi znižuje riziko chýb a zvyšuje bezpečnosť. Obmedzením nadmerného cestovania by spoločnosť Howden navyše podporila svoje ciele v oblasti udržateľnosti. V konečnom dôsledku by iniciatíva digitálnej transformácie ovplyvnila každý aspekt ich podnikania.

Spoločnosť Howden sa spojila s PTC, aby zaviedla správnu technológiu

Technici spoločnosti Howden využili 160 rokov skúseností a znalostí v oblasti rotačných zariadení a navrhli riešenie, ktoré zákazníkom pomôže optimalizovať výkon ich zariadení a procesov. V spolupráci s implementačnými a zákazníckymi tímami spoločnosti PTC vytvorili Howden Uptime – priemyselnú platformu IoT, ktorá využíva ucelený prístup k zhromažďovaniu, interpretácii a analýze údajov rotačných zariadení. Digitálne systémy spoločnosti Howden teraz premieňajú údaje na zmysluplné poznatky pre zákazníkov, čo im umožňuje rozhodovať sa o efektívnej prevádzke zariadení a znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Riešenia rozšírenej reality boli prirodzeným rozšírením partnerstva s PTC, pretože umožnili spoločnosti Howden preskúmať stratégie na zlepšenie ponuky popredajných služieb. Aby sa ešte viac zlepšil úžitok z vlastníctva zariadení Howden, technici tejto spoločnosti navrhli rozhrania a aplikácie, ktoré môžu ich zákazníci používať pri práci na ich rotačných zariadeniach. V spolupráci s tímom PTC Customer Success použila spoločnosť Howden nástroj Vuforia Studio, vďaka ktorému vytvorila úplne nový rozmer kontaktu zákazníkov s ich technológiami. Vuforia Studio je efektívne riešenie na tvorbu a publikovanie rozšírenej reality, ktoré využíva existujúce 3D CAD modely a zahŕňa IoT údaje z ThingWorx. Pomocou Vuforia Studio Howden vytvára skvelé zážitky so zmiešanou realitou pre okuliare HoloLens 2 od Microsoftu vrátane animovaných postupov opráv a vizualizácie strojových dát. Tento vylepšený pohľad poskytuje úplný obraz o zariadení a jeho pozícii v rámci nadväzujúcich procesov, pričom kľúčové údaje a trendy sú prezentované v reálnom čase, aby výrobcovia mohli zlepšiť výkon.

Dva prípady použitia rozšírenej reality

Keď COVID-19 rýchlo zmenil spôsob fungovania spoločnosti Howden, jej iniciatívy v oblasti digitálnej transformácie – a najmä iniciatívy v oblasti rozšírenej reality – nadobudli novú dôležitosť. Spoločnosť Howden identifikovala dva kľúčové prípady použitia, v ktorých by mohla pomôcť rozšírená realita, aby si zachovala svoje kritické obchodné činnosti a prevádzky a naďalej poskytovala zákazníkom vynikajúce služby. Využitím technológie PTC sa spoločnosť Howden rozhodla sprístupniť odborné znalosti miestnym technikom, predajným a výrobným tímom a koncovým zákazníkom bez nutnosti niekam cestovať. Tím PTC Customer Success opäť prispel k úspechu týchto prípadov použitia, pretože pomáhal organizovať pilotné štúdie, viedol školenia a spájal spoločnosť Howden s produktovými špecialistami a dodávateľmi hardvéru.

Vzdialená pomoc pre tímy služieb zákazníkom

Portfólio spoločnosti Howden je postavené na rôznych značkách a produktoch, ktoré pochádzajú z výrobných jednotiek z celého sveta. Zatiaľ čo miestne obchodné jednotky sú pre zákazníkov prvým kontaktným bodom, produktoví experti a technici spoločnosti Howden často potrebujú podporovať tieto tímy na vzdialených miestach a v prípade potreby cestovať k zákazníkom. COVID-19 tento proces takmer znemožnil. Spoločnosť Howden hľadala nové riešenie, ktoré by umožnilo lepšiu vzdialenú pomoc a spoluprácu v prípade neočakávaných situácií. Pre túto iniciatívu si Howden vybral Vuforia Chalk – aplikáciu vzdialenej pomoci využívajúcu rozšírenú realitu, ktorá spája technikov s odborníkmi. Experti spoločnosti Howden poskytujú na diaľku efektívnu a užitočnú podporu pre miestnych servisných technikov. Pomocou Vuforia Chalk vytvárajú odborníci a technici digitálne anotácie na živom, zdieľanom pohľade na prostredie v reálnom svete a riešia problémy alebo ukazujú riešenia vo viacerých krokoch. Keďže digitálne anotácie Vuforia Chalk sú zobrazované v zornom poli technika, dajú sa ľahko sledovať aj viackrokové riešenia a výrazne sa zníži potenciál chýb a nedorozumení.

Výsledky boli skvelé: odborníci sú schopní poskytnúť tímom na celom svete riešenie problémov, pomoc pri údržbe a podporu na vysokej úrovni. Spoločnosť Howden zaznamenala jasnú spokojnosť zákazníkov so službami, ktoré ponúka. „Chceli sme sa zamerať na to, v čom sme dobrí – na poskytovanie odborných znalostí v oblasti vybavenia. Nechceli sme robiť žiadny vývoj softvéru ani sa starať o hardvérové požiadavky,“ hovorí Graeme Russell, obchodný vedúci iniciatívy Data-Driven Advantage v spoločnosti Howden. „Takže produkt ako Vuforia Chalk, ktorý nevyžaduje žiadnu priamu inštaláciu u nás, je taký atraktívny na nasadenie a taký jednoduchý, že ho budeme využívať aj v ďalších oddeleniach podniku.“

Rovnako dôležitá ako uľahčenie vzdialeného osobného spojenia so zákazníkmi bola aj príležitosť vytvoriť spojenie medzi internými tímami. Howden navrhuje a konštruuje turbokompresory v Európe a Ázii s distribúciou po celom svete. Vzhľadom na globálnu povahu svojho podnikania museli produktoví experti spoločnosti Howden často cestovať, aby školili obchodné tímy a poskytovali podporu konštruktérom a výrobným tímom. Pracovné podmienky na diaľku a sociálne dištancovanie sťažovali škálovanie odborných znalostí. Pomocou Vuforia Studio dokázala spoločnosť Howden rozšíriť školenie a urýchliť proces predaja. Vuforia Studio umožňuje produktovým expertom vytvárať 3D tréningové skúsenosti s rozšírenou realitou, ktoré možno prezerať kdekoľvek a kedykoľvek na rôznych štandardných zariadeniach. Okrem toho integrácia Vuforia Studio s ThingWorx umožňuje zachytené údaje o technických zariadeniach prezentovať v rozšírenej realite ako vizuálne prekrytie, čo zjednodušuje proces školenia a prenosu vedomostí.

Prispôsobenie sa dynamickému trhu a príprava na budúci rast

Spoločnosť Howden prechádza masívnou digitálnou transformáciou, ktorá dramaticky ovplyvní jej podnikanie a spôsob interakcie so zákazníkmi. Táto transformácia – a to aj vďaka nasadeniu a využívaniu nástrojov Vuforia Chalk a Vuforia Studio – sa v poslednom období výrazne zrýchlila. „Skúmali sme technológiu, možné prípady použitia a to, ako nám to vyrieši naše problémy. A naozaj sa to ukázalo ako užitočné. Mali sme skúsenosti s Vuforia Chalk, absolvovali sme testy a zistili sme, že je skutočne ľahké ho rozšíriť,“ hovorí G. Russell.

Efekt sa prejavil vo všetkých obchodných cieľoch. Spoločnosť Howden dokázala realizovať svoje ciele v oblasti zníženia nákladov na služby a cestovných nákladov, zlepšenia efektivity pracovnej sily a zvýšenia bezpečnosti a udržateľnosti. Pozitívny vplyv na jej vzťahy so zákazníkmi bol jasný. „Tieto prípady použitia viedli k ďalším objednávkam zo strany zákazníkov. Požiadali nás o radu pri riešení problémov, čo sme zvládli s Vuforia Chalk, rovnako si od nás vyžiadali cenovú ponuku na ďalšiu prácu týkajúcu sa náhradných dielov,“ hovorí G. Russell.

Spoločnosť Howden, ktorá pokračuje vo svojej ceste digitálnej transformácie s produktmi Vuforia, už plánuje niekoľko ďalších prípadov použitia. Pri vytváraní novej výrobnej linky a zariadenia v Holandsku využíva Vuforia Expert Capture na implementáciu štandardizovaných, opakovateľných procesov, ktoré eliminujú odpad a prepracovanie. Zameriava sa na neustále zlepšovanie, zachytávanie metrík týkajúcich sa rizika, čas od objednávky po dodanie a oneskorenie dodávky.

Lepšou podporou svojich zákazníkov a interných tímov položila spoločnosť Howden základy úplne nového modelu služieb a zároveň zabezpečila, že bude aj naďalej prinášať výnimočné výsledky. Sú to prevratné zmeny, ktoré zásadne zmenia jej podnikanie, a spoločnosť Howden sa už teraz teší na výsledky svojho snaženia.

Zdroj: Howden adapted and accelerated digital transformation in the face of disruption. Prípadová štúdia, PTC Inc. [online]. Publikované november 2020. Citované 18. 6. 2022. 

Pozrite si krátku ukážku využitia rozšírenej reality pre zariadenia spoločnosti Howden.

-tog-