Úspešné zdvojnásobenie výrobnej kapacity

Remat Chemie potrebovala vďaka úspešnému rastu novú prevádzku s 18 metrov vysokou frakčnou kolónou. Nový závod, ktorý zahŕňal pokročilú inštrumentáciu a komunikačnú technológiu, viac než zdvojnásobil pôvodnú výrobnú kapacitu spoločnosti Remat Chemie. Endress+Hauser dodala v rámci projektu časť týkajúcu sa prevádzkových prístrojov a riadenia procesov.
Úspešné zdvojnásobenie výrobnej kapacity

Úzka spolupráca viedla k vysoko automatizovanému procesu

Chemická spoločnosť Remat založená v blízkosti Eindhovenu v Holandsku sa špecializuje na likvidáciu kvapalín v recyklačnej slučke. Spoločnosti ako výrobcovia farieb a lepidiel alebo tiež farmaceutické spoločnosti dodávajú spoločnosti Remat cisterny s tekutým odpadom, ktorý sa zvyčajne skladá z rozpúšťadiel a oplachov. Až 85 % surových materiálov možno recyklovať.

„V roku 2008 sme už úzko spolupracovali so spoločnosťou Endress+Hauser pri stavbe novej výrobnej prevádzky. O niekoľko rokov neskôr sa história opakovala – a opätovne išlo o excelentnú spoluprácu. Keďže sa poznáme dlhé roky a navzájom si môžeme takmer čítať myšlienky, bolo to veľmi príjemné a zvýšilo to našu efektivitu. Mimochodom nebol to jednoduchý projekt, keďže hovoríme o kritickom prostredí ATEX.“ Mike Giunti, prevádzkový riaditeľ Remat Chemie B. V., Helmond, Holandsko

Zákaznícke výzvy

Zamestnanci pracujú v troch zmenách, v priebehu ktorých sa priebežne vyžadujú rozdielne nastavenia, aby vyhovovali rôznym typom výroby. Zásadnú úlohu tu hrajú riadiace systémy v kombinácii s rozsiahlou oblasťou prevádzkových meracích prístrojov. Aby bolo možné získať čo najviac procesných informácií vzdialene, prevádzkové prístroje sú pripojené k rozvádzačom cez sieť PROFIBUS.

Riešenie

Endress+Hauser vyvinula, nainštalovala a uviedla do prevádzky všetky prevádzkové prístroje a riadiace prvky. Vzhľadom na prostredie s potenciálnou možnosťou výbuchu bol vytvorený inteligentný koncept pre riadiaci rozvádzač, ktorý šetril priestor a náklady. Nielen riadiaci softvér, ale aj vizualizácia procesov bola prispôsobená potrebám Remat Chemie: frakcionácia a správa skladových zásob je teraz bezpečne monitorovaná na obrazovke.

Úzka spolupráca od samého začiatku

Vzhľadom na prostredie ATEX a s cieľom predísť chybám pri plánovaní bola spoločnosť Endress+Hauser k projektu prizvaná už v začiatočnej fáze v priebehu návrhu schém potrubných vedení a prístrojového vybavenia pre jednotlivé procesy. Vznikol nový inteligentný systém zón. Umiestnením čo najväčšieho podielu riadiacich komponentov do prostredia zóny 2 sa minimalizovali výdavky na ďalšie zariadenia spĺňajúce požiadavky smernice ATEX. Nakoniec spoločnosť Endress+Hauser rozdelila riadiace systémy do štyroch rozvádzačov, čo viedlo k lepšiemu odvodu tepla a z toho plynúcim úsporám pri inštalácii kabeláže.

Individuálne prispôsobený riadiaci softvér

Riadiaci program bol napísaný špeciálne pre novú frakčnú kolónu. Spoločnosť Endress+Hauser vyrobila tiež HMI pre PLC panel a dve obrazovky do prevádzky na obsluhu v zónach ATEX. Merače výšky hladiny v skladových nádržiach sledujú plniaci pomer prostredníctvom systému správy skladových zásob. Okrem toho sú do vizualizácie zahrnuté hodnoty prietoku, tlaku, teploty, polohy ventilov a prevádzky čerpadiel, čo pracovníkom obsluhy umožňuje jedným pohľadom posúdiť, či procesy prebiehajú správne.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Všetky prevádzkové prístroje boli prepojené pomocou zbernice PROFIBUS a oživené prostredníctvom systému Fieldcare, aby sa zjednodušil vzdialený prístup k informáciám z jednotlivých zariadení. „Pomocou zabezpečeného internetového pripojenia nám spoločnosť Endress+Hauser mohla, obrazne povedané, pozerať cez rameno, čo bolo obzvlášť užitočné v začiatočnej fáze,“ vysvetľuje Mark van Aerle, manažér prevádzky.

Výsledky

  • Úzka spolupráca v priebehu projekčnej fázy viedla k optimalizácii systému a úsporám času a finančných prostriedkov.
  • Individuálne upravený riadiaci softvér a vizualizácia procesu dokonale vyhovujú požiadavkám Rematu.
  • Riešenie FieldCare poskytuje nonstop presné informácie zo systému prostredníctvom počítačov.
  • Prevádzkové meracie prístroje možno monitorovať vzdialene cez zabezpečené internetové pripojenie.