Úspory vďaka rozsiahlym údajom

Španielskemu dodávateľovi pre automobilový priemysel Gestamp sa vďaka využitiu technológie na efektívne riadenie energetických zdrojov postavenej na cloudovej infraštruktúre a vyvinutej spoločnosťou Siemens podarilo nielen vo veľmi krátkom čase znížiť spotrebu energie o 15 %, ale vďaka riešeniam Priemyslu 4.0 sa priblížil aj budúcnosti s trvalo udržateľnými prepojenými prevádzkami.
Úspory vďaka rozsiahlym údajom

Spotreba elektriny a plynu v reálnom čase

Cieľom výrobcu bolo nájsť prístupy a možnosti zníženia rastúcich nákladov na energie. Santiago Esarte, vedúci oddelenia energetickej efektívnosti, hovorí: „Rozsiahle údaje sú kľúčovým prístupom pre Gestamp. Keď vieme, koľko energie, kde a v akej forme spotrebujeme, potom máme vytvorený základ na zníženie nákladov na energiu.“

Španielsku spoločnosť, ktorá má viac ako 100 výrobných závodov a vyrába autosúčiastky, podvozky a narezané časti automobilov z kovu a ocele pre všetkých veľkých výrobcov automobilov, však oslovilo len veľmi málo softvérových riešení. „Hľadali sme systém, ktorý by sme mohli používať na prístup k údajom z každého nášho závodu kedykoľvek a odkiaľkoľvek,“ vysvetľuje S. Esarte.

Niektoré spoločnosti ponúkali softvérové riešenia, ktoré by zaznamenali spotrebu energie výrobných závodov každých 15 minút. To však Gestampu nestačilo. S cieľom optimalizovať spotrebu energie vo svojich závodoch spoločnosť hľadala systém na analýzu údajov, ktorý by v reálnom čase dokázal zobraziť spotrebu elektriny a plynu. Nakoniec objavili špecializovanú aplikáciu postavenú na cloudoch určenú na riadenie energetickej efektívnosti od spoločnosti Siemens.

Sieťovo prepojené výrobné závody

Manuel Romero Velazquez, vedúci aplikačného centra MindSphere spoločnosti Siemens v Španielsku, vysvetľuje, že aplikácia zhromažďuje údaje z lisov, vzduchových kompresorov a výrobných závodov, ktoré prevádzkuje spoločnosť Gestamp na celom svete, každú jednu až dve sekundy, a nie každých 15 minút. Zariadenia na zber údajov umiestnené v rôznych prevádzkach spoločnosti Gestamp zhromažďujú zhruba 800 miliónov dátových bodov – každý deň! Tieto dáta sú uložené v cloude v Siemens Smart Grids Control Center v Seville v južnom Španielsku. „Bolo to riešenie, ktoré sme hľadali,“ tvrdí S. Esarte.

V roku 2014 boli prvé výrobné zariadenia sieťovo prepojené s aplikáciou v Barcelone a v závode Gestamp v Abadino, neďaleko Bilbaa v baskickom regióne v severnom Španielsku. Len o rok neskôr sa zaviedla implementácia v ostatných továrňach v Španielsku, za ktorými nasledoval zvyšok Európy a napokon závody aj na iných kontinentoch.

Dnes je k platforme pripojených celkovo 15 výrobných prevádzok. V minulom roku sa do siete pridali dve továrne, ktoré sú v štádiu výstavby, v pláne je pripojenie ďalších šesť prevádzok v Číne. „Máme v úmysle implementovať aplikáciu ako štandard vo všetkých našich nových dôležitých výrobných závodoch,“ hovorí manažér energetickej efektívnosti spoločnosti Gestamp.

Obrovské úspory energie

Pre toto rozhodnutie existoval dobrý dôvod. Vďaka softvérovej platforme založenej na cloudovom systéme MindSphere dokázal španielsky automobilový dodávateľ identifikovať oblasti zlepšovania a zaviesť opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, ktoré v roku 2016 viedli k celkovým úsporám 50 gigawattov energie. S novo prepojenými výrobnými závodmi úspory v roku 2017 vzrástli o ďalších 55 gigawatthodín. „Koľko miliónov eur ušetrí toto obrovské zníženie nákladov na energiu, je ťažké odhadnúť a kolíše podľa cien energie,“ hovorí S. Esarte. „No jedna vec je istá: investícia do aplikácie sa po troch rokoch úplne zaplatí.“ Vďaka zníženiu spotreby energie spoločnosť dokázala znížiť emisie CO2 o 15 % a ľahko dosiahnuť svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia. V roku 2016 Gestamp vyprodukoval o 14 000 ton menej emisií CO2 ako v predchádzajúcom roku. V roku 2017 sa toto množstvo zvýšilo na 16 000.

Rýchla identifikácia porúch

S. Esarte uvádza v tejto súvislosti dva príklady: vďaka analýze údajov v reálnom čase dokázalo jeho oddelenie stanoviť, že kompresor pracoval iba na 80 % plného výkonu v továrni v Španielsku. Porucha, ktorá bola okamžite opravená, by bola počas bežnej údržby pravdepodobne objavená o niekoľko mesiacov neskôr. Odhadované úspory energie: 80 000 eur ročne.

Vďaka softvérovému riešeniu sa zase v inej továrni v Španielsku zistilo, že dva hydraulické lisy spotrebujú v pohotovostnom režime až o 100 kilowattov viac energie ako iné lisy. Výrobca bol upozornený a dve chybné čerpadlá boli vymenené. Úspory nákladov za rok: 40 000 eur.

Spoľahlivé predpovedanie spotreby energie

Aplikácia riešenia MindSphere prináša spoločnosti spoľahlivé predpovede budúcej spotreby energie. „Investičné náklady nie sú pre dané riešenie vysoké,“ hovorí S. Esarte. Gestamp musí platiť len za prevádzkové náklady vo forme mesačných servisných poplatkov. Rene González, riaditeľ pre pokročilú výrobu a štandardizáciu zariadení Gestamp, opisuje výhody novej platformy takto: „Žiadne licencie, žiadny softvér, žiadne kapitálové výdavky, žiadne ďalšie osoby v našom závode, len webová adresa a heslo, ktoré ukážu, s akým výkonom pracujeme.“ Vďaka možnosti porovnania spotreby energie vo svojich závodoch dokáže teraz spoločnosť dokonca porovnať aj technické vlastnosti rôznych zariadení.

Zdroj: Meyer, M.: Saving with big data. The Magazine, Siemens AG. [online]. Publikované 21. 3. 2018. Citované 10. 2. 2019.

-mk-