Virtuálna realita (VR) umožňuje vytvárať realistické 3D prostredie, ktoré simuluje vnútro jadrových elektrární, školiť a učiť operátorov. Vo virtuálnom prostredí môžu účastníci bezpečne interagovať s ovládacími panelmi, rôznymi zariadeniami, systémami a palivom a precvičovať si obvyklé činnosti vykonávané na mieste. Môžu tiež trénovať optimálne reakcie v komplikovaných situáciách, ako je núdzová evakuácia, úniky alebo požiar, pričom všetky tieto situácie nie je možné reprodukovať v reálnom živote. Simulované prostredie je vysoko realistické a vytvára zážitok, ktorý pomáha naučiť sa správne reagovať v zložitých situáciách. Prax ukazuje, že školenie vo virtuálnom prostredí zlepšilo kompetenciu a know-how personálu v jadrových elektrárňach.

Virtuálna realita v praxi

GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) je popredný svetový poskytovateľ pokročilých reaktorov a jadrových služieb. Spoločnosť GEH zariadila vo svojej centrále vo Wilmingtone v USA miestnosť s virtuálnou realitou Nuclear VRS, ktorá slúži na školenie prevádzkových pracovníkov. Tento nástroj pomáha zamestnancom v závode pripraviť sa na prevádzkové scenáre, s ktorými sa budú stretávať počas plánovaných výpadkov, pri vykonávaní údržby a doplňovaní paliva vrátane montáže a demontáže nádob, prepravy paliva a inšpekcií.

„Riešenie virtuálnej reality je výkonným nástrojom na spoluprácu a pokročilé školenia pri výpadkoch jadrovej elektrárne,“ vysvetľuje John Mackleer, starší viceprezident pre Prevádzkové služby v spoločnosti GEH. „Miestnosti s inštalovanými nástrojmi virtuálnej reality umožňujú personálu pri výpadku a údržbe získať realistické praktické skúsenosti vrátane školenia pre scenáre, ktoré sa nedajú vytvoriť vo fyzických modeloch stroja alebo počas prevádzky elektrárne.“

Aplikácie jadrového výcviku s virtuálnou realitou

Ďalšie možné aplikácie virtuálnej reality v jadrovom priemysle sú:

  • Údržba turbíny. Pomocou virtuálnej reality sa pracovníci môžu bezpečne naučiť potrebné postupy montáže a vyraďovania turbín z prevádzky, opravy atď. Virtuálne prostredie pomáha technikom robiť rôzne kroky a sledovať, ako všetky časti fungujú a spájajú sa pred vykonaním úlohy v skutočnej jadrovej elektrárni.
  • Prevádzka riadiacej miestnosti. Na vytvorenie rozhrania, ktoré simuluje riadiacu miestnosť, možno vyvinúť systém virtuálnej reality.
  • Orientácia vnútri jadrovej elektrárne. Pracovníci sa môžu voľne pohybovať po závode a vykonávať činnosti s cieľom získania lepších znalostí o prevádzke bez ohrozenia bezpečnosti.
  • Vyraďovanie jadrovej elektrárne z prevádzky. Pracovníci zapojení do vyraďovania jadrovej elektrárne z prevádzky sa môžu oboznámiť s krokmi, ktoré musia podniknúť vo vysoko realistickom, bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Šetria sa tým aj náklady, pretože netreba používať drahé ochranné prostriedky potrebné na fyzický tréning.
  • Manipulácia s palivom. Vďaka virtuálnej simulácii sa pracovníci učia správne manipulovať s palivom tak, aby sa vyhli žiareniu a neohrozili štrukturálnu integritu reaktora.
  • Školenie založené na núdzových scenároch. V rámci školenia a testovania možno vo virtuálnom prostredí simulovať rôzne typy núdzových situácií, napr. výpadok elektrického napájania, poruchu núdzových generátorov alebo chladiaceho systému, netesnosti a pod. V tomto prostredí si používateľ môže otestovať správnu činnosť zariadení, ako aj nástrojov a postupov, ktoré by boli použité v rôznych núdzových situáciách.

Zdroje

[1] GE Hitachi Brings Virtual Reality Training Solution to the Nuclear Energy Industry. General Electric. [online]. Publikované 7. 12. 2021. Citované 12. 5. 2022. 

[2] Virtual reality in the nuclear industry. Foro Nuclear. [online]. Publikované 10. 2. 2022. Citované 12. 5. 2022. 

-pev-