Obr. Petrochemické výrobky, kam až oko dovidí: výrobný závod sa so svojimi prevádzkami rozkladá na niekoľkých kilometroch štvorcových.

Nižnekamsk v Tatárskej republike je zhruba dve hodiny na východ od Moskvy lietadlom. To, čo bolo pred 60 rokmi zanedbateľné pracovné osídlenie, sa rýchlo rozrástlo na mesto s 237 000 občanmi s obrovskými nákupnými centrami, hokejovou arénou, vnútrozemským prístavom a letiskom.

„Mesto existuje kvôli výrobnému komplexu,“ hovorí taxikár na ceste do centra mesta. Nie je to tak dávno, čo medzi stromami zažiarilo železo a chrómová oceľ: rafinérie, elektrárne, továrne na pneumatiky a množstvo dodávateľov zriadili v blízkosti mesta nákupné centrá. Pozdĺž trasy vedú potrubia umiestnené na vysokých podperách. A na obzore z komínov šľahá žltý plameň. „Večný plameň nášho priemyslu,“ hovorí šikovne vodič.

Keď taxikár hovorí o „komplexe“, myslí tým PJSC Nizhnekamskneftekhim. Spoločnosť bola založená v roku 1967 a je základom a hybnou silou hospodárskeho rastu regiónu. Petrochemická spoločnosť so 14 000 zamestnancami je popredným výrobcom syntetického kaučuku, plastov, nenasýtených uhľovodíkov (alkénov) a chemických medziproduktov. Približne polovica výrobkov spoločnosti sa vyváža. 120 výrobkov sa vyrába v deviatich zariadeniach, ktoré pokrývajú celý petrochemický hodnotový reťazec. Spoločnosť je popredným svetovým dodávateľom gumy. Výrobky z Nižnekamska poskytujú správnu gumovú zmes pre spoločnosti ako Goodyear, Michelin a Bridgestone.

Rozsiahla expanzia

Prevádzky výrobného závodu prechádzajú nepretržitou modernizáciou a expanziou od roku 2006. Boli vybudované nové závody na výrobu formaldehydu, izobutylénu a izoprénu. Pneumatické meracie zariadenia, ktoré boli vhodné pred 40 rokmi, sa v existujúcich zariadeniach nepretržite vymieňali za elektronické prístroje. Hlavným dôvodom bola náročnosť údržby, ktorú pneumatika vyžadovala.

Do prevádzky bol nedávno uvedený najmodernejší etylénový komplex navrhnutý nemeckou spoločnosťou Linde Group. Tu sa vyrábajú suroviny na výrobu fólií a plastov. So 600 000 tonami ročne sa vďaka tomu takmer zdvojnásobila existujúca výrobná kapacita v tejto časti. Len táto technológia má nainštalovanú základňu 400 prístrojov Endress+Hauser. Almaz Zakizianov, obchodný zástupca Endress+Hauser, ktorý riadi kľúčových zákazníkov z regionálnej kancelárie v hlavnom meste Tatárskej republiky v Kazani, predpokladá, že tento obrovský komplex má dokopy nainštalovaných okolo 4 000 zariadení Endress+Hauser. Výzvy, ktoré musí výrobný podnik riešiť, sa týkajú výbušných zmesí a kritických procesov, ktoré musia byť presné riadené a schopné prevádzky v náročnom prostredí.

„Meracie prístroje od spoločnosti Endress+Hauser inštalujeme všade tam, kde sa vyžaduje maximálna spoľahlivosť, ako sú sofistikované chemické procesy alebo aplikácie fakturačných meraní,“ vysvetľuje Konštantin Sergejevič Šabalin, vedúci oddelenia metrológie v novom závode na výrobu etylénu. Od roku 2015 sa výrobný podnik spolieha na Coriolisove prietokomery na stanovenie množstva benzínu privedeného z priľahlých rafinérií s presnosťou na gramy. „Keď sa vyžaduje absolútna presnosť, Endress+Hauser je naša prvá voľba,“ hovorí špecialista na meranie. S tzv. alfa alkénmi, vysoko reaktívnymi kvapalinami, sú radarové meracie prístroje od Endress+Hauser jedinou voľbou na spoľahlivé meranie hladiny v reaktore.

Podrobná dokumentácia

„Pokiaľ ide o takéto citlivé procesy, musíme na 100 % dôverovať technológii merania,“ hovorí Marat Faritovič Fatkullin, zástupca hlavného inžiniera pre automatizáciu a vedúci prístrojovej techniky spoločnosti. „Čím náročnejšia je úloha merania, tým dôležitejšie sú znalosti Endress+Hauser.“ Oddelenie metrológie a automatizácie sa môže pochváliť 1 500 zamestnancami, čo je dôkazom významu, ktorý spoločnosť pripisuje výrobnej technológii. „Trh od nás očakáva vysoko kvalitné výrobky, stabilné procesy a bezpečnú výrobu,“ hovorí zástupca vedúceho oddelenia. „Preto potrebujeme špičkové vybavenie a spoľahlivých partnerov, ktorí dokážu v prípade potreby rýchlo reagovať.“

„Pri výbere typu meracieho prístroja plne dôverujeme spoločnosti Endress+Hauser,“ vysvetľuje K. S. Šabalin. Ako je v Rusku obvyklé, PJSC Nizhnekamskneftekhim má svojich vynikajúcich technikov. Spoločnosť dokonca prevádzkuje akreditovanú kalibračnú službu. Každý merací prístroj má definovaný interval údržby a výkon je presne zdokumentovaný – s vynikajúcimi výsledkami. „Zo 400 prístrojov Endress+Hauser nachádzajúcich sa v prevádzke výroby etylény sme doteraz museli poslať iba tri z nich do servisu pred uplynutím 10-ročnej záručnej lehoty, “vysvetľuje M. F. Fatkullin. „Testy v našom kalibračnom laboratóriu ukazujú, že po mnohých rokoch sú prístroje také presné ako na začiatku a zároveň náklady na údržbu sú nízke.“ Kým každá prevádzka mala svojich vlastných pracovníkov údržby, dnes celý závod pokrýva jedno centralizované oddelenie údržby.

Na technológiu merania sa musíme vedieť spoľahnúť na sto percent.
  
Marat Faritovich Fatkhullin,
zástupca hlavného inžiniera pre automatizáciu

Najvyššie nároky

„Pretože prístroje od spoločnosti Endress+Hauser spôsobujú tak málo problémov, sme schopní predĺžiť kalibračné cykly,“ vysvetľuje Ravil Šamilovič Ayupov, vedúci prístrojovej techniky v prevádzke na výrobu izoprénového monoméru (tekutá látka spracúvaná na gumu). Je to impozantná prevádzka s viac ako 5 000 meracími bodmi. Aj tu bolo nainštalovaných 2 000 modrých meracích prístrojov Endress+Hauser, ktoré zabezpečujú účinnosť a bezpečnosť: proces je náročný a všetky parametre sa neustále monitorujú, aby sa zabezpečila stála kvalita produktu. Preto je dôležitejšie mať ľahko ovládateľné prístroje a dokumentáciu, ktorá spĺňa všetky požiadavky vrátane dostupnosti v miestnom jazyku. „Aj keď sa vyskytnú otázky, napríklad pri uvedení do prevádzky, odborníci z Endress+Hauser sú vždy k dispozícii a chápu naše procesy do posledného detailu,“ dodáva.

R. Š. Ayupov sa už teraz teší na najnovšiu generáciu nástrojov od Endress+Hauser s technológiou Heartbeat. Tieto senzory sú vybavené vlastnou diagnostikou a môžu byť overené priamo v procese bez toho, aby boli demontované. Vedúci prevádzkových meracích prístrojov M. F. Fatkullin nepochybuje o tom, že spoločnosť Endress+Hauser bude aj v budúcnosti podporovať PJSC Nizhnekamskneftekhim. „Neustále prebieha rozširovanie a modernizácia nášho závodu. Pokiaľ ide o zlepšovanie našich procesov a zvyšovanie produktivity, vďaka Endress+Hauser máme spoľahlivého partnera na našej strane!“

Pripravení počúvať

Vzťah medzi PJSC Nizhnekamskneftekhim a Endress+Hauser siaha až do 90. rokov minulého storočia. Bývalá štátna spoločnosť, ktorá sa rozrástla na konzorcium, je teraz jedným z najväčších petrochemických zákazníkov Endress+Hauser v Rusku. Minulý rok spoločnosť Endress+Hauser predstavila najnovšiu technológiu pre petrochemický gigant priamo v areáli podniku. Výstava Endress+Hauser Showtruck, tzv. veľtrh na kolesách, sa zastavila v Nižnekamsku počas svojej cesty cez Rusko. „Naši odborníci robia viac, než len predvádzajú najnovšie inovácie. Pozorne počúvajú a odovzdávajú spätnú väzbu od zákazníkov našim oddeleniam vývoja služieb a produktov,“ hovorí Olesya Tarazanova, vedúca marketingovej komunikácie v spoločnosti Endress+Hauser Russia. „Týmto spôsobom sa môžeme učiť od našich zákazníkov a ešte lepšie ich podporovať novými produktmi, riešeniami a službami.“

Foto: Christoph Fein

Zdroj: Marzahn, A.: Everything under control. [online]. Publikované vo firemnom časopise changes 2019, Endress+Hauser. Citované 30. 12. 2019. Dostupné na: https://www.endress.com/en/media-center/media-library?filter.page=1&filter.fromBeginning=true.