Čistiareň odpadových vôd v Deer Island, ktorá je v prevádzke od roku 1995, je druhou najväčšou čistiarňou v USA. Slúži 43 mestským a prímestským častiam Bostonu a je hlavným príjemcom programu MWRA s dotáciou 3,8 mld. dolárov určených na ochranu bostonského prístavu proti znečisteniu, ktoré by mohol spôsobiť odpad z mestského kanalizačného systému. „Boli sme postavení pred úlohu ochrániť zdravie občanov a bostonský prístav a splniť striktné požiadavky federálneho zákona o čistej vode a nariadení štátu Massachusetts týkajúcich sa ochrany životného prostredia,“ uviedol David Duest, manažér riadenie procesov v MWRA. „Vďaka HMI technológii Ovation od spoločnosti Emerson to však zvládneme.“

Po inštalácii, ktorá je naplánovaná na marec 2012, bude riešenie Ovation riadiť a budú do neho integrované pôvodné systémy a množstvo procesov, ako napr. prečerpávanie, kontrola pevných častíc, primárne čistenie, okysličovanie kalu, druhá kontrola pevných častíc, vyhnívanie a dehydratácia kalu, riadenie zápachu, dezinfekcia a vyprázdňovanie odpadovej vody. Celkovo bude systém Ovation riadiť okolo 30 000 VV. Okrem dodávky 45 pracovných staníc zrealizuje Emerson aj školenie operátorov priamo v prevádzke, vykoná konfiguráciu systému a školenie programovania vo svojom školiacom stredisku v Pittsburgu. „MWRA sa vďaka výberu riešenia od Emersonu pripojila k mnohým ďalším spoločnostiam prevádzkujúcim čistiarne odpadových vôd v Chicagu, Detroite, Miami, New York City a vo Washinghton City, ktoré sa spoliehajú tiež na automatizačné a riadiace systémy od Emerson Process Management,“ uviedol Bob Yeager, prezident spoločnosti Emerson pre oblasť energetiky a vodárenstva. www.emersonprocess.com