Obchodní ředitel FLOWSERVE v Nantes Didier HEISSAT vysvětluje: „Nejprve jsme společně s LEROY-SOMER analyzovali situaci. Chtěli jsme si být jistí, že dokážeme optimalizovat hydraulické parametry v závislosti na charakteristice čerpadla. Každý hydraulický systém se chová jinak v závislosti na vlastnostech čerpadla, ventilů a tlakových ztrátách v potrubí.

Pro zlepšení energetické účinnosti potřebujete, aby charakteristika čerpadla nebyla příliš plochá. V případě společnosti SEMEA jsme viděli určitý potenciál úspor, ačkoliv od začátku se nám nezdál být příliš velký. V závislosti na těchto výsledcích jsme se rozhodli použít nové, energeticky účinnější čerpadlo. Vybrali jsme typ 300LNN600, který byl vyvinut v souladu s naší koncepcí eco design a používá dvouvtokové oběžné kolo (split case). Má kapacitu 500 až 1 100 m3/h.Také jsme podle požadovaného výkonu čerpadla a parametrů distribuční sítě vybrali nejlepší motor.“

Společnost LEROY-SOMER nahradila ve své části projektu dva původní motory jediným synchronním motorem s permanentními magnety PLSRPM 315 s rozsahem výkonů do 350 kW a 1 500 otáčkami za minutu. Rozhodli jsme se řídit jej měničem POWERDRIVE MDS 470T, abychom mohli co nejlépe regulovat průtok na požadovanou hodnotu, a to i přesto, že v případě společnosti SEMEA je průtok víceméně stabilní. Konfigurace je výsledkem analýzy a simulací, které jsme realizovali. Paralelně jsme společně s FLOWSERVE vykonali kompletní testy s cílem určit bod, kde má čerpadlo nejlepší účinnost,“ vysvětluje Pierre-Emmanuel Sarre, ­prezident divize Drive System.


Na základě předložených výsledků se SEMEA rozhodla pro toto řešení mechanismu pohonu: „Mohli jsme jednoduše vyměnit komponenty, které dosáhly konce své životnosti. S ohledem na životní prostředí a hospodárnost provozu jsme ale dali přednost lépe ­optimalizovanému řešení, ačkoliv nám výběr nejlepší varianty zabral více času. Spotřebu elektřiny vztaženou na krychlový metr dopravované vody jsme snížili o 10 %. Navíc má čerpadlo o 15 % větší výkon, a to nám lépe umožňuje využít osmihodinovou dobu snížené sazby ‚nočního proudu‘. Můžeme tak ušetřit dvě hodiny provozu s denní sazbou. Celkové náklady spojené s modernizací a regulací rychlosti se nám vrátily za čtrnáct měsíců. Pokládám to za úspěch, který nás vede k tomu, abychom stejný přístup uplatnili i u dalších čerpadel v podniku,“ dodává Michel LABET, production manager společnosti SEMEA.

Možnost regulovat rychlost nám umožňuje přizpůsobit otáčky ­motoru skutečným potřebám úlohy. Jestliže se vyžaduje regulace průtoku, je to nejčastěji hlavní zdroj snížení nákladů na elektřinu,“ vysvětluje Pierre-Emmanuel Sarre. „To jsou nejjednodušší případy. My jsme ovšem nemohli počítat s úsporami vlivem regulace rychlosti, neboť je známo, že měnič frekvence zvýší spotřebu o 3 %. Nehledě na to lze konstatovat, že v praxi přináší výměna pohonu v jednom případě ze dvou ekonomické úspory,“ vysvětluje Didier HEISSAT.

Výhodou synchronních motorů s permanentními magnety je velká účinnost. Ve srovnání se střídavými indukčními motory se magnetický tok neindukuje ve statoru, ale je přímo vytvářen sadou permanentních magnetů vestavěných v rotoru. V případě indukčních asynchronních motorů jsou otáčky motoru menší než frekvence ­magnetického pole ve statoru. U pohonů s permanentními magnety je magnetický tok synchronní s frekvencí pole indukovaného statorem. Zatímco u asynchronního motoru jsou ztráty v rotoru přibližně třetina celkových ztrát, u motorů Dyneo® jsou ztráty v rotoru zanedbatelné.

www.leroy-somer.com