Časy, keď sa ochlpenie odstraňovalo ostreným kremeňom alebo otrhávalo dvoma mušľami, sú už (našťastie) dávno za nami. Moderné strojčeky majú s týmito pomôckami spoločné tak málo, ako s britvou našich starých otcov, ktorí ju považovali za vrcholný nástroj holenia. Pri každej ďalšej generácii žiletkových holiacich strojčekov však stále ide o vylepšenie kvality holenia.

Jedným z inovátorov v tomto smere je Wilkinson Sword. Výroba holiaceho aparátu pritom vôbec nie je triviálna záležitosť. Návrh a výroba holiacich strojčekov je komplexný technický proces realizovaný s presnosťou na mikrometre. Nové materiály, čepele tenšie ako ľudský vlas a schopnosť ľudí okamžite rozpoznať počas holenia aj najmenšie odchýlky v kvalite alebo vyhotovení čepieľok – to sú dôvody, prečo Wilkinson kladie na montážne linky výroby holiacich strojčekov najvyššie nároky.

Stopercentná kvalita

Wilkinson Sword presadzuje vertikálne integrovanú výrobu, ktorou si jednoduchšie chráni svoje intelektuálne vlastníctvo a uskutočňuje bezproblémovú kvalitu kontroly. Všetky diely holiaceho strojčeka si firma vyrába v závode v Solingene vo vlastnej réžii na montážnych linkách, ktoré si sčasti sama navrhla. Plastové komponenty rôznych holiacich systémov tak pochádzajú z vlastných vytláčacích strojov. Aj čepieľky si Wilkinson sám kalí, ostrí, ošetruje a nanáša náterom.

Systémy spracovania obrazu pritom kontrolujú a riadia rozhodujúce kroky výroby, a napríklad aj overujú, či je každá čepieľka presne osadená a umiestnená v hlave holiaceho strojčeka. Tieto na výpočty náročné činnosti v minulosti vykonávali rozličné počítačové systémy, okrem iných aj štandardné počítače zo segmentu spotrebiteľskej elektroniky a produkty označované ako priemyselné PC. V praxi sa však ukázalo, že tieto systémy (až na výnimky) nie sú také odolné, ako si Wilkinson želal, a nedisponovali ani dlhodobou zárukou dostupnosti náhradných dielov.

Zamerané na APC620

Kompetentní sa preto rozhodli poobzerať po alternatívnom produkte bez takýchto problémov, ktorý by inštalované počítače postupne nahradil. Počas diskusií s B&R pritom narazili na priemyselný počítač APC620. Výrobcu holiacich strojčekov zaujala garantovaná dlhodobá dostupnosť produktu a náhradných dielov, koncept a vyhotovenie počítačov, ako aj kvalita a výrobná filozofia rakúskeho dodávateľa automatizačných riešení.

Zástupcovia klienta si spočiatku neboli istí, či výkon počítača s procesorom s frekvenciou 1,8 GHz postačí aplikácii spracovania obrazu v prevádzke. Intenzívne testy u výrobcu holiacich strojčekov však odborníkov firmy aj v tomto prípade presvedčili. Zbytočné boli aj obavy, že CompactFlash karty, slúžiace v APC620 ako náhrady za (na poruchy náchylné) pevné disky, nebudú schopné bezpečne uchovávať desiatky tisícov zapisovaných cyklov.

Karty typu flash - spoľahlivosť pri trvalom zaťažení

V praxi sa počítače APC620 osvedčili na úplnú spokojnosť technikov Wilkinsonu. V závode v Solingene je v súčasnosti v prevádzke niekoľko desiatok týchto počítačov na rôznych montážnych linkách. Mimoriadne presvedčivá bola najmä životnosť CompactFlash kariet. V dôsledku častých prístupov používaného operačného systému Windows XP Professional ku karte sa pôvodne predpokladalo, že ju bude treba vymieňať každých šesť mesiacov. Realita je však iná a oveľa potešujúcejšia, pretože od nasadenia počítačov pracujú flash karty bez potreby jedinej výmeny.

Počítač APC620 sa vďaka dobrým skúsenostiam s ním stal firemným štandardom mnohých výrobcov zariadení a strojov. Ak by v budúcnosti výkon APC620 naozaj nepostačoval, dodávateľ B&R má pripravenú výkonnejšiu alternatívu v podobe vlajkovej lode APC810. Prvé počítače už dôkladne otestovali technici Wilkinsonu a ich predstavy splnili vo všetkých smeroch. Wilkinson je tak pripravený na nadchádzajúce inovácie a zvyšujúce sa požiadavky na systémy spracovania obrazu.

Záver

Nie všetky priemyselné počítače sú konštruované rovnako – to je fakt, s ktorým sa prevádzkovatelia zariadení musia stretávať znova a znova. Poruchy, chýbajúce náhradné diely a nekompatibilita spôsobujú problémy a môžu za istých okolností dokonca viesť k zastaveniu celej výroby. Názorný príklad toho, ako takejto situácii predísť, predviedol Wilkinson Sword. Tak, ako tento renomovaný výrobca holiacich strojčekov, by mal každý, kto sa chce vyhnúť dlhodobým problémom, urobiť kalkulácie ostré ako britva a preveriť si spôsobilosť zamýšľaného počítačového riešenia do priemyselného prostredia.

www.automotion.info