Keďže spoločnosť po obchodnej stránke prosperovala, vedenie si uvedomilo, že ich súčasná situácia vyžaduje nákladovo efektívnejší spôsob zvýšenia možností plnenia objednávok a najlepšou voľbou bola implementácia mobilnej technológie na digitalizáciu papierového procesu.

Riešenie

Najvyššou prioritou sa stalo nájsť mobilné zariadenie, ktoré sa dá bezproblémovo integrovať s prostredím výrobnej linky a ktoré sa môže dlhodobo používať na vykonávanie náročných kontrol kvality. Spoločnosť si uvedomuje, že používanie zariadení z kategórie bežných spotrebiteľských môže znížiť produktivitu technikov a zvýšiť náklady na nákup náhradného zariadenia z dôvodu jeho krehkosti. S týmto cieľom sa výrobca automobilov obrátil so žiadosťou o ponuku na spoločnosť Emdoor. Po objasnení potrieb zákazníka spoločnosť Emdoor odporučila odolné multifunkčné riešenie kontroly vozidiel v podobe tabletu EM-Q16 a ručného počítača EM-Q51.

Vďaka vysokej spoľahlivosti, odolnosti a vynikajúcej softvérovej kompatibilite boli v prevádzke zákazníka nasadené stovky tabletov EM-Q16 a ručných počítačov EM-Q51. Pracovníci boli na deviatich kontrolných miestach vozidla, deviatich opravárenských miestach, ako aj deviatich opakovaných kontrolných miestach vybavení týmito zariadeniami, ktoré ich prepájajú s vlastným systémom správy informácií a ich pracovnými stanicami. Výmena denných informácií už nezávisí od papierovej karty, ale od obehu údajov v reálnom čase medzi ručným mobilným terminálom a systémom na pozadí. Evidencia a overovanie vozidiel sa už nespoliehajú na ručnú prácu. Na identifikáciu 2D čiarového kódu prilepeného na karosériu vozidla možno využiť ručný profesionálny tablet EM-Q16/počítač EM-Q51 a výsledok sa automaticky zobrazí online. Ak je výsledok kontroly kladný, vozidlo hladko vstúpi do nasledujúceho procesu. Ak nie, systém problém identifikuje a vykonajú sa príslušné nápravné opatrenia. Výsledok kontroly kvality auta priamo ovplyvňuje plán výroby a nie je také ťažké vystopovať problém ako predtým. Osoba zodpovedná za kvalitu musí pomocou tabletu EM-Q16 a ručného počítača EM-Q51 len naskenovať QR kód karosérie vozidla.

Prínosy

Odolný tablet Emdoor EM-Q16 a ručný počítač EM-Q51 sú jadrom zákazníckeho riešenia digitálnej výroby. Automatizovaný tok údajov v reálnom čase, ktorý poskytujú, pomáha výrobcovi automobilov realizovať bezpapierový pracovný tok. S ich pomocou vzrástla efektívnosť výroby zákazníka takmer o 65 % v porovnaní s predchádzajúcim stavom.

Dobrá kompatibilita so systémami detekcie vozidiel

Prevádzkoví technici môžu priamo pristupovať k diagnostickým údajom a vykonávať rýchlu kontrolu kvality vozidla. Pri tomto procese je mimoriadne dôležité stabilné spojenie medzi komunikačným zariadením a riadiacim systémom, ktorý umožňuje technikom na rôznych pozíciách prijímať údaje vyššou rýchlosťou v rámci rovnakej systémovej platformy.

Odolné vyhotovenie s ohľadom na nepretržitú prevádzku

Tablet Emdoor EM-Q16 a ručný počítač EM-Q51 sú špeciálne navrhnuté tak, aby vydržali náročné podmienky priemyselných prevádzok. Prešli štandardnou certifikáciou MIL-STD 810G a IP65, čo prevádzkovým technikom zaručuje spoľahlivý a bezpečný prístup k údajom a aplikáciám v náročných prevádzkových prostrediach bez obáv z poškodenia zariadenia.

Zdroj

[1] Better Automotive Workshop production with Emdoor rugged computer. Emdoor Information Co., Ltd. [online] Citované 18. 4. 2023. 

-tog-