General Cable je celosvetovým lídrom v oblasti vývoja, výroby, návrhu a distribúcie hliníkových, medených a optických káblov, súvisiacich produktov a systémových riešení pre energetiku, stavebníctvo, priemysel, špeciálne aplikácie a telekomunikačný sektor. Spoločnosť je najväčším výrobcom v Severnej Amerike a tretím najväčším výrobcom na svete s celkovým ročným obratom viac ako 6 mld. USD.

Po tom, ako spoločnosť začala trvale rásť a kúpila niekoľko iných spoločností, pocítila potrebu trvalej analýzy výrobných údajov vo všetkých svojich závodoch po celom svete. Nakoľko spoločnosť potrebovala udržať výrobu vysoko kvalitných produktov, chcela nasadiť systém, ktorý zlepší schopnosť riadiť odlišnosti procesov od závodu k závodu. Vďaka štandardnému prístupu k zberu a analýze údajov by spoločnosť mohla zabezpečiť vysokú kvalitu, riadiť spotrebu surového materiálu a predchádzať nízkej účinnosti prevádzky spojenej s opravami, vyradením, oneskorením výroby alebo so sťažnosťami zákazníkov.

Riešenie

General Cable sa obrátila na spoločnosť InfinityQS International, Inc., špecialistu na výrobnú inteligenciu a podnikovú kvalitu, aby nainštalovala softvérovú aplikáciu ProFicient, overený hub pre výrobnú inteligenciu, ktorého srdcom je centralizovaný nástroj SPC na analýzu. Obidve spoločnosti spolupracovali na vytvorení riešenia, ktoré by spĺňalo požiadavky kladené na dodávateľský reťazec a súčasne zlepšilo prehľad a konzistenciu výroby.

V súčasnosti je systém ProFicient nainštalovaný v 14 zo všetkých výrobných závodov v prostredí terminálového servera. Spoločnosť si vytvorila centralizované úložisko zabezpečujúce hladký zber a analýzu údajov. Pilotná aplikácia zahŕňa viac ako 100 jednotlivých aplikácií na monitorovanie výrobných procesov a zabezpečenie kvality výroby. Tieto aplikácie zbierajú údaje dôležité pre zabezpečenie kvality a pomáhajú riadiť odlišnosti procesov. General Cable nasadila v tejto súvislosti množstvo rôznych prístrojov, napr. mikrometre, mikroskopy, váhy a kamery.

Údaje sa v ProFicient zbierajú každých 30 až 60 vyrobených metrov kábla, čím sa vytvárajú grafy toku a riadenia. Prevádzkoví operátori využívajú štatistické riadiace procesy, ktoré im pomáhajú pri nastavovaní riadenia strojov, zatiaľ čo firemný tím pre riadenie kvality analyzuje údaje, ktoré im pomáhajú odhaliť oblasti, ktoré možno vylepšiť.

Zack Tran, projektový manažér spoloč­nosti General Cable, konštatuje: „Nasadenie InfinityQS ProFicient prináša prehľad v rámci našej globálnej výrobnej základne a zvyšuje úroveň dôveryhodnosti údajov. Takáto práca nám pomáha identifikovať príležitosti, zlepšiť variabilitu procesov a riadiť spotrebu surového materiálu tak, ako sme sa zaviazali v našom firemnom prísľube vyrábať kvalitné výrobky pre našich zákazníkov.“

Výsledky

Po viac ako jednom roku od nasadenia ProFicient sa spoločnosť General Cable zamerala na zber a analýzu údajov na špecifických výrobných linkách v dvoch svojich výrobných závodoch – na linke na spracovanie medi v závode v Texase a dvoch linkách v závode v Indiane, jednej na spracovanie medi a druhej na spracovanie hliníka. Tento projekt bol špeciálne zameraný na identifikáciu spôsobov zníženia rôznorodosti procesov a zlepšenia kvality produktov.

General Cable sa nasadením InfinityQS ProFicient snažila odstrániť odchýlky procesov a využiť surový materiál pomocou analyzovania procesov a grafov riadenia. „Kľúčom k úspešnej implementácii SPC je nielen to, že správne údaje sa zbierajú častejšie – jeden údajový bod nemá zmysel, ale aj vedomosť o tom, čo robiť so zozbieranými údajmi. Využitím grafov riadenia v rámci InfinityQS ProFicient dokážeme jednoznačne identifikovať trendy v našich procesoch a okamžite vykonať nevyhnutné úpravy. V jednom prípade tieto naše aktivity viedli k výraznému nárastu možností procesov, čo ma osobne veľmi potešilo. Ak sú procesy dobre nastavené, zvyšuje to kvalitu produktov a šetrí peniaze na všetkých frontoch,“ konštatuje Z. Tran.

General Cable má v úmysle pokračovať v implementácii InfinityQS ProFicient vo viacerých svojich prevádzkach s cieľom dosiahnuť výrobnú inteligenciu v rámci svojich rozsiahlych globálnych výrobných závodov.

Zdroj: InfinityQS International, Inc.: General Cable Saved in Raw Material Usage By Decreasing Inconsistencies. Prípadová štúdia. [online]. Citované 26. júna 2016. Dostupné na http://www.infinityqs.com/clients/general-cable.

-tog-