Riešenie problému so spoľahlivosťou

Pred niekoľkými rokmi spoločnosť MYEP vyvinula nový druh špirálového zariadenia na odvodňovanie kalu na efektívnejšiu separáciu tuhých látok a kvapalín, založený na dobre známom princípe závitovkového vytláčania. Pomocou malej medzery medzi pohyblivým a pevným krúžkom stroj využíva vytláčanie pod vysokým tlakom na dosiahnutie veľmi vysokej úrovne odvodnenia kalu.

Nová špirálová technológia ponúkla odvetviu spracovania kalov mnoho zaujímavých funkcií a výhod vrátane širokej oblasti použitia, zníženého zanášania, nepretržitej prevádzky, nízkych prevádzkových a stavebných nákladov a vynikajúcej funkcie odstraňovania fosforu.

Odvodňovanie kalu je vo všeobecnosti veľmi náročný proces kvôli drsným podmienkam, korozívnym materiálom a fyzikálnym vlastnostiam kalu. Nová špirálová technológia predstavovala ešte väčšie výzvy v dôsledku extrémne vysokého tlaku.

Pri odvodňovaní kalu sú požiadavky na spoľahlivosť a kvalitu produktu veľmi vysoké, pretože proces musí byť v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je pochopiteľné, že spoločnosť MYEP nechcela, aby ona sama alebo jej zákazníci museli bojovať s problémami so spoľahlivosťou zariadení. Ďalším problémom bol servis a opravy, ktoré chce MYEP vždy rýchlo zabezpečiť v prípade akýchkoľvek problémov s pohonmi strojov.

Prechod na pohony ABB

Pohon ACS180 od ABB, ktorý ponúka vysokú spoľahlivosť a presné riadenie aplikácie v kompaktnom a cenovo výhodnom vyhotovení, sa ukázal ako najlepšie riešenie na prevádzku skrutkového lisu a splnenie jeho prevádzkových požiadaviek. V roku 2020 sa MYEP rozhodol zmeniť dodávateľa pohonov pre špirálovú jednotku na odvodňovanie kalu, pričom nahradil starý pohon od iného dodávateľa práve pohonom ACS180. To sa ukázalo ako veľmi dobrá stratégia, pretože sa tým výrazne zvýšila spoľahlivosť. Kompaktné pohony dokonale zvládajú nastavenie otáčok motora a krútiaceho momentu stroja veľmi presne a s nízkou poruchovosťou. Od prechodu na ABB bolo v strojných zariadeniach spoločnosti MYEP nainštalovaných cca 800 ks pohonov ACS180, ktoré bežia bez akýchkoľvek problémov v prevádzke.

Spokojný zákazník

„Tieto pohony nám poskytujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť, ktorú potrebujeme na efektívny chod špirálového odvodňovacieho stroja. Vektorové riadenie ACS180 dáva stroju požadovaný rozbehový krútiaci moment a zároveň ponúka zlepšenú účinnosť odvodnenia na najlepšie spracovanie kalu, aj keď sa obsah vody mení. Dosky plošných spojov vnútri ACS180 s ochrannou vrstvou robia z tohto pohonu ideálnu voľbu pre naše aplikácie v drsnom korozívnom pracovnom prostredí,“ skonštatoval Feng Zhaoqing, manažér elektrických systémov v spoločnosti MYEP.

Klesla spotreba energie aj hlučnosť

Wang ZhongCen, obchodný riaditeľ Infrastructure & Transportation Industry v ABB Motion, Čína, je tiež spokojný s dobrými výsledkami a spoluprácou. „ACS180 pracuje veľmi spoľahlivo aj vo veľmi drsných podmienkach, a preto je obzvlášť vhodný pre zariadenia, ako sú tieto špirálové stroje na odvodňovanie kalu. Tento úspech s MYEP je dobrým príkladom toho, ako môže pohon ACS180 pomôcť zabezpečiť správny výkon strojov používaných pri čistení vody a odpadových vôd s cieľom zlepšiť ich energetickú účinnosť. ACS180 tiež pomáha znižovať spotrebu energie a hluk, pretože špirálový dizajn upravuje lisovacie zaťaženie riadením rýchlosti závitovkového dopravníka. Ak je potrebný akýkoľvek manuálny zásah, panel je ľahko ovládateľný a umožňuje operátorom meniť nastavenia tak, aby sa prispôsobili meniacim sa podmienkam odvodňovania.“

Zdroj: Sludge press manufacturer switches to ACS180 machinery drives and get high performance at right cost. ABB China. Prípadová štúdia. [online]. Publikované 30. 11. 2023. 

-tog-