Spoločnosť Wander AG, výrobca celosvetovo obľúbených čokoládových sladových nápojov Ovaltine a Caotina, dosiahol vyššiu účinnosť a flexibilitu svojich výrobných procesov nasadením MES systému od ABB. Ovaltina a Caotina nielenže dobre chutia, ale stali sa neoddeliteľnou súčasťou raňajok detí na celom svete. Výrobný závod spoločnosti Wander AG vo švajčiarskom Neueneggu, patriaci medzi najstaršie závody vyrábajúce produkty Ovaltine, stál pred výzvou zvýšiť kapacitné nároky a prispôsobiteľnosť prevádzky, ktorej štruktúra za desaťročia významným spôsobom narástla. Spoločnosť sa teda rozhodla pre modernizáciu a väčšiu plynulosť výrobných procesov, ktoré by pomohli zlepšiť celkovú účinnosť a prispôsobiteľnosť. Riadenie výroby čokoládových nápojov bolo dlhodobo postavené na automatizačnej platforme System 800xA od ABB. Potreba zvýšenia účinnosti a prispôsobiteľnosti výroby viedla spoločnosť Wander k nasadeniu MES systému – Enterprise Connectivity (ECS). Vďaka tomu bolo možné zrealizovať kompletné horizontálne aj vertikálne prepojenie procesov a systémov – od vstupného, surového materiálu cez výrobu až po finálne produkty – a takisto prepojenie ERP s úrovňou prevádzky. Prepojenie systémov na obchodnej úrovni s riadiacimi systémami umožnilo synchronizovať výrobné procesy, sprehľadniť všetky aktivity podniku a zlepšiť a zoptimalizovať výrobu.

Automatizácia dávok

Nový systém riadi zoznamy zložiek pre jednotlivé výrobky. Keď sa výrobná objednávka stiahne z ERP systému, MES systém spustí dávkovacie procesy a vyžiada potrebné suroviny, ktoré dodajú samonavádzacie autonómne vozidlá zo skladu. Ďalšia časť surovín prichádza z denných zásobníkov. Požadované ingrediencie sa následne zmiešajú na základe zvoleného receptu nasucho alebo namočené, následne nasucho vytvoria granuly a naplnia sa do obalov ako suchá zmes.

Modernizácia bez zásadnejších prerušení

Nasadenie MES bolo súčasťou rozsiahlej modernizácie, ktorá sa týkala zmien v budovách a vyššej úrovne automatizácie v logistike (napr. prepojenie skladu s výrobou a automatickými samonavádzacími vozíkmi). Neustále zmeny v rámci jednotlivých projektov vyžadovali optimálnu koordináciu a dobré zladenie zúčastnených tímov. Zároveň bolo potrebné dozerať na prísne štandardy v oblasti kvality výroby, hygieny a dodávky služieb. Nové zásobníky pre suroviny a voľne uložené produkty zohrávajú kľúčovú úlohu pri optimalizácii výrobných procesov. V súčasnosti už spoločnosť dokáže riadiť tok materiálu a sledovať výrobné procesy práve vďaka presnému a automatizovanému zberu údajov a ich spracovaniu v MES. Manuálne a na papierových záznamoch založené predvýrobné fázy, ako váženie surovín, sú už takisto súčasťou nového systému. Operátori sú pri vážení súčasťou ergonomických pracovísk vybavených snímačmi čiarových kódov, vďaka čomu dokážu trvale zabezpečiť presné a efektívne plnenie pracovných úloh. Rozhodnutie nasadiť MES od ABB vychádzalo z predchádzajúcich dobrých skúseností s existujúcim prevádzkovým riadiacim systémom 800xA, z rozsiahlych znalostí ABB v oblasti kompletne integrovaných riešení, dostupnosti odskúšaných a otestovaných aplikácií a dobrého pomeru cena/výkon, čo viedlo k rýchlej návratnosti investície a trvalo udržateľnému riešeniu.

Zdroj: Manufacturing Execution System for Wander AG drink maker. [online]. Citované 28. 10. 2015.

-tog-